Functional methods in thermal quantum field theory  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
121064
Type PD
Principal investigator Markó, Gergely
Title in Hungarian Funkcionális módszerek végeshőmérsékletű kvantumtérelméletben
Title in English Functional methods in thermal quantum field theory
Keywords in Hungarian rácstérelmélet, kontinuum funkcionális módszerek, véges hőmérséklet, kémiai potenciál
Keywords in English lattice field theory, continuum functional methods, finite temperature, chemical potential
Discipline
Particle Physics (Council of Physical Sciences)100 %
Panel Physics
Department or equivalent Department of Theoretical Physics (Eötvös Loránd University)
Participants Katz, Sándor
Starting date 2016-11-01
Closing date 2019-10-31
Funding (in million HUF) 15.090
FTE (full time equivalent) 2.40
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázat három éve alatt a tervezett három projektből kettőt megvalósítottam és két további kapcsolódó témán dolgoztam. Negatív eredményekhez vezetett a B projekt a rács O(4) phi^4 modell termodinamikáját illetően. A trivialitás által kiszabott minimális rácsállandó nagysága ellehetetleníti a hőmérsékletfüggő mennyiségek kontinuum limeszét az effektív értelemben is. Ennek ellenére több kontinuum módszerrel hasonlítottunk össze vákuum mennyiségeket véges levágás mellett. A C projektben kidolgoztuk a rács-fejlesztett PNJL modellt, amelyben a négy-fermion csatolás a mágneses tértől függ. A függés barion tömegek mágneses tér függéséből van levezetve, melyeket teljes rács QCD szimulációkban mértünk meg. A fejlesztés képessé teszi a PNJL modellt a teljes rács QCD B-T fázisdiagramjának kvalitatív és bizonyos mennyiségekre kvantitatív reprodukálására. Dolgoztam még továbbá önkonzisztens 2PI propagátorok Euklidesziből Minkowski térbe való elfolytatásán. A numerikus elfolytatást több-pontos Padé sorokkal végeztük, és megmutattuk hogy képes komplex analitikus struktúra leírására. Emellett részt veszek egy jelenleg is folyó kutatásban, ahol a rács QCD pszeudokritikus hőmérsékletének imaginárius barionikus kémiai potenciálról valósra folytatását több-pontos Padé sorokkal valósítjuk meg.
Results in English
During the three years of the postdoctoral position, I completed two out of three projects proposed in my research plan and worked on two additional connecting studies. Project B led to some negative conclusions about the thermodynamics of the lattice O(4) phi^4 model. The largeness of the minimal lattice spacing, induced by triviality makes it impossible to carry out a continuum extrapolation for temperature dependent quantities, even in an effective sense. Nevertheless, for vacuum quantities, we made a comparison with several continuum methods at finite cutoff. In Project C we developed the lattice-improved PNJL model, where the four-fermion coupling depends on the external magnetic field. The dependence is obtained from the magnetic field dependence of baryon masses measured in full lattice QCD simulations. This improvement enables the PNJL model to qualitatively and to some extent quantitatively reproduce the B-T phase diagram obtained in full QCD. I also worked on the numerical analytic continuation of Euclidean propagators to Minkowski space. We showed that the self consistent propagators obtained in 2PI can be analytically continued using multipoint Padé approximants, and show complex analytic structure. I am also taking part in a still ongoing project where the pseudocritical temperature of full lattice QCD depending on imaginary baryochemical potential is analytically continued to real chemical potentials using the multipoint Padé approximants method.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=121064
Decision
Yes

 

List of publications

 
Markó Gergely: Linear sigma model on the lattice: a learning example, http://hector.elte.hu/zalakaros17/, 2017
Gergely Markó, Urko Reinosa, Zsolt Szép: Padé approximants and analytic continuation of Euclidean Φ-derivable approximations, PHYS REV D 96: (3) , 2017
Endrődi G., Markó G.: Magnetized baryons and the QCD phase diagram: NJL model meets the lattice, JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS 2019: (8) 36, 2019
Markó Gergely, Szép Zsolt: O(4) ϕ^4 model as an effective light meson theory: A lattice-continuum comparison, PHYSICAL REVIEW D 100: (5) 056017, 2019
Gergely Markó, Urko Reinosa, Zsolt Szép: Padé approximants and analytic continuation of Euclidean Φ-derivable approximations, PHYSICAL REVIEW D 96: (3) 036002, 2017

 

Events of the project

 
2016-04-08 12:22:17
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: MTA-ELTE Statisztikus és Biológiai Fizika Kutatócsoport (Eötvös Loránd Tudományegyetem), Új kutatóhely: Elméleti Fizikai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem).
Back »