Comparison of subsurface water-flow patterns evaluated from chemical/isotopic analyses above fractured and non-fractured zones in the Great Hungarian Plain  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37269
Type K
Principal investigator Varsányi, Zoltánné
Title in Hungarian Felszín alatti vizek eredete és mozgása kémiai és izotópos vizsgálatok alapján töréses és nem töréses szerkezetek felett az Alföldön
Title in English Comparison of subsurface water-flow patterns evaluated from chemical/isotopic analyses above fractured and non-fractured zones in the Great Hungarian Plain
Panel Earth sciences 1
Department or equivalent Department of Mineralogy, Geochemistry, and Petrology (University of Szeged)
Participants Ó. Kovács, Lajos
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 4.229
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project





 

Final report

 
Results in Hungarian
Munkánk célja a felszín alatti vizek és a vízben oldott kémiai komponensek eredetének és mozgásának meghatározása volt Kiskunhalas-Komádi-Szolnok-Biharkeresztes térségében, ill. a kapott eredmények összehasonlítása a hidraulikai, hidrogeológiai módszerek alapján levont következtetésekkel. Ehhez 36, a 135-2500 m mélységközből származó vízminta szervetlen és szerves alkotókra, nyomelemekre és izotópokra (összesen 45 komponensre) kiterjedő vizsgálata történt meg. Ezeket az adatokat az Alföldön korábban végzett, hasonlóan sok paraméterre kiterjedő vizsgálatok adataival egészítettük ki, és együttesen értékeltük. A termálvizek esetében megkülönböztettünk paleometeorikus és kevert (paleometeorikus és fosszilis) vizeket, illetve a kevert vizek esetében töréses szerkezeteken feláramló, illetve ultrafiltrálódott vizeket. A három eltérő víztípus kapcsolatba hozható a hidrológiai és tektonikai környezettel. Munkánkat nemzetközi együttműködés keretében végeztük. Eredményeinket nemzetközi folyóiratokban publikáltuk, és konferenciákon mutattuk be.
Results in English
The aim of this work was to establish the origin of groundwater and the source of dissolved components in the region of Kiskunhalas-Komádi-Szolnok-Biharkeresztes, based on the characteristics of chemical composition, and the hydrogeological circumstances. In the study region 36 groundwater and thermal water samples were collected from the 135 to 2500 m depth interval, and analysed for inorganic, organic and isotope components. Water bodies were separated, and the origin of water, as well as processes influencing the chemical composition were determined. The impact of hydrogeological and tectonic environment on water chemistry was established. The work was performed as an international scientific cooperation. The results were published in international journals and conference materials.
Full text http://real.mtak.hu/139/
Decision
Yes





 

List of publications

 
CARRILO-RIVERA, J.J., VARSÁNYI, I., Ó.KOVÁCS, L.: Tracing groundwater flow with water chemistry in contrasting geological environments., Applied Geochemistry (közlésre benyújtva), 2006
VARSÁNYI, I., Ó.KOVÁCS, L., KÁRPÁTI, Z., MATRAY, J.M.,: Carbon forms in formation waters from the Pannonian Basin, Hungary, Chemical Geology, 2002
VARSÁNYI, I., Ó.KOVÁCS, L.: Factors influencing the As content of subsurface water., Groundwater and human development (Eds. Bocanegra, E. Martinez, D. Massone, H.) 1533-1541., 2002
VARSÁNYI, I., PAUWELS, H., Ó.KOVÁCS, L.: Factors controlling chemistry of shallow groundwater in different geological and hydrological environments., IAHS Publ. (Red Book) 297. pp. 130-140., 2005
SAJGÓ, C, KÁRPÁTI, Z, VARSÁNYI, I: Organic compounds in hot thermal waters of Szentes, Hungary., Book of Abstracts of the communications presented to the 22nd International Meeting on Organic Geochemistry. Seville-Spain. Eds.: F.J. González-Vila, J.A. González-Pérez,, 2005
VARSÁNYI, I., Ó.KOVÁCS, L: Arsenic, iron and organic matter in sediments and groundwater in the Pannonian Basin., Applied Geochemistry közlésre elfogadva, 2006
VARSÁNYI, I., Ó.KOVÁCS, L: Effect of water extraction on the quality of groundwater., Integrated Water Resources Management and Challenges of the Sustainable Development, Marrakesh 2006 May, 2006
VARSÁNYI, I., PAUWELS, H., Ó.KOVÁCS, L.,: Factors controlling chemistry of shallow groundwater in different geological and hydrological environments., Groundwater Quality. IAH 4th International Conference. University of Waterloo, 2005




Back »