Characterization of adsorption/adhesion interactions by polarization reflectometric interference spectroscopy  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
116224
Type PD
Principal investigator Sebők, Dániel
Title in Hungarian Adszorpciós/adhéziós kölcsönhatások jellemzése polarizációs reflektometria interferencia spektroszkópiával
Title in English Characterization of adsorption/adhesion interactions by polarization reflectometric interference spectroscopy
Keywords in Hungarian RIfS, PRIfS, adszorpció, adhézió, kolloidok, fehérjék, bioszenzor, gázszenzor
Keywords in English RIfS, PRIfS, adsorption, adhesion, colloids, proteins, biosensor, gas sensor
Discipline
Colloid Chemistry (Council of Physical Sciences)50 %
Physical Chemistry and Theoretical Chemistry (Council of Physical Sciences)30 %
Ortelius classification: Surface chemistry
Material Science and Technology (chemistry) (Council of Physical Sciences)20 %
Panel Chemistry 1
Department or equivalent Department of Physical Chemistry and Materials Science (University of Szeged)
Starting date 2015-09-01
Closing date 2019-08-31
Funding (in million HUF) 18.573
FTE (full time equivalent) 3.20
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatási terv megvalósítása során számos nanoszerkezetet szintetizáltam: félvezető nanorészecskéket (ZnO, TiO2), fém nanorészecskéket (Au, Pt), ill. eltérő morfológiájú mezopórusos szilikákat (SiO2). A szintetizált részecskékből főként vékonyrétegeket, bevonatokat készítettem, melyeket szenzorikai és egyéb anyagtudományi alkalmazásokban teszteltem. Ezek közül is kiemelnék kettő, a kutatási tervhez szorosan kapcsolódó eredményt tartalmazó publikációt. Elsőben egy szobahőmérsékleten működő, szub-ppm –es detektálási küszöbbel rendelkező, ZnO és mezopórusos szilika felhasználásával készített optikai elvű etanol szenzort mutattam be, mely a 0.5-12 ppm koncentráció tartományban lineáris válasszal rendelkezik, 0.6 nm/ppm érzékenységgel (Sebők et al, Sensors and Actuators B 243 (2017) p. 1205-1213. IF: 5.667, Q1, D1). Másikban egy eddig nem publikált mérési elvet mutattam be, nevezetesen a polarizált fény alkalmazásával megvalósított reflektometria interferencia spektroszkópiát (PRIfS) és annak alkalmazási lehetőségeit gáz- és folyadék fázisú adszorpciós kölcsönhatások jellemzésére (Sebők et al, Photonics 6 (2019) p. 76, open access, megtekintések: 528, letöltések: 437, az elmúlt 2 hónapban). A kutatáshoz szorosan kapcsolódó harmadik publikáció (nanorészecske adhézió jellemzése optikai szenzorral) beküldés alatt áll. A szintetizált nanorendszerek egyéb, a kutatáshoz részben kapcsolódó alkalmazásait további 7 publikáció tartalmazza. A publikációk összesített impakt faktora 34,893.
Results in English
During the implementation of the research plan several nanostructures were synthesized: semiconductor nanoparticles (ZnO, TiO2), metal nanoparticles (Au, Pt), and mesoporous silica (SiO2) materials with different morphology. The synthesized nanostructures were used mainly for preparing thin films and coatings, which were tested in sensorial and other materials science applications. From these results I would highlight two publications which are closely related to the research plan. Firstly, an optical ethanol sensor operating at room temperature with a sub-ppm detection limit using (ZnO/mesoporous silica) was demonstrated, which has a linear response in the 0.5 to 12 ppm concentration range with a sensitivity of 0.6 nm / ppm (Sebők et al, Sensors and Actuators B 243 (2017) pp. 1205-1213, IF: 5.667, Q1, D1). In another, a previously unpublished measurement principle was presented, namely the polarization reflectometric interference spectroscopy (PRIfS) and its applications for the characterization of adsorption interactions in gas or liquid phase (Sebők et al, Photonics 6 (2019) p. 76, open access, views: 528, downloads: 437, in the last 2 months). A third publication, closely related to the research (characterization of nanoparticle adhesion with an optical sensor) is submitted. Other applications of the synthesized nanostructures that are partially related to the research are presented in another 7 publications. The cumulative impact factor of the publications is 34,893.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=116224
Decision
Yes

 

List of publications

 
László Janovák, Árpád Turcsányi, Éva Bozó, Ágota Deák, László Mérai, Dániel Sebők, Ádám Juhász, Edit Csapó, Mohamed M Abdelghafour, Eszter Farkas, Imre Dékány, Ferenc Bari: Preparation of novel tissue acidosis-responsive chitosan drug nanoparticles: Characterization and in vitro release properties of Ca2+ channel blocker nimodipine drug mole, EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES 123: pp. 79-88., 2018
L Janovák, Á Dernovics, L Mérai, Á Deák, D Sebők, E Csapó, A Varga, I Dékány, C Janáky: Microstructuration of poly(3-hexylthiophene) leads to bifunctional superhydrophobic and photoreactive surfaces, CHEMICAL COMMUNICATIONS 54:(6) pp. 650-653., 2018
Péter Veres, Dániel Sebők, Imre Dékány, Pavel Gurikov, Irina Smirnova, István Fábián, József Kalmár: A redox strategy to tailor the release properties of Fe(III)-alginate aerogels for oral drug delivery, CARBOHYDRATE POLYMERS 188: pp. 159-167., 2018
Bogdanov A, Janovák L, Lantos I, Endrész V, Sebők D, Szabó T, Dékány I, Deák J, Rázga Z, Burián K, Virok DP: Non-Activated Titanium-Dioxide Nanoparticles Promote the Growth of Chlamydia trachomatis and Decrease the Antimicrobial Activity of Silver Nanoparticles, JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY 123: pp. 1335-1345., 2017
Sebők Dániel, Janovák László, Kovács Dániel, Sápi András, Dobó Dorina G, Kukovecz Ákos, Kónya Zoltán, Dékány Imre: Room temperature ethanol sensor with sub-ppm detection limit: Improving the optical response by using mesoporous silica foam, SENSOR ACTUAT B CHEM 243: 1205-1213, 2017
Sápi András, Dobó Dorina G, Sebok Daniel, Halasi Gyula, Juhász Koppány L, Szamosvölgyi Akos, Pusztai Peter, Varga Erika, Kálomista Ildikó, Galbács Gábor, Kukovecz Akos, Kónya Zoltán: Silica Based Catalyst Supports Are Inert, Aren’t They? – Striking Differences in Ethanol Decomposition Reaction Originated from Meso- & Surface Fine Structure Evidenced by Small Angle X-ray Scattering, J PHYS CHEM C 121: (9) 5130-5136, 2017
Janovák L, Deák Á, Tallósy PS, Sebők D, Csapó E, Bohinc K, Abram A, Palinko I, Dékány I: Hydroxyapatite-enhanced structural, photocatalytic and antibacterial properties of photoreactive TiO2/HAp/polyacrylate hybrid thin films, SURF COAT TECH 326: 316-326, 2017
Noémi Varga, Viktória Hornok, Dániel Sebők, Imre Dékány: Comprehensive study on the structure of the BSA from extended-to aged form in wide (2–12) pH range, International Journal of Biological Macromolecules, 2016
Janovák L, Deák Á, Tallósy PS, Sebők D, Csapó E, Bohinc K, Abram A, Palinko I, Dékány I: Hydroxyapatite-enhanced structural, photocatalytic and antibacterial properties of photoreactive TiO2/HAp/polyacrylate hybrid thin films, SURF COAT TECH 326: 316-326, 2017
Sápi András, Dobó Dorina G, Sebok Daniel, Halasi Gyula, Juhász Koppány L, Szamosvölgyi Akos, Pusztai Peter, Varga Erika, Kálomista Ildikó, Galbács Gábor, Kukovecz Akos, Kónya Zoltán: Silica Based Catalyst Supports Are Inert, Aren’t They? – Striking Differences in Ethanol Decomposition Reaction Originated from Meso- & Surface Fine Structure Evidenced by Small Angle X-ray Scattering, J PHYS CHEM C 121: (9) 5130-5136, 2017
Sebők Dániel, Janovák László, Kovács Dániel, Sápi András, Dobó Dorina G, Kukovecz Ákos, Kónya Zoltán, Dékány Imre: Room temperature ethanol sensor with sub-ppm detection limit: Improving the optical response by using mesoporous silica foam, SENSOR ACTUAT B CHEM 243: 1205-1213, 2017
L Janovák, Á Dernovics, L Mérai, Á Deák, D Sebők, E Csapó, A Varga, I Dékány, C Janáky: Microstructuration of poly(3-hexylthiophene) leads to bifunctional superhydrophobic and photoreactive surfaces, CHEMICAL COMMUNICATIONS 54: (6) pp. 650-653., 2018
Mérai L., Varga N., Deák Á., Sebők D., Szenti I., Kukovecz Á., Kónya Z., Dékány I., Janovák L.: Preparation of photocatalytic thin films with composition dependent wetting properties and self-healing ability, CATALYSIS TODAY 328: pp. 85-90., 2019
Janovák L., Dékány I., Sebők D.: The Theoretical Concept of Polarization Reflectometric Interference Spectroscopy (PRIFS): An Optical Method to Monitor Molecule Adsorption and Nanoparticle Adhesion on the Surface of Thin Films, Photonics, 2019
Csapó Edit, Sebők Dániel, Janovák László, Juhász Ádám, Dékány Imre: Nanoszerkezetű anyagok alkalmazása a szenzor fejlesztés, az olajipar, a gyógyszerkutatás és a heterogén katalízis területén, MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT - KÉMIAI KÖZLEMÉNYEK (1997-) 125: (1) pp. 3-10., 2019
Back »