Determining the significance of the expression of variant erythropoietin receptor forms in human breast cancer  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
116996
Type PD
Principal investigator Rákosy, Zsuzsa
Title in Hungarian Eritropoetin receptor variánsok szerepének vizsgálata emlőkarcinómában
Title in English Determining the significance of the expression of variant erythropoietin receptor forms in human breast cancer
Keywords in Hungarian Eritropoetin receptor variánsok, emlőkarcinóma, RNS interferencia, EpoR specifikus PCR teszt
Keywords in English Variant erythropoietin receptor forms, breast cancer, RNA interference, EpoR specific PCR tests
Discipline
Analysis, modelling and simulation of biological systems (Council of Medical and Biological Sciences)100 %
Panel Physiology, Pathophysiology, Pharmacology and Endocrinology
Department or equivalent Institute of Public Health Sciences (University of Pécs)
Starting date 2015-09-01
Closing date 2018-08-31
Funding (in million HUF) 9.000
FTE (full time equivalent) 2.10
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
• Igazoltuk QRT-PCR-al, hogy az eritropoetin receptor (EpoR) mRNS kifejeződik primer emlőtumorokban. • Vizsgálataink arra is rámutattak, hogy a receptor extracelluláris része alacsonyabb szinten fejeződik az intracelluláris részhez viszonyítva az emlőtumorok egy részében. A receptor két része közötti legalább kétszeres expressziós különbség a tumorok limfatikus inváziójával és metasztatizáló képességével társult (p<0,05). • Azokban a tumorokban, ahol az EpoR extra és intracelluláris része között legalább kétszeres mRNS expressziós differencia mutatkozott a limfatikus inváziót és az angiogenezist moduláló útvonalban részt vevő EPHB2, TGFA, TGFB gének overexpresszióját detektáltunk azokkal a tumorokkal összehasonlítva, amelyekben nem mutatkozott különbség az EpoR két régiójának mRNS expressziója között. • Smart Race PCR-t követő szekvencia analízissel kimutattuk, hogy azokban a mintákban, amelyekben EpoR extra és intracelluláris része között legalább kétszeres expressziós differencia mutatkozott jelen van egy olyan EpoR izoforma, amelynek hiányzik az extracelluláris része. • A jelenleg elérhető randomizált kontrollált vizsgálatok eredményeivel meta-analízist elvégezve, statisztikailag szignifikáns bizonyítékot találtunk arra vonatkozólag, hogy az ESA kezelés 9%-al növeli a halálozást a kemoterápia indukált anémiás betegek körében. A progresszió mentes túlélésre kifejtett hatása kisebb, 4%-al növelte a progresszió vagy halálozás kombinált kimenetel veszélyét.
Results in English
• QRT-PCR results demonstrated that EpoR mRNA is present in primary breast cancer samples. • We also demonstrated that the extracellular part of the receptor expressed in lower level than the its intracellular domain in the breast cancer samples. The two-fold expression difference between the intra and extracellular part of the EpoR correlated with lymphatic invasion and the metastatic capacity of the tumors. • Our results suggest that high difference between the N and C terminal regions of EpoR expression – lower expression of extracellular region of the receptor than the intracellular part – in breast cancer is associated with an elevated gene expression level of some members of the lymphangiogenesis and angiogenesis pathways (EPHB2, TGFA, TGFB) compared to tumors with not showing expression differences between the two regions of EpoR. • Smart Race PCR followed by sequence analysis showed that isoform of the EpoR with lack of the extracellular part coding exons is present in primary breast cancer samples which showed the expression differences between the two parts of the EpoR. • We performed a meta-analysis of all currently available data from randomized controlled trials and found statistically significant evidence that ESA treatment increased mortality by 9% in patients receiving ESA treatment for chemotherapy induced anaemia. The effect on progression or death was less, a statistically non-significant 4% increase of the hazard.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=116996
Decision
Yes

 

List of publications

 
Zsuzsa Rákosy: Expression of erythropoietin receptor variant forms is associated with the lymphatic invasion and metastasis formation in breast cancer, Annals of Oncology, Volume 29, Issue suppl_6, https://doi.org/10.1093/annonc/mdy317.002, 2018
Z. Rakosy: Expression of erythropoietin receptor variant forms is associated with the lymphatic invasion and metastasis formation in breast cancer., Annals of Oncology 29 (Supplement 6): vi4–vi6, 2018
Brigitta Nagy, István Kiss, Zsuzsa Rákosy: The effects of erythropoiesis stimulating agents on the metastasis formation and survival in patients with breast cancer, Népegészségügy / 95. évfolyam 2. szám, 2017
Back »