Critical Edition of the Complete Works of János Arany  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37920
Type K
Principal investigator Korompay, János
Title in Hungarian Arany János kritikai kiadása
Title in English Critical Edition of the Complete Works of János Arany
Panel Literature
Department or equivalent MTA Irodalomtudományi Intézet
Participants Gönczy, Monika
Hász, Róbert
Hász-Fehér, Katalin
Új, Imre Attila
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 5.430
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A 2002 és 2005 közötti támogatási ciklusban az MTA Irodalomtudományi Intézetében szervezett textológiai munkacsoport megjelentette Arany János összes műveinek XVII. kötetét (az 1857 és 1861 közötti levelezést). Sajtó alá rendeztük a XVIII. és a XX. köteteket (az 1862 és 1865 közötti levelezést ill. a lapszéli jegyzeteket), amelyeket a következő ciklusban publikálunk. Folytattuk a XIX. kötetet (az 1866 és 1882 közötti levelezést) és az 1970–2000 közötti Arany-bibliográfiát (amely az Aranytól és Aranyról írt műveket tartalmazza); ezek a következő ciklus végéig készülnek el. Megszerveztük a 2006–2009 ciklus munkáját, amelyben a fentieken kívül kibővítjük a népdalgyűjteményt (XXI. kötet) és három kötetben újrakezdjük a lírai versek és a balladák feldolgozását (I. 1825–1850; II. 1851–1861; III. 1862–1882).
Results in English
In the four-year cycle of 2002-2005 a team of textual scholars organized by the Institute for Literary Studies published Volume 17 of The Collected Works of János Arany (correspondence from 1857 to 1861) and prepared for publication Volumes 18 (correspondence from 1862 to 1865) and 20 (Arany’s marginalia); they will be published in the next cycle. Volume 19 (correspondence from 1866 to 1882) and the complete bibliography of publications by Arany and on Arany in the period between 1970 and 2000 will be prepared for publication by the end of the next cycle. We organized the works of the cycle of 2006–2009: in addition to continuing the above-mentioned project, we shall start working on a revised critical edition of Arany’s collection of Folk-Songs (Volume 21) and of the lyrical poems and ballads in three subsequent volumes: vol. 1, 1825–1850; vol. 2, 1851–1861; vol. 3, 1862–1882
Full text http://real.mtak.hu/402/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Sajtó alá rendezte: Korompay H. János, Bódyné Márkus Rozália, Jankovits László: Arany János összes művei XVII. Levelezés 3. Arany János levelezése 1857-1861, Universitas Kiadó, Budapest, 2004
Új Imre: A Koszorú megszűnésének okai és körülményei, A két Arany. Összehasonlító tanulmányok. 50-66., 2002
Korompay H. János: A \''kegyeletes fiu\'' textológiája (Az Arany János-levelek kiadástörténetéhez), A két Arany. Összehasonlító tanulmányok. 174-199., 2002
Korompay H. János: Thales Bernard levele Arany Jánosnak, Szövegkönyv. Tanulmányok Kerényi Ferenc hatvanadik születésnapjára. Ráció Kiadó, Bp. 44-51., 2005
Back »