Foundations for developing students` metacognition  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
38222
Type F
Principal investigator Csíkos, Csaba
Title in Hungarian A metakogníció iskolai fejlesztésének alapjai
Title in English Foundations for developing students` metacognition
Panel Psychology and Education
Department or equivalent Institute of Education (University of Szeged)
Participants Molnár, Éva
Tarkó, Klára
Zsigmond, István
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 4.033
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatásunkban a metakogníció jelenségének megismerését, és az oktatás gyakorlatában történő alkalmazásának empirikus vizsgálatát tűztük ki célul. Általános iskolai negyedik osztályok tanulók számára készített fejlesztő programunk célkitűzése volt, hogy a matematika és az olvasás terén széles körben, speciális tanári felkészítés nélkül is használható feladatsorozatokat próbáljunk ki, amelyek alkalmasak a tanulói metakognitív stratégiák fejlesztésére. A fejlesztő kísérlet eredményesnek bizonyult, a kismértékű fejlesztő beavatkozás (minimal intervention) kategóriába tartozó fejlesztés szignifikáns teljesítmény-javulást hozott a kísérleti osztályokban, a kísérlet szempontjából releváns teszteken. Kutatásunk a metakogníció jelenségvilágának megismerése és gyakorlati alkalmazása mellett kutatásmódszertani szempontból jelentős hozadéka egy kevésváltozós, a kísérleti hatás empirikus meghatározását lehetővé tevő kísérlet megvalósítása.
Results in English
In this research project we investigated the phenomenon of metacognition and the possibility of its application in classroom environments. Our metacognition-based training program was developed in the fields of mathematics and reading for 4th grade pupils. We planned to develop a training program that contains mathematical and reading tasks requiring pupils to use their metacognitive strategies, and which belongs to the category of minimal intervention programs. This metacognition-based training program proved to be successful in terms of having significantly higher results in the experimental group. Beyond studying the theoretical and practical aspects of metacognition, our research project resulted in developing the methodological bases of educational experiments: the innovative research design and the use of effect size (omega-squared) can be considered as purely methodological contributions.
Full text http://real.mtak.hu/512/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Csíkos Csaba: Mitől nehéz egy matematikai feladat? Egy magyarországi felmérés eredményei nemzetközi összehasonlításban, II. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2002. okt. 24-26., 239. o., 2002
Csíkos Csaba: Hány éves a kapitány? Matematikai szöveges feladatok megértése, Iskolakultúra, 2002/12. sz., 10-16., 2002
Csíkos Csaba: A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének lehetőségei, Az általános iskola alapozó szakaszának megújítása. Szakmai összefoglaló a konferenciáról, Fejér Megyei Pedagógiai Intézet, 2003, 60-63., 2003
Csíkos Csaba: Matematikai szöveges feladatok megértésének problémái 10-11 éves tanulók körében, Magyar Pedagógia, 2003/1. sz., 35-55., 2003
Molnár Éva: Néhány személyes motívum szerepe az önszabályozó tanulásban, Magyar Pedagógia, 2003/2. sz., 155-173., 2003
Csíkos Csaba: Egy hazai matematikai felmérés eredményei nemzetközi összehasonlításban, Iskolakultúra, 2003/8. sz., 20-27., 2003
Molnár Éva: Learning ability, text comprehension, study strategies and motivation: The case of students in vocational education., Paper presented at the 10th EARLI Conference, Padova, Italy, 26-30 August, 2003
Csíkos Csaba: General metacognitive strategies in the fields of mathematics and reading, Paper presented at the Interlearn Conference, Helsinki, Finland, 3-5 December, 60. o., 2003
Csíkos Csaba: Metakogníció a tanulásban és a tanításban, Iskolakultúra, 2004/2. sz., 3-11., 2004
Csíkos Csaba: J. F. Almasi: Teaching strategic processes in reading. Recenzió., Magyar Pedagógia, 2003/4., 530-533., 2003
Csíkos Csaba: A metakogníció pedagógiai értelmezése, Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Megjelenés alatt, 2005
Molnár Éva: Önszabályozó tanulás az EARLI-konferencia homlokterében, Iskolakultúra, 2004/5., 50-56., 2004
Csíkos Csaba: Metakognícióra alapozott fejlesztő tréning 4. osztályban a matematika és az olvasás területén, V. Országos Neveléstudományi Konferencia, tartalmi összefoglalók, 251. o., 2005
Csíkos Csaba: Empirikus pedagógiai vizsgálatok optimális mintanagyságának meghatározása, Magyar Pedagógia, 2004/2. sz., 183-201., 2004
Csíkos Csaba: A metacognition-based training program in grade 4 in the fields of mathematics and reading, Paper presented at the 11th EARLI Conference, Nicosia, Cyprus, Aug 23-27, 2005
Csíkos Csaba: How many buses are needed? Hungarian students achievement on problematic word problems, Paper presented at the 10th EARLI Conference, Padova, Italy, 26-30 August, 495. o., 2003
Kelemen Rita: 5th grade students' achievement on different types of realistic word problems, Poster presented at the 11th EARLI Conference, Nicosia, Cyprus, Aug 23-27., 2005
Kelemen Rita, Csíkos Csaba és Steklács János: Matematikai problémamegoldást kísérő metakognitív stratégiák vizsgálata a hangosan gondolkodtatás és a videomegfigyelés eszközeivel, V. Országos Neveléstudományi Konferencia, tartalmi összefoglalók, 205. o., 2005
Kelemen Rita, Csíkos Csaba és Steklács János: A matematikai problémamegoldást kísérő metakognitív stratégiák vizsgálata a hangosan gondolkodtatás és a videomegfigyelés eszközeivel, Magyar Pedaqgógia, közlésre benyújtva, 2005
Csíkos Csaba és Steklács János: Metakogníció és olvasás, In Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, megjelenés alatt, 2006
Csíkos Csaba: Nemzetközi rendszerszintű felmérések tanulságai az olvasástanítás számára, In Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, megjelenés alatt, 2006
Csíkos Csaba: Metakogníció: A tudásra vonatkozó tudás pedagógiája, Műszaki Könyvkiadó, megjelenés alatt, 2006
Csíkos Csaba: Metakognícióra alapozott fejlesztő kísérlet 4. osztályos tanulók körében a matematikai és az olvasás területén, Magyar Pedagógia, megjelenés alatt, 2005
Back »