Deliberative Justice. Morality and Politics in the Age of Globalization  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37189
Type K
Principal investigator Balogh, István
Title in Hungarian Deliberatív igazságosság. Erkölcs és politika a globális világban.
Title in English Deliberative Justice. Morality and Politics in the Age of Globalization
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Institute for Political Science (Center for Social Sciences)
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 3.710
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A négy éves kutatási program eredetileg jelzett célkitűzését messze meghaladó elméleti eredményeket a 2005 novemberében elkészült és a L’Harmattan könyvkiadónak még ugyanabban a hónapban átadott – a tervezett tanulmánykötet műfajával ellentétben – szisztematikus monográfia foglalja össze. Az „Igazságosság és politika” címmel 2006 márciusában megjelenő, körülbelül 400 oldalas monográfia egymáshoz kapcsolódó főbb új eredményei az alábbiak: 1. A modern társadalomelmélet új szakaszának, a politikai társadalomelmélet kialakulásának, jellemzőinek, történeti feltételeinek bemutatása. 2. A kibontakozó politikai társadalomelmélet meghatározó vonásának, az erkölcsi-normatív probléma központi fontosságának a kiemelése. 3. Az igazságosságnak, mint a politikai legitimáció erkölcsi-normatív elveinek a meghatározása. 4. Az igazságosság elméleti tárgyalásának új – az eddigi igazoláselméleti megközelítéssel szemben – megalapozás-elméleti stratégiája részletes kidolgozása. 5. Az igazságosság elveinek eredetien új elméleti meghatározása, mely önbecsülési igazságosságként a kurrens elméletekkel szemben alternatív igénnyel lép fel.
Results in English
The final outgrowths of the implementation of the research program goes far beyond its original aims. At the end of the year 2005 the theoretical achievements were summarized in a comprehensive monograph of 400 pages which was handed over to the L’Harmattan Publisher. The probable date of publication will be at the end of March, 2006. The main accomplishments of the monograph can be summarized as follows: 1. The description of the process, peculiarities and historical conditions which lead to the formation of a new period of the general social theory, to the develpoment of the political social theory. 2. Making clear, that the determinant elements of the political social theory are its moral and normative components 3. The definition of justice, as a set of moral and normative principles for political legitimation. 4. A new approach to the study of justice, which focuses to the theoretical and metodological problems of the theoretical foundation. 5. The definition of the genuinely new principles of justice, which can be called as the justice of self-respect. This could be considered, as a new concept in the recent theoretical diskussion.
Full text http://real.mtak.hu/98/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Balogh István: Concha Győző és a magyar politikatudomány születése, Glatz F.: Közgyűlési előadások. Budapest, MTA, 2002
Balogh István: Az igazságosságelméletek megalapozásproblémája, Társadalomkutatás, 2004
Balogh István: Zwei Konzeptionen der (postklassischen) modernen Gesellschaft. Habermas und Rawls, Jogelméleti Szemle (jesz.ajk.elte.hu), 2004
Balogh István: Luhmann politikaelméletéről, Bango/Karácsony: Luhmann könyv. Budapest, 2002
Balogh István: Igazságosság és politikai legitimáció, Jogelméleti Szemle (jesz.ajk.elte.hu), 2004
Balogh István: A modernség újraértelmezési kísérletei, Böhm/Guba: Társadalomismeret és társadalomkutatás, 2002
Balogh István: Rendszerdifferenciáláds és interpenetráció, Bangó/Karácsony: Luhmann könyv, 2002
Balogh István: EU csatlakozásunk: a posztklasszikus modernizáció példája, Glatz F.: Az EU csatlakozás magyarországi kérdései, 2003
Balogh István: Globalizáció és igazságosság, Bayer/Kiss (szerk).: Trendváltozások. MTA PTI. 360-390., 2004
Balogh István: A politikai igazságosságról. Otfried Höffe politikai filozófiája I., Politikatudományi Szemle.3.sz., 2003
Balogh István: A politikai igazságosságról. Otfried Höffe politikai filozófiája II:, Politikatudományi Szemle.4.sz., 2003
Istvan Balogh: Begründungsprobleme der Gerechtigkeitstheorien. Archiv für Rechts-und Sozialphilosophie., 2006/1. 78-110, 2005
Balogh István: A modernség újraértelmezési kísérletei, Böhm/Guba: Társadalomismeret és társadalomkutatás, 2002
Balogh István: Erkölcs és politika, L'Harmattan kiadó, Budapest, 405 o., 2006
Balogh István: Társadalomelméletek és pártprogramok. In: Bayer, J. (szerk): Politika és társadalom. MTA PTI. 35-52, Budapest, MTA PTI, 2002

 

Events of the project

 
2011-12-19 11:06:30
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Politikatudományi Intézet), Új kutatóhely: Politikatudományi Intézet (MTA Politikatudományi Intézet).
Back »