CRYPTIC: CRYPtogams’ Traits In the Carpathians  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
119208
Type K
Principal investigator Buczkó, Krisztina
Title in Hungarian Kriptogámok tulajdonságai a Kárpátokban
Title in English CRYPTIC: CRYPtogams’ Traits In the Carpathians
Keywords in Hungarian kriptogám növények, diatóma, moha, oligotrófia, refugium, biogegráfia, adatbázis
Keywords in English Cryptogams, diatoms, bryophytes, oiligotrophy, refugia, biogeography, database
Discipline
Community ecology, systems ecology, ecosystem services (Council of Complex Environmental Sciences)40 %
Ortelius classification: Plant propagation
Environmental biology, ecotoxicology (Council of Complex Environmental Sciences)40 %
Ortelius classification: Fresh water ecosystems
Paleontology, Historical Geology (Council of Complex Environmental Sciences)20 %
Ortelius classification: Paleontology
Panel Ecology and evolution
Department or equivalent Növénytár (Hungarian Natural History Museum)
Participants Ács, Éva
Bácsiné Béres, Viktória
Báldi, Katalin
Höhn, Mária
Korponai, János
Lőkös, László
Magyari, Enikő Katalin
Stenger-Kovács, Csilla
Szurdoki, Erzsébet
Starting date 2016-12-01
Closing date 2023-02-28
Funding (in million HUF) 25.927
FTE (full time equivalent) 12.75
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A klímafluktuációk megértése napjaink kutatásainak központi kérdése. A CRYPTIC projekt keretein belül elsősorban kovaalga alapú környezeti rekonstrukciókat készítettünk a Retyezátban, a Fogarasi havasokban, a Páreng hegységben, a Balatonon, valamint jelleg alapú vizsgálatok folytak szikeseinken, és a Szigetköz (Duna) területén. Felismertük, hogy az elmúlt 200 évben drasztikus és egyirányú változások mutathatóak ki az Északi Féltekének a Kárpátokra eső területén is. A változások két meghatározó dátomhoz köthetőek, nevezetesen az ipari forradalom kezdetéhez ill. az 1950-es évehez, amikor a nitrogén ciklus jelentősen átalakult. Az elmúlt 2 évtizedben a léghőmérséklet emelkedésével párhuzamosan a vizek is melegedtek, aminek nyomai egyértelmű jelet hagytak az üledékekben. A pályázat keretein belül több módszert alkalmaztunk: faj alapon végzett rekonstrukciókat, guild ill. trait alapú elemzéseket de az alfa taxonómiai terén is értünk el eredményeket. Külön hangsúlyt fektettünk az erdei fenyő élőhelyeinek komplex vizsgálatára. A zuzmók és mohák gyűjtése jelentősen gyarapította a Magyar Természettudományi Múzeum ide tartozó gyűjteményeit. A kapott ereményeket 33 cikkben (közülük 14 Q1-es folyóiratban jelent meg, összesített impact faktora 59,73) mutattuk be. Továbbá 23 konferencia összefoglaló, 4 könyv fejezet, 5 konferencia kiadvány és 3 MSc disszertáció szerepel a projektbeszámoló publikációs listájában.
Results in English
Understanding climate fluctuations is a focal point in research nowadays. Within the framework of the CRYPTIC project, diatom-based environmental reconstructions were done in the Retezat Mts, the Făgăraș Mts., the Pareng Mts, Lake Balaton, and trait-based studies were carried out on our soda pans and in the area of Szigetköz (Danube). It was observed, that in the past 200 years drastic and unidirectional changes can be detected in all the studied lakes of the Carpathian region. These changes can be linked to two major dates (horizon), namely the beginning of the Industrial Revolution and around 1950, when the nitrogen cycle was significantly changed. Over the past two decades, as air temperatures have risen, lake water temperatures also increased, and the signal of warming was recorded in the sediments. Within the framework of the CRYPTIC project, several methods were used: species-based reconstructions, guild- and trait-based analyses, but we also achieved results in alpha taxonomy. Special emphasis was placed on the complex study of forest pine habitats. The collection of lichens and mosses has considerably increased the collections of the Hungarian Natural History Museum. In the frame of this OTKA project 33 research papers were published. The number of publications in Q1 ranked journals is 14 and the total impact factor generated so far is 59.73. Moreover 23 abstracts, 4 book chapters, 5 conference papers and 3 dissertations are also among the outputs of the project.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=119208
Decision
Yes

 

List of publications

 
Stenger-Kovács, C., B. Béres, V., Buczkó, K. Tapolczai, K., Padisák, J., Selmeczy, G., Lengyel, E.: Diatom community response to inland water salinization: a review, Hydrobiologia (accepted), 2023
Stenger-Kovács, C., Béres, V. B., Buczkó, K., Al-Imari, J. T., Lázár, D., Padisák, J., Lengyel, E.: Review of phenotypic response of diatoms to salinization with biotechnological relevance, Hydrobiologia 2023, 2023
Buczkó, K., Korponai, J., Máthé, I., Jakab, G., Tóth, M., Braun, M., Ács, É., Karátson, D., Magyari, E.K.: A Szent Anna-kráter tavi-lápi fejlődéstörténete, Karátson, D., Veres, D., Gertisser, R., Magyari, E., Jánosi, C., Hambach, U. A Kárpátok legfiatalabb tűzhányója, a Csomád. Vulkánosság, Őskörnyezet, Ember és Táj. Tortoma, 2023
Magyari, E., Vincze, I., Tóth, M., Hubay, K., Veres, D., Hialuc, A., Molnár, M., Jakab, G., Braun, M., Schäbitz, F., Máthé, I., Buczkó, K: Paleoenvironmental Changes during the Last Glacial Period in the Ciomadul Hills., Karátson, D., Veres, D., Gertisser, R., Magyari, E., Jánosi, C., Hambach, U. 2022 Ciomadul (Csomád), the youngest volcano in the Carpathians volcanism, palaeoenvironment,, 2022
Magyari, E., Vincze, I., Tóth, M., Hubay, K., Veres, D., Hialuc, A., Molnár, M., Jakab, G., Braun, M., Schäbitz, F., Máthé, I., Buczkó, K.: Őskörnyezeti változások a Csomád-hegycsoportban az utolsó glaciálisban., Karátson, D., Veres, D., Gertisser, R., Magyari, E., Jánosi, C., Hambach, U. A Kárpátok legfiatalabb tűzhányója, a Csomád. Vulkánosság, Őskörnyezet, Ember és Táj. Tortoma, 2023
Palla, B.; Ladányi, M.; Farkas, M.; Höhn, M.: Faanatómiai adaptáció szélsőséges környezeti hátterű erdeifenyő állományokban., Fodor, Marietta; Bodor-Pesti, Péter; Deák, Tamás (szerk.) SZIEntific Meeting for Young Researchers 2020 : ITT Ifjú Tehetségek Találkozója 2020. Budapest, Magyarország : S, 2021
Köbölkuti, Z.A ; Tóth, E.Gy ; Höhn, M.: Adaptív markerek fejlesztése és tesztelése erdeifenyőn (Pinus sylvestris L.)., Molnár, V Attila; Sonkoly, Judit; Takács, Attila (szerk.) XII. Aktuális Flóra‐ és Vegetációkutatás a Kárpát‐medencében. Program és összefoglalók : 12th International Conf, 2018
Ács Éva, Földi Angéla, Kiss T. Keve, Buczkó Krisztina: The first Hungarian record of a rare Gomphonema (Bacillariophyta) species from temporary ponds, STUDIA BOTANICA HUNGARICA 50: (1) pp. 19-27., 2019
Buczkó K, Korponai J, Magyari E: Tengerszemek és klímakutatás 3. Őskörnyezet-rekonstrukció, számszerűen, ÉLET ÉS TUDOMÁNY 73: (30) pp. 934-937., 2018
Buczkó K, Magyari E, Báldi K, Ács É.: First record of the recently described Gomphonema sancti-naumii (Bacillariophyta) from lake sediment in Romania, STUDIA BOTANICA HUNGARICA 49: (2) pp. 5-13., 2018
Buczkó Krisztina, Kövér Csilla, Báldi Katalin: Tengerszemek és klímakutatás, ÉLET ÉS TUDOMÁNY 73: (17) pp. 521-523., 2018
Buczkó K., Máthé I., Jakab G., Tóth M., Braun M., Korponai J., Ács É., Karátson D., Magyari E.: Past and present limnological changes in Lake St. Ana, In: Karatson, D.; Veres, D.; Gertisser, R.; Magyari, E.; Jánosi, C.; Hambach, U. (szerk.) Ciomadul (Csomád), The Youngest Volcano in the Carpathians, Springer International Publishing (2022) Chapter 10, 2022
Buczkó K., Trábert Zs., Stenger-Kovács C, Tapolczai K, Bíró T., Duleba M., Földi A., Korponai J., Vadkerti E., Végvári Zs., Ács É.: Rapid expansion of an aquatic invasive species (AIS) in Central-European surface waters; a case study of Achnanthidium delmontii, ECOLOGICAL INDICATORS 135: 108547, 2022
Buczkó Krisztina, Magyari Enikő, Szabó Zoltán, Korponai János: Gomphonema angustivalva (Bacillariophyta), a new diatom record for Romania, STUDIA BOTANICA HUNGARICA 52: (1) pp. 41-49., 2021
Korponai, J., Kövér, Cs., Méhes, N., Magyari, E., Urák, I., Vadkerti, E., Buczkó, K.: How do sediment surface diatom, cladoceran and chironomid taphocoenoses of mountain lakes reflect environmental variability?, Abstract book of the Joint IAL-IPA Meeting. 27 November - 1 December 2022 Bariloche, Argentina, Lakes, Memories of the Landscape P.107., 2022
Buczkó, K., Korponai, J., Veres, D., Karátson, D., Magyari, E.K.: Use of diatoms for disentangling of climate and tectonic forcing in the development of the last volcanic lake of Carpathians during the Last Glacial Maximum and deglaciation (Lake St. Anne, Romania)., Abstract book of the Joint IAL-IPA Meeting. 27 November - 1 December 2022 Bariloche, Argentina, Lakes, Memories of the Landscape P.108. doi: 10.5281/zenodo.7305148, 2022
Magyari, E.K., Pálfi, I., Pósfai, M., Buczkó, K., Demény, A., Czuppon, Gy., Szabó, Z., Korponai, J., Szalai, Z., Veres, D., Arnaud, F., Falus, Gy., Bihari, Á.: Stable isotopes, biogenic calcite crystal composition and biotic remains were used to infer Holocene paleoenvironmental conditions in Lake Balaton, the largest shallow waterbody in Central Europe., Abstract book of the Joint IAL-IPA Meeting. 27 November - 1 December 2022 Bariloche, Argentina, Lakes, Memories of the Landscape P.157. doi: 10.5281/zenodo.7305148, 2022
Ács É., Bíró T., Berta C., Duleba M., Földi A., Grigorszky I., Hidas A., Knisz J., Korponai J.L., Trábert Z., Edit Vadkerti E., Buczkó K.: Long-Term Changes of Species Composition andFunctional Traits of Epiphytic Diatoms in theSzigetköz Region (Hungary) of the Danube River, Water 12, no. 3 (2020): 776., 2020
Papp, B., Erzberger, P., Lőkös, L., Szurdoki, E., Németh, Cs., Buczkó, K ., Höhn, M., Aszalósné Balogh, R ., Baráth, K ., Matus, G., Pifkó, D. & Farkas, E.: Taxonomical and chorological notes 12 (126–136)., Studia bot. hung. 51(1): 77–98., 2020
Palla, B., Ladányi, M., Cseke, K., Buczkó, K., & Höhn, M.: Wood Anatomical Traits Reveal Different Structure of Peat Bog and Lowland Populations of Pinus sylvestris L. in the Carpathian Region, Forests, 12(4), 494., 2021
Buczkó, K., Magyari, E., Szabó, Z., Korponai, J.: Gomphonema angustivalva a new diatom record for Romania (Bacillariophyta), Studia botanica hungarica, 2021
Buczkó, K., Trábert, Zs., Stenger-Kovács, Cs., Tapolczai K., Bíró T., Duleba, M., Földi, A., Korponai, J., Vadkerti E., Végvári., Zs., Ács, É.: Rapid expansion of an aquatic invasive species (AIS) in Central-European surface waters; a case study of Achnanthidium delmontii, Ecological Indicators 135: 108547, 2022
Buczkó K., Korponai J., Szabó Z., Stenger-Kovács Cs, Höhn M., Ács É., Magyari E.: A klíma, és az emberi tevékenység lenyomata tavaink kovaalga közösségein a Kárpátokban előadás, Tinya F. szerk: 12. Magyar Ökológus Kongresszus, 2021. 08. 24-26., Vác Előadások és Poszterek összefoglalói. 36. oldal, 2021
Buczkó, K., Stenger-Kovács, Cs., Höhn, M., Magyari, E, Szabó, Z., Báldi, K., Krponai, J.: he Imprint of Climate and the Human Activity in the Diatom Communities of Lowland and Mountain Lakes in the Carpathians, ACTA BIOLOGICA PLANTARUM AGRIENSIS : A JOURNAL OF PLANT BIOLOGY, 9 (1). p. 50. ISSN 2061-6716 (print); 2063-6725 (online), 2021
Buczkó, K., Kövér, Cs., Magyari, E., Szabó, Z. Korponai, J.: First record of Gomphonema lacunicola Patrick et Freese (Bacillariophyta) from the Pâreng Mts (Southern Carpathians, Romania), Studia bot. hung. 53(1): 1– 8., 2022
Lengyel, E., Lázár, D., Padisák, J., Stenger-Kovács, Cs., Barreto, S., Buczkó, K.: Contribution of silica-scaled chyryophytes to ecosystems services: a review, Hydrobiologia, 2022
Bácsiné Béres, V., Stenger-Kovács, C., Buczkó, K., Padisák, J., Selmeczy, G. B., Lengyel, E., Tapolczai, K.: Ecosystem services provided by freshwater and marine diatoms, Hydrobiologia, 2022
BUCZKÓ, K., KORPONAI, J., MÁTHÉ, I., JAKAB, G., TÓTH, M., BRAUN, M., ÁCS, É., KARÁTSON, D., MAGYARI, E.: Limnological Changes in Lake Sf. Ana, In: KARÁTSON, D., VERES, D., GERTISSER, R., MAGYARI, E., JÁNOSI, C., HAMBACH, U. 2022 Ciomadul (Csomád), the youngest volcano in the Carpathians volcanism, palaeoenvironm, 2022
Köbölkuti, A. Z. & Höhn, M.: Habitat type differentation in peripheral Pinus sylvestris populations based on seed traits and germination data, Studia Botanica Hungarica 49(1): 97-119., 2018
Höhn M., Tóth E.Gy., Bede-Fazekas Á.: Predictive species distribution modelling and population genetic pattern support common gene pool for the Carpathian Pinus cembra populations., 12th International Conference. Advances in research on the flora and vegetation of the Carpato-Pannonian region. Debrecen, 23-25 February, 2018., 2018
Szurdoki E., Márton, O.: A Sphagnum recurvum fajcsoport morfológiai vizsgálata. [Morphological investigation of Sphagnum recurvum group], Csontos P., Hanga Z., Hajdu T., et al. szerk. XXXI. VÁNDORGYŰLÉS Összefoglalók 2018. november 22–23. 23-24. old., 2018
Szurdoki E., Márton, O.: A Sphagnum recurvum fajcsoport morfológiai vizsgálata. [Morphological investigation of Sphagnum recurvum group], Molnár, V.A., Sonkoly, J., Takács, A. (szerk): Program és összefoglalók. XII. Aktuális Flóra‐ és Vegetációkutatás a Kárpát‐medencében nemzetközi konferencia, 2018, 2018
Tóth Krisztina: Eltérő származású, klónkísérletbe telepített erdeifenyő magoncok növekedésének összehasonlító értékelése, SZent István Egyetem Kertészettudományi Kar Kertészmérnök MSc, 2018
Lőkös, L., Crişan, F., Hur, J.-S., Varga, N. & Farkas, E.: Enumeration of the lichen-forming and lichenicolous fungi of the Călimani Mountains (Eastern Carpathians, Romania)., Studia bot. hung. 49(1): 5–40, 2018
Kishan Aherwar: Protozoa in Lake Balaton (southern shore) at Fonyód, Eötvös Loránd University, Faculty of Natural Sciences, Centre of Environmental Studies Environmental Sciences M.Sc., 2019
Ács, É; Földi, A; Kiss, KT; Buczkó, K.: The first Hungarian record of a rare Gomphonema (Bacillariophyta) species from temporary ponds STUDIA BOTANICA HUNGARICA 50 : 1 pp, STUDIA BOTANICA HUNGARICA 50(1): 19-27., 2019
Buczkó, K; Ács, É; Báldi, K; Pozderka, V ; Braun, M ; Kiss, KT ; Korponai, J.: The first high resolution diatom record from Lake Balaton, Hungary in Central Europe, Limnetica 38(1): 417-430. DOI: 10.23818/limn.38.24, 2019
Korponai, J; Braun, M; Forró, L; Gyulai, I; Kövér, Cs; Nédli, J; Urák, I; Buczkó, K.: Taxonomic, functional and phylogenetic diversity: how subfossil cladocerans mirror contemporary community for ecosystem functioning: a comparative study in two oxbows, Limentica 38(1):431-456. DOI: 10.23818/limn.38.25, 2019
Trabert, Zs; Buczkó, K; Borics, G; Udovic, MG ; Karthick, B; Ector, L; Foldi, A; Kiss, KT; Acs, E.: Biogeography and morphology of a poorly known diatom Dorofeyukea rostellata (Hustedt) Kulikovskiy & Kociolek, LIMNETICA, 38 (2) 743-758., 2019
Stenger‐Kovács, C., Lengyel, E., Buczkó, K., Padisák, J., & Korponai, J.: Trait‐based diatom functional diversity as an appropriate tool for understanding the effects of environmental changes in soda pans, Ecology and Evolution early view, 2019
Ács É., Földi A., Vad Csaba F., Trábert Zs., Kiss Keve T., Duleba M., Borics G., Grigorszky I., Botta-Dukát Z.: Trait-based community assembly of epiphytic diatoms in saline astatic ponds: a test of the stress-dominance hypothesis, SCIENTIFIC REPORTS 9 : 1 Paper: 15749 (2019), 2019
Szigyártó, I.L; Urák, I; Rákossy, I; Zsigmond A.R; Buczkó, K.: Erdélyi oligotróf tőzeglápok természetvédelmi értéke a kovaalgák szempontjából. The conservation biological value of transylvanian oligotrophic peat bogs from the diatom’, XV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, 2019. április 3–6., Kolozsvár. Ábel kiadó, Kolozsvár, 65–66.,, 2019
Haliuc A, Buczkó K, Hutchinson SM, Ács É, Magyari EK, Korponai J, et al.: Climate and land-use as the main drivers of recent environmental change in a mid-altitude mountain lake, Romanian Carpathians, PLoS ONE 15(10): e0239209., 2020
Szabó, Z., Buczkó, K., Haliuc, A., Pál, I., Korponai, J.L., Begy, R.C., Veres, D., Luoto, T.P., Zsigmond, A.R. and Magyari, E.K.: Ecosystem shift of a mountain lake under climate and human pressure: A move out from the safe operating space., Science of the Total Environment, 743, p.140584., 2020
Korponai JL, Kövér C, López-Blanco C, Gyulai I, Forró L, Katalinic A, Ketola M, Nevalainen L, Luoto TP, Sarmaja-Korjonen K, Magyari EK., Weckström J., Urák I., Vadkerti E., Buczkó K.: Effect of Temperature on the Size of Sedimentary Remains of Littoral Chydorids., Water 12, no. 5 (2020): 1309., 2020
Major E.I., Toth E.Gy., Benyei-Himmer M., Höhn M.: Taxonomic Evaluation of Hedera crebrescens: A Potentially Invasive Ivy in Central Europe, Acta Societatis Botanicorum Poloniae 89(3):8935, 2020
Koeboelkuti, Z. A., Tóth, E. G., Jahn, D., Heinze, B., & Höhn, M.: SNP marker development in Pinus sylvestris L. in stress‑responsive genes characterized from Pinus cembra L. transcriptomes, Molecular Biology Reports, 2020
Buczkó, K: Foreword: diatom micrographs of the Carpathian Region. – Iconographia Diatomologica Carpathica, Studia Botanica Hungarica, 2016
Buczkó, K., Szurdoki, E., Braun M., Magyari, E: Reconciling diverse diatom-based lake responses to climate change in four mountain lakes in the South-Carpathian Mountains during the last 17 kyrs., Quaternary International, 2017
Lőkös, L., Crişan, F., Farkas, E., Hur, J.S. Varga, N: Contributions to the biodiversity of lichen-forming and lichenicolous fungi of the Călimani Mountains (Eastern Carpathians, Romania)., Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Biologia, 2017
Szurdoki, E., Márton, O.: Morphological delimitation of Sphagnum angustifolium, S. fallax and S. flexuosum., Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Biologia, LXII, Sp. Iss., 2017 193-194., 2017
Tóth, E.G., , Köbölkuti, Z.A., Bede-Fazekas, Á., Vendramin, G.G., Bagnoli, F., Höhn, M.: Population demographic inferences of Scots pine along the Carpathians and the Pannonian Basin based on bioclimatic and molecular genetic data., Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Biologia, LXII, Sp. Iss., 2017 74-75. Oral presentation abstract, 2017
B-Béres, V., Magyari, E, Stenger-Kovács, C., Szigyártó, L., Buczkó, K: . Paleoecological application of ecological and morpho-functional diatom groups. Ökológiai és morfo-funkcionális kovaalga csoportok paleoökológiai alkalmazása., In: Szigyártó I.L. & Szikszai A. szerk. XIII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia Kolozsvár, 2017. április 5–8. Ábel kiadó 2017. ISSN 1842-9815. 307–308. old., 2017
Buczkó, K., Korponai, J., Magyari, E., Báldi, K., Höhn, M: Paleoecological application of ecological and morpho-functional diatom groups. Ökológiai és morfo-funkcionális kovaalga csoportok paleoökológiai alkalmazása, In: Szigyártó I.L. & Szikszai A. szerk. XIII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia Kolozsvár, 2017. április 5–8. Ábel kiadó 2017. ISSN 1842-9815. 307–308. old., 2017
Buczkó K, Magyari E., Báldi K., Veres D.: Az Antropocén kovacsillaga; Asterionella formosa (Bacillariophyta) mint a klímaváltozás proxija az Északi-féltekén, Virág, A., Bosnakoff, M. (szerk.) 20. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés: Program, előadáskivonatok, kirándulásvezető. Tata, 2017.05.25-2017.05.27. Budapest: Magyarhoni Földt, 2017
Buczkó, K., Veres, V.: Palaeolimnological evidences for the rise and fall of a star-like planktic diatom (Asterionella formosa) during the Antropocene (Paleolimnológiai adatok egy csillagszerű,, Acta Biologica Plantarum Agriensis 5(1): 71 (2017)- http://abpa.ektf.hu/ DOI:10.21406/abpa.2017.5.1.71, 2017
Buczkó, K., Lőkös, L., Szurdoki, E.: Erdély legtitokzatosabb tája, http://mttmuzeum.blog.hu/2017/10/19/_erdely_legtitokzatosabb_taja, 2017
Buczkó, K., Umann, K.: Cryptic, http://buczko.eu/cryptic/, 2017
Szurdoki, E.: Water chemical relations and water table of North-Hungarian mires, Studia bot. hung. 48(2), 2017
Tichá, A., Buczkó, K., Houk, V.: Notes to use of Aulacoseira taxa in the palaeoecological reconstruction of bohemian forest lakes., – Studia Botanica Hungarica 48: 173-188., 2017
Szurdoki, E.: Water chemical relations and water table of North-Hungarian mires., Studia Botanica Hungarica 48(2): 199-224, 2017
Szurdoki, E.: Water chemical relations and water table of North-Hungarian mires, Studia bot. hung. 48(2), 2017
Magyari, EK., Veres, D. Braun, M., Buczkó, K.: Providing long environmental records of Late Quaternary climatic oscillations in the South Carpathian Retezat Mountain, Quaternary International 477: 1-6., 2018
HUBAY K., BRAUN M., BUCZKÓ K., PÁL I., VERES D., TÚRI M., BIRÓ T. & MAGYARI E.: Holocene environmental changes as recorded in the geochemistry of glacial lake sediments from Retezat Mountains, South Carpathians, Quaternary International 477: 19-39, 2018
Buczkó, K., Magyari, E., Báldi, K. & Ács, É.: First record of the recently described Gomphonema sancti-naumii (Bacillariophyta ) from lake sediment in Romania, Studia bot. hung. 49(2): 5-13., 2018
Stenger-Kovács, Cs., Körmendi, K., Lengyel, E., Hajnal, É., Abonyi, A., Szabó, B., Buczkó, K., Padisák, J.: Expanding the trait-based concept of benthic diatoms: development of trait- and species-based indices for conductivity as the master variable of ecological status in cont, Ecological Indicators 95(1): 63-74., 2018
Buczkó K, Kövér Cs, Báldi K.: Tengerszemek és klímakutatás: Egy kis paleolimnológia, ÉLET ÉS TUDOMÁNY 73:(17) pp. 521-523., 2018
Kövér Cs, Korponai J, Buczkó K.: Tengerszemek és klímakutatás: Hascsónakkal a Déli-Kárpátokban, ÉLET ÉS TUDOMÁNY 73(18): 559-561., 2018
Buczkó, K ; Korponai, J ; Magyari, E.: Őskörnyezet-rekonstrukció, számszerűen, ÉLET ÉS TUDOMÁNY 73(30): 934-937., 2018
Földi A, Ács É, Grigorszky I, Ector L, Wetzel CE, Várbíró G, Kiss, KT., Dobosy P., Trábert Z., BorsodiAK., Duleba M.: Unexpected consequences of bombing. Community level response of epiphytic diatoms to environmental stress in a saline bomb crater pond area, PLoS ONE 13(10): e0205343. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0205343, 2018
Schmidt, D ; Csiky, J ; Matus, G ; Balogh, R ; Szurdoki, E ; Höhn, M ; Ábrán, P ; Buczkó, K ; Lőkös, L: Taxonomical and chorological notes 6 (71–74), Studia Botanica hungarica 49: 121-130., 2018
Korponai, J., Forró, L. Kövér, C., Urák, I., Magyari, E., Buczkó, K.: Distribution of diatoms, chironomids and cladocera in surface sediments of mountain lakes in south-Carpathian mountains, Romania., IPA-IAL 2018 Joint Meetig Unravelling the Past and Future of Lakes Abstract Book June 18-21. 2018. Stockholm University – p.: 243., 2018
Buczkó, K., Braun, M., Magyari, E.: Reconciling diverse diatom-based lake responses to climate change in four mountain lakes in the South-Carpathian Mountains during the last 17 kyrs., IPA-IAL 2018 Joint Meeting Unravelling the Past and Future of Lakes Abstract Book June 18-21, 2018
Buczkó, K., Ács, É., Báldi, K. Veres, D.: Palaeolimnological evidences for the rise and fall of a star-like planktonic diatom (Asterionella formosa) during the Antropocene in Romania, IPA-IAL 2018 Joint Meeting Unravelling the Past and Future of Lakes Abstract Book June 18-21. 2018. p. 84., 2018
Magyari E., Buczkó K., Tóth M., Braun M., Pál I., Orbán I., Vincze I., Hubay K., Finsinger W.: Hogyan lesz a különböző proxik elemzéséből multi-proxi vizsgálat? Rekonstrukciók és azok objektumai a klímakutatásban a Retyezát példáján, 11. Magyar Ökológus Kongresszus Nyíregyháza 2018. augusztus 28-30. Nyíregyházi Egyetem, Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete. Absztraktkötet 57. oldal, 2018
Buczkó K, Kiss K.T., Trábert Zs., Földi A., Duleba M., Veres D, Ács É.: A Pantocsekiella kovaalga nemzetség előretörése az Antropocénben, 11. Magyar Ökológus Kongresszus Nyíregyháza 2018. augusztus 28-30. Nyíregyházi Egyetem, Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete. Absztraktkötet 88. oldal, 2018
Buczkó K., Magyari E., Ács É., Kövér Cs., Stenger-Kovács Csilla, B-Béres V., Szígyártó L., Korponai J.: A Kárpátok hegyi tavainak rövid és hosszútávú története – kovaalga alapú rekonstrukció., 11. Magyar Ökológus Kongresszus Nyíregyháza 2018. augusztus 28-30. Nyíregyházi Egyetem, Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete. Absztraktkötet 25. oldal, 2018
Buczkó, K., Magyari, E., Béres, V., Ács, É. & Stenger-Kovács, Cs.: Use of traits: Reconciling diverse diatom-based lake responses to climate change in the Carpathian lakes – (CRYPTIC: CRYPtogams’ Traits In the Carpathians)., Kusber W.-H., Abarca N., Van A. L. & Jahn R. (ed.): Abstracts of the 25th International Diatom Symposium, Berlin 25–30 June 2018. p. 25.-, 2018
Tichá, A., Moravcová, A., Buczkó, K., Hrubá, J., Carter, V., Vondrák, D. & Kuneš, P.: Diatom assemblage responses to environmental change during the Holocene from a mountain lake (Prášilské jezero, Czech Republic)., Kusber W.-H., Abarca N., Van A. L. & Jahn R. (ed.) Abstracts of the 25th International Diatom Symposium, Berlin 25–30 June 2018. p. 167., 2018
Buczkó K., Veres, D., Kiss K. T., Trábert ZS., Földi A., Ács É.: Tavi kovaalga közösségek drasztikus átalakulása évtizedes skálán. - Rapid changes of lacustrine diatom assemblages in decadal scale, Molnár, V.A., Sonkoly, J., Takács, A. (szerk): Program és összefoglalók. XII. Aktuális Flóra‐ és Vegetációkutatás a Kárpát‐medencében nemzetközi konferencia, 2018
Lőkös L., Szurdoki E., Höhn M., Ábrán P. & Buczkó K: A Multiclavula mucida első adata Romániából The first record of Multiclavula mucida from Romania, Molnár, V.A., Sonkoly, J., Takács, A. (szerk): Program és összefoglalók. XII. Aktuális Flóra‐ és Vegetációkutatás a Kárpát‐medencében nemzetközi konferencia. – Debrecen, 2018
BINTI MAHADI IZZATI HANUN: Diatom-based Paleoenvironmental Reconstruction in Lake Balaton, Hungary (Tó34f), ELTE Faculty of Science: MSc. Environmental Science, Specialization: Earth Science, 2021

 

Events of the project

 
2016-09-29 15:43:30
Résztvevők változása
Back »