Franco-Hungarian Literary Relations in the Twentieth Century  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
120947
Type PD
Principal investigator Tüskés, Anna
Title in Hungarian Francia-magyar irodalmi kapcsolatok a 20. században
Title in English Franco-Hungarian Literary Relations in the Twentieth Century
Keywords in Hungarian francia, magyar, irodalom, 20. század
Keywords in English French, Hungarian, Literature, 20th century
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Hungarian literature
Panel Literature
Department or equivalent Institute for Literary Studies (Research Centre for the Humanities)
Starting date 2016-10-01
Closing date 2019-09-30
Funding (in million HUF) 15.090
FTE (full time equivalent) 2.10
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás fő eredménye hat, a francia és a magyar irodalom és kultúra érintkezéseinek szempontjából jelentős 20. századi szerző és műfordító – François Gachot, Gara László, Heltai Jenő, Illyés Gyula, Nemes Nagy Ágnes és Rab Gusztáv – személyes kapcsolati hálójának feltárása a magán- és közgyűjteményekben őrzött levelezések tükrében. Ötüknél a francia–magyar kapcsolatok egészét feltártam, Illyés Gyula esetében a francia kapcsolatoknak csak egy szeletét, az 1946–1948 közötti kultúrdiplomáciai tevékenységet vizsgáltam. A legfőbb kérdés, amire választ találtam kutatásaim során, az, hogy milyen előfeltételei vannak egy magyar író francia recepciójának. A fent említett szerzők munkásságát vizsgálva a következő eredményekre jutottam: 1. Alapvető fontosságú a magyar író-költő alapos francia nyelvtudása és műveltsége. 2. Kiváló francia fordítóval és lehetőleg kiterjedt francia kapcsolati hálóval is kell rendelkeznie a magyar írónak-költőnek. 3. Szükség van arra, hogy egy francia kiadó anyagi lehetőséget lásson a magyarból franciára fordított mű kiadásában, vagy közös magyar–francia kiadás is lehetséges. 4. Ideális esetben a magyar mű jól illeszkedik valamilyen nyugat-európai divathullámba vagy irodalmi áramlatba, és sikerül eladni a kinyomott példányokat. 5. Magyar irodalmi művek alapján viszonylag ritkán készült külföldi film.
Results in English
The main outcome of the research is the exploration of the personal network of relationships of six authors and literary translators – François Gachot, László Gara, Jenő Heltai, Gyula Illyés, Ágnes Nemes Nagy and Gusztáv Rab – who are significant for the contacts between French and Hungarian literature and culture in the light of their correspondence kept in private and public collections. In the case of five of them, I explored the whole of the French-Hungarian relations, while in the case of Gyula Illyés I examined only one section of the French-relations, the cultural diplomacy activity between 1946 and 1948. The main question to which I found the answers in my research is what are the preconditions for a Hungarian writer's reception in France. Examining the work of the aforementioned authors, I came to the following results: 1. A thorough knowledge of the French language and literacy of the Hungarian writer-poet is essential. 2. The Hungarian writer-poet must have an excellent French translator and possibly an extensive French network of contacts. 3. There is a need for a French publisher to see a financial opportunity to publish the translation, or a joint Hungarian-French edition is possible. 4. Ideally, the Hungarian work fits in well with a Western European fashion wave or literary stream, and succeeds in selling the printed copies. 5. Foreign films based on Hungarian literary works are relatively rare.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=120947
Decision
Yes

 

List of publications

 
Tüskés Anna: „…en-nemzetem külhoni híre-sorsa” Fejezetek a 20. századi francia–magyar irodalmi kapcsolatok történetéből, lektorált kézirat, 2019
Anna Tüskés, Elisabeth Cottier-Fábián, Bénédicte Williams, Dávid Szabó éd.: Les relations littéraires entre la France et la Hongrie au XXe siècle: Actes du colloque international organisé par l’Institut d’Études Littéraires de l’Académie Hongroise des Sciences, l’Institut français de Budapest et le Centre Interuniversitaire d’Études Françaises de l’Université Eötvös Loránd, ELTE CIEF – Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, 2019
Tüskés Anna: Franco-Hungarian Literary Relations in the 20th Century, http://frhu20.iti.btk.mta.hu/, 2017
Buda Attila, Pataky Adrienn, Tüskés Anna: „láthatatlan selyemsál a számon” Nemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs leveleiből, Budapest, Gondolat, 2019, 263 p., 2019
Tüskés Anna s.a.r., Rab Gusztáv: Utazás az ismeretlenbe, Budapest, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 660 p., 2019
Tüskés Anna s.a.r., Gara Nathalie és László: Saint-Boniface és lakói, Budapest: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 327 p., 2018
Tüskés Anna: François Gachot et son illustrateur, Ilona Tallós : Quarante ans d’amitié, Les relations littéraires entre la France et la Hongrie au XXe siècle, Budapest, ELTE CIEF – Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, 2019, 161-168., 2019
Tüskés Anna: "én magam is átváltozom, mint a versei, szavakká, mondatokká, csönddé" Nemes Nagy Ágnes francia kapcsolatai, Irodalomismeret, 2017
Tüskés Anna: „te áldott Antológ, kitől en-nemzetem külhoni híre-sorsa lóg!” Gara László élete és munkássága, Irodalomismeret 2018/2 44-81., 2018
Tüskés Anna: „Gyermekei a könyvei voltak” Rab Gusztáv élete és munkásságának második korszaka (1950–1963), Irodalomtörténeti Közlemények 122(2018)/3. sz., 288-316., 2018
Tüskés Anna: „te áldott Antológ, kitől en-nemzetem külhoni híre-sorsa lóg!” Gara László élete és munkássága, Irodalomismeret 2018/2 44-81., 2018
Tüskés Anna: „A fordításnak egyetlenegy rendszabálya van csak: jól kell fordítani.” Heltai Jenő francia levelesládájából, Literatúra 44. évf. 2. sz. (2018): 136-160, 2018
Tüskés Anna: "én magam is átváltozom, mint a versei, szavakká, mondatokká, csönddé" Nemes Nagy Ágnes francia kapcsolatai, Irodalomismeret 2017/2. sz. 32-53., 2017
Tüskés Anna: Rab Gusztáv és az Elveszett álláspontok, Vigilia 84. évf. 2. sz. (2019): 121-126., 2019
Tüskés Anna: Novellák Rab Gusztáv hagyatékából (1958–1963): Önvallomás, A kaszibai asszonynál, Tempevölgy 10. évf. 4. sz. (2018): 91-111., 2018
Back »