Identification of Mutations in Hereditary Disorders of Paediatrics Using the Human Genome database  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37559
Type K
Principal investigator Fekete, György
Title in Hungarian Gyermekgyógyászati örökletes megbetegedéseket okozó mutációk kimutatásának új lehetőségei a humán genom térkép felhasználásával
Title in English Identification of Mutations in Hereditary Disorders of Paediatrics Using the Human Genome database
Panel Genetics, Genomics, Bioinformatics and Systems Biology
Department or equivalent 2nd Dept. of Pediatrics (Semmelweis University)
Participants Garami, Miklós
Németh, Krisztina
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 9.400
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A klinikai genetikai tanácsadás szempontjából az egyik legnehezebb problémát az autoszomalis és az X kromoszómához kötött recesszív öröklődésmenetű betegségek jelentik. A recesszív öröklődésű monogénes betegségeket okozó mutációk heterozigóta formában sem mindig „ártalmatlanok”, fokozott betegséghajlamot jelenthet, és / vagy olyan jelleget, ami meghaladja a populációs variancia normális határait. Ez egyúttal jelentősen kibővíti azok körét, akik egy gén hibája következtében betegségi tünetet mutatnak. Jelen kutatási munkában, Magyarországon elsőként vezettük be a cisztás fibrózis (CF, CFTR gén), a congenitalis adrenalis hyperplasia (CAH, CYP21 gén) és a Fabry betegség (alfa-galaktozidáz gén) vizsgálatát. Új lehetőséget jelent, hogy a nagyszámú beteg vizsgálattal, már lehetőség nyílt a genotípus és fenotípus összehasonlító tudományos elemzésére. Jelen kutatási munka keretében Magyarországon elsőként elkészítettük az Országos Cisztás Fibrózisos Regisztert. A Fabry betegségben, eddig még le nem írt öt új mutációt azonosítottunk: L16P, D165H, D266Y, I289S és 10237del2, amelyek jellegzetes klinikai tünetekkel társulnak. Felhasználva a humán genom térkép által azonosított és nyilvános adatbázisokban hozzáférhető információkat, a glükokortikoid-receptor (GR) gén, és a veleszületett süketség (GJB2 gén) molekuláris genetikai vizsgálatát végeztük el (mutáció analízis).
Results in English
Recessively inherited syndromes are one of the most difficult problems encountered during clinical-genetic counseling sessions. Heterozygote carriers of recessively inherited disorders may have an increased susceptible for illness. Our research group started first in Hungary, the molecular genetic analysis of patients with cystic fibrosis (CF, CFTR gene), congenital adrenal hyperplasia (CAH, CYP21 gene) and Fabry disease (GLA gene). There was a new opportunity for us using a large number of patients to perform the analysis of genotype – phenotype correlations in the above mentioned disorders. OTKA Research Fund allowed us to set up the Hungarian Cystic Fibrosis Registry, first in Hungary. In Fabry disease, we identified 5 different, novel mutant alleles: L16P, D165H, D266Y and I289S and 10237del2. We performed molecular genetic analysis on glucocorticoid receptor (GR) gene and one gene of nonsyndromic sensorineural hearing loss (GJB2) using open access databases, developed by the Human Genome Project.
Full text http://real.mtak.hu/253/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Constantin T., Ponyi A., Garami M. and Fekete Gy.:: The Effects of Pentoxyfilline on Drug Allergy Induced by α–galactosidase., European Journal of Human Genetics, 13(Suppl. 1.): 127-128, 2005., 2005
V. Dol¾an, J. Sólyom, G. Fekete, J. Kovács, V. Rakosnikova, F. Votava, J. Lebl, Z. Pribilincova, SM Baumgartner-Parzer, S. Riedl, F. Waldhauser, H. Frisch, M. Stopar-Obreza, C. Kr¾i¹nik and T. Batteli: Mutational spectrum of steroid 21-hydroxylase-phenotype association in Middle European patients with congenital adrenal hyperplasia., European Journal of Endocrinology 153: 99-106, 2005., 2005
Endreffy E., Németh K., Fekete Gy., Gyurkovits K., Stankovics J., Szabó Á., Sólyom E., Dolinay T., Raskó I., László A: Molecular genetic diagnostic difficulties in two Hungarian Gypsy samples with cystic fibrosis., Int. J. Hum. Genet. 2: 41-44, 2002
Kure S., Kojima K., Ichinohe A., Maeda T., Kálmánchey R., Fekete Gy., Berg S.Z., Filiano J., Aoki Y., Suzuki Y., Izumi T., Matsubara Y: Heterozygous GLDC and GCSH gene mutations in transient neonatal hyperglycinemia, Ann. Neurol. 52: 643-646, 2002
Fekete Gy.: A Fabry-kór tünetei és kezelése. Mikor gondoljunk e ritkán diagnosztizált, ma már ígéretesen kezelhető betegségre?, Granum 6: 31-35, 2003
D. Scheiber, Cs. Barta, Z. Halász, Á. Sallai, K. Rácz, L. Ságodi, Gy. Fekete, O. Hiort, J. Sólyom: Mutational analysis of Hungarian patients with androgen insensitivity syndrome, Pediatric Endocr. Met. 16: 367-373, 2003
Groman J.D; Hefferon T.W; Casals T; Bassas L; Estivill X; Georges MD; Guittard C; Koudova M; Fallin MD; Nemeth K; Fekete Gy; Kadasi L.: Variation in a repeat sequence determines whether a common variant of the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator gene is pathogenic or benign, Am. J. Hum. Genet. 74: 176-179, 2004
Constantin T; Biacsi R; Nemeth K; Garami M; Fekete Gy;:: Fabry disease: clinic, enzymatic and molecular genetic diagnosis-report of a novel mutation of gal gene, Tissue Antigens. 64(4): 413-414, 2004
A. Ponyi, T. Constantin, Z. Balogh, Z. Szalai, G. Borgulya, K. Molnár, I. Tefner, M. Garami, G. Fekete, K. Dankó:: Disease course, frequency of relapses and survival of 73 patients with juvenile or adult dermatomyositis., Clin. Exp. Rheum. 23: 50-56, 2005., 2005
Garami M., Németh K., Staub K. and Fekete Gy.:: Modifier Genes in Cystic Fibrosis: Frequency of Hereditary Hemochromatosis in the Hungarian Cystic Fibrosis Population., European Journal of Human Genetics, 13(Suppl. 1.): 132, 2005., 2005
Fekete Gy.:: Az anyagcsere-betegségek megelőzésének lehetőségei., In: Preventív pediátria. (szerk.: Szamosi T.),, 2005
A. Ponyi, T. Constantin, Z. Balogh, Z. Szalai, G. Borgulya, K. Molnár, I. Tefner, M. Garami, G. Fekete, K. Dankó:: Disease course, frequency of relapses and survival of 73 patients with juvenile or adult dermatomyositis., Clin. Exp. Rheum. 23: 50-56, 2005., 2005
Ponyi A., Constantin T., Müller J., Borgulya G., Gergely L., Fekete Gy., Zeher M., Dankó K.:: A felnőttkori- és a juvenilis dermato/polymyositis szerológiai sajátosságai., Allergológia és Klinikai Immunológia 8: 9-15, 2005., 2005
Fekete Gy.:: Kommentár Joe Leigh Simpson: „A cystás fibrosis szűrési irányelveinek értelmezése” c. közleményéhez., Nőgyógyászati és Szülészeti Továbbképző Szemle, 7: 166, 2005., 2005
Treszl A., Németh K., Kocsis I., Vásárhelyi B., Fekete Gy., Tulassay T., Szathmári M.:: The prevalence of ΔF508 in primary osteoporotic patients., European Respiratory Journal 26: 362-363, 2005., 2005
Constantin T., Biacsi R., Fekete Gy.:: A lysosomalis tárolási betegségek terápiája., Gyermekgyógyászat 56: 383-392, 2005., 2005
Fekete Gy.:: A klinikai genetika szerepe a betegségek megelőzésében., Családorvosi Fórum 8: 35-40, 2005., 2005
Fekete Gy.:: A gyermekkori fejlődési elmaradás genetikai tényezői., Clinical Nutrition 1: 119-122, 2005., 2005
Patócs B., Garami M., Németh K., Borgulya G., Tomsits E., Holics K. és Fekete Gy.:: A magyarországi cystás fibrosisos betegek hasnyálmirigyműködése és a CFTR gén mutációs spektruma közötti összefüggések vizsgálata., Gyermekgyógyászat, 56(1, Suppl.): 113, 2005., 2005
Garami M., Németh K., Staub K. and Fekete Gy.:: Modifier Genes in Cystic Fibrosis: Frequency of Hereditary Hemochromatosis in the Hungarian Cystic Fibrosis Population., European Journal of Human Genetics, 13(Suppl. 1.): 132, 2005., 2005
Fekete Gy., Garami M., Ponyi A., Biacsi R., Németh K. and Constantin T.:: Organising the Management of Patients with Fabry Disease in the View of Multidisciplinary Approach., European Journal of Human Genetics, 13(Suppl. 1.): 127, 2005., 2005
Constantin T., Kálovics T., Ponyi A., Németh K., Garami M. és Fekete Gy.:: A Fabry-betegség kezelésének multidiszciplináris megközelítése., Gyermekgyógyászat, 56(1, Suppl.): 48, 2005., 2005
Back »