Function of RNase inhibitor in the signaltransduction mechanism of type I. receptors  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37187
Type F
Principal investigator Csere, Péter
Title in Hungarian Az RN-áz L inhibitor szerepe az I. típusú receptorok jelátviteli mechanizmusában
Title in English Function of RNase inhibitor in the signaltransduction mechanism of type I. receptors
Panel Molecular and Structural Biology and Biochemistry
Department or equivalent Clinic of Radiology (University of Pécs)
Participants Fekete, Zsuzsanna
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 3.985
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az RNáz L inhbitor (Rli) fehérje élesztőben esszenciális, és úgy tűnik, hogy humán sejtekben is. Szerepe élesztőben nme régóta vált ismertté. Ez a citoszolikus vas-kén fehérje specifikus szereppel bír mind a riboszomális RNS-ek, mind a riboszómák érésében. Azokban a sejtekben, amelyekben az Rli fehérje expresszióját csökkentettük, az újonnan szintetizálódó fehérjék szintje is csökkent. Ennek a jelenségnek a hátterében az állt, hogy különböző riboszomális komponensek (RNS-ek és riboszomális fehérjék) érése károsodott. Legújabb eredményeink szerint a humán RNáz L inhibitor fehérje, amelynek eddig az interferon hatásban betöltött szerepe volt ismert, szintén rendelkezik a transzlációt szabályozó nélkülözhetetlen szereppel. A humán Rli fehérje szintjének csökkentése a transzlációs szint csökkenését és a riboszomális RNS szintek változását idézte elő.
Results in English
RNase L inhibitor (Rli) is an essential protein in yeast and apparently in human as well. Its function has been solved in yeast recently. This iron-sulfur protein has a specific role in the maturation of ribosomal RNAs, as well as of ribosomes. Those cells where the expression of Rli was reduced had the translation of new proteins diminished. The reason for this phenomenon was the defect in the maturation of the different ribosomal components, rRNAs and ribosomal proteins. According to our latest results the human RNase L inhibitor protein, which so far was know by its involvement in the interferon response has the same essential role in translation. Downregulation of the expression of human Rli caused reduced translation and changes in the ribosomal RNA levels.
Full text http://real.mtak.hu/96/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kispál Gy., Sipos K., Lange, H., Fekete Zs. et al.: Biogenesis of cytosolic ribosomes requires the essential iron sulphur protein Rli1p and mitochondria, EMBO J 24: 589-98, 2005
Roland Lill, Zsuzsanna Fekete, Katalin Sipos et al.: Is There An Answer? Why are Mitochondria Essential for Life?, IUBMB Life, 57(10): 701-703., 2005
Z. Fekete, K. Sipos, H. Lange et al.: The iron-sulphur protein Rli1p and mitochondria play an essential role in the biogenesis of cytosolic ribosomes, FEBS Journal, 272: (s1) 54-54, (N5-005), 2005
Back »