Digital Critical Edition of the Correspondence of Zsigmond Móricz  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
116201
Type K
Principal investigator Cséve, Anna
Title in Hungarian Móricz Zsigmond levelezésének digitális kritikai kiadása (1892-1913)
Title in English Digital Critical Edition of the Correspondence of Zsigmond Móricz
Keywords in Hungarian Móricz Zsigmond, levelezés, digitális kritikai kiadás
Keywords in English Zsigmond Móricz, correspondence, digital critical edition
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)50 %
Ortelius classification: Hungarian literature
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)50 %
Ortelius classification: Philology
Panel Literature
Department or equivalent Museum of Literature
Participants Fellegi, Zsófia
Hangácsi, Zsuzsanna
Hegyi, Katalin
Horváthné Bagó, Ilona
Káli, Anita
Kómár, Éva
Lengyel, Imre Zsolt
Lengyel, Imre Zsolt
Mihály, Eszter
Molnár, Eszter
Nothnagel, Zoltán
Palkó, Gábor
Reichert, Gábor
Schein, Gábor
Széchenyi, Ágnes
Tardy, Anna
Török, Sándor Mátyás
Tverdota, György
Zeke, Zsuzsanna
Starting date 2016-02-01
Closing date 2019-01-31
Funding (in million HUF) 19.164
FTE (full time equivalent) 10.02
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatási projekt eredménye Móricz Zsigmond levelezésének (1892–1913) forrásfeltárása és közzététele digitális kritikai kiadás formájában, mely úttörő jelentőségű a kritikai kiadások területén. A célkitűzés tudományos jelentősége abban áll, hogy az aktuális Móricz-kutatás részeként beteljesíti az alapfilológiai elvárásokat, mert eddig nem ismert források szövegközlését végzi el. A vizsgált időszakban keletkezett kétirányú levelezés 1452 publikált kéziratának egy tizede volt eddig ismert a különböző könyv- és folyóirat-publikációkból. Móricz levelezésének filológiai közreadása hozzájárul a további kutatásokhoz, melyek csak a megbízható és teljes életműkiadás ismeretére építkezhetnek. A kutatás hipotézise beigazolódott, a levelezéskiadás nem kizárólag forrástörténeti szempontból hasznos, a levélszövegekben versek találhatók, szépirodalmi szövegekben levélrészletek idéződnek be. A kiadás jegyzetapparátusa Móricz életrajzi adatainak tárháza, nemcsak a szakma, hanem az oktatás és a szélesebb olvasóközönség számára is hasznosítható. Móricz Zsigmond irodalmi öröksége közkincs, levelezésének közzététele hiánypótló jelentőségű. A levelezés ingyenesen és felhasználóbarát módon online elérhető. Az elektronikus olvasás számtalan előnye abban is megmutatkozik, hogy levelek, képeslapok összesen 4323 darab digitális fakszimiléje is megtekinthető a nyílt hozzáférés irányelvei alapján a magyar irodalomtudomány filológiai portálján, a DigiPhil (www.digiphil.hu) weboldalon.
Results in English
The results of the research project are the source analysis and the publication of Zsigmond Móricz’s Letters (1892–1913) as a digital and critical edition, which has a groundbreaking importance in the field of critical editions. The purpose of the project has an academic importance by fulfilling the basic philological requirements – as a part of the actual Móricz research – through the publication of texts that have not been published before. Up until this point, only ten per cent of the 1452 manuscripts from the analysed period have been known via publications of different books and periodicals. Publishing these letters contributes to the further research that can only be based on Móricz’s accurate and entire biography. The hypothesis of the research has been proven. The edition is not only significant due to the history of its source, but the texts also contain poems, while some letters were quoted by Móricz in his literary works. The annotations and the biographical details of the writer are useful for educational aims as well as to a far wider audience. Zsigmond Móricz’s heritage is a piece of public domain, thus publishing his letters is of great value. The letters are available in a free and user-friendly way. One of the most important advantages of the digital edition is that the 4323 facsimiles of the letters and postcards are also to be found through open access on the philological portal of the Hungarian literary study, on the website of DigiPhil.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=116201
Decision
Yes

 

List of publications

 
Palkó Gábor: Mit jelnet a digitális filológia a szemantikus web korában? A digiphil projektről, Magyar Tudomány, 2016/11, 1316-1322, 2016
Kómár Éva: Móricz Zsigmond levelezésének (1892-1923) digitális kritikai kiadása, prezi.hu, 2016
Kómár Éva: Text Encoding Initiative (TEI), prezi.hu, 2016
Cséve Anna-Kodolányi Judit: Móricz Digital Edition – Possibilities and Ccnnections of a correspondance material, Tei Conference amd Members' Meeting 2016, Austrian Centre for Digital Humanities, Vienna, 2016, 83-84, 2016
Palkó Gábor: Digital Scholarly Editions in the Age of Linked Data Web, Digital Scholarly Editing: Theory, Practice, Methods ESTS 2016, Antwerpen, 2016
Molnár Eszter: Móricz István Móricz Zsigmondhoz írt leveleinek biografikus vizsgálata, Erdélyi Múzeum, 2017
Cséve Anna-Fellegi Zsófia-Kómár Éva: Móricz Zsigmond levelezésének (1892–1913) digitális kritikai kiadása. Esettanulmány, Digitális Bölcsészet, 2018
Török Sándor Mátyás: Móricz Zsigmond Pallagi Gyuláról: Intertextusok az író levelezésében, Kalligram (közlésre elfogadva), 2019
Török Sándor Mátyás: Móricz Zsigmond levelezésének digitális kritikai kiadása (1892–1913), Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet (közlésre elfogadva), 2019
Hangácsi Zsuzsanna: „Gyerekeknél nincsenek jobb olvasókˮ A meseíró Móricz leveleinek tükrében, Kalligram (közlésre elfogadva), 2019
Káli Anita: Móricz Zsigmond zenés színháza, Kalligram (közlésre elfogadva), 2019
Cséve Anna: A levélírás szerzői felfogása és műfaji státusza az életműben, www.pim.hu, 2019
Fellegi Zsófia: Filológia digitális munkakörnyezetben: a Móricz-levelezés kritikai kiadásának tapasztalatai, www.pim.hu, 2019
Palkó Gábor: Kritikai kiadások a digitális térben, www.pim.hu, 2019
Széchenyi Ágnes: A pályakezdés szociokulturális nehézségei – a nyugatosok első nemzedékének levelezése, középpontban Móricz Zsigmonddal, www.pim.hu, 2019
Lengyel Imre Zsolt: Levelezés, habitus, életmű – irodalomszociológiai nézőpontok, www.pim.hu, 2019

 

Events of the project

 
2019-03-07 10:29:05
Résztvevők változása
2017-09-26 11:03:31
Résztvevők változása
2016-11-22 11:43:33
Résztvevők változása
2016-05-12 13:56:04
Résztvevők változása
2016-02-19 15:03:55
Résztvevők változása
Back »