Development of basic mathematical skills and mathematical thinking of 6-18-year-olds  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
38246
Type K
Principal investigator Vidákovich, Tibor
Title in Hungarian A matematikai alapképességek, a matematikai gondolkodás fejlődése 6-18 éves korban
Title in English Development of basic mathematical skills and mathematical thinking of 6-18-year-olds
Panel Psychology and Education
Department or equivalent Institute of Education (University of Szeged)
Participants Csíkos, Csaba
Kontra, József
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 3.948
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatási program célja a matematikatanulás és a gondolkodásfejlődés szempontjából egyaránt meghatározó szerepű alapkészségek és -képességek feltárása, fejlődési folyamataik empirikus vizsgálata volt. A kutatás keretei között elvégeztük (1) a matematikai alapkészségek és -képességek, a matematikai kompetencia fogalmának és rendszerének szakirodalmi elemzését, (2) a matematikai alapképességek diagnosztikus értékelési módszereinek kidolgozását, (3) a matematikai alapkészségek és képességek fejlődési tendenciáinak feltárását, (4) a matematikai kompetencia összetevői, különösen a szövegesfeladat-megoldás fejlődésének vizsgálatát.
Results in English
The aims of the research were: the study of basic mathematical skills and abilities that play important role both in mathematics learning and in the development of thinking, and the empirical investigation of their developmental tendencies. In the frames of the research, the following tasks were solved: (1) theoretical analysis of the concept and system of basic mathematical skills and abilities, (2) elaboration of methods for diagnostic assessment of basic mathematical abilities, (3) assessment of the developmental tendencies of basic mathematical skills and abilities, and (4) study of development of the components of mathematical competency, especially that of word problem solving.
Full text http://real.mtak.hu/522/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Vidákovich Tibor: Diagnosztikus tudásszint- és képességmérés az iskolában, Komlossy Ákos (szerk.): Tudásszintmérés, vizsga, vizsgarendszer. Koch Sándor TIT, Szeged, 45-51. o., 2002
Vidákovich Tibor: Diagnosztikus tudásszint- és képességvizsgálatok, Farkas Katalin - Avramov András (szerk.): Közoktatási eredményeinkről - dióhéjban. Invokáció, Szeged, 24-30. o., 2002
Vidákovich, Tibor: Test development for criterion-referenced ability assessment: The case of experiential reasoning, Education-line, University of Leeds, http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00002250.html, 2002
Vidákovich Tibor: A hat- és nyolcosztályos gimnáziumokba felvételiző tanulók anyanyelvi és matematikai képességeinek fejlettsége, Pedagógiai Értékelés Konferencia, Szeged, 2003
Vidákovich Tibor: A szövegesfeladat-megoldás fejlődése: az olvasásmegértés és a mértékegység-váltás szerepe, III. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 200. o., 2003
Vidákovich, Tibor: The effect of text comprehension and data conversion on understanding and solving arithmetic word problems, 10th Biennial Conference of EARLI, Padova, 2003
Vidákovich Tibor: A matematikai kompetencia értelmezése és értékelésének lehetőségei, Sulinova Kht. Képességfejlesztési Kutatóközpont, Szeged, 2004
Vidákovich Tibor: Az anyanyelvi és a matematikai alapképességek összefüggései 10-14 éves korban, IV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 107. o., 2004
Vidákovich Tibor: Kimeneti szabályozás, standardizált értékelés, feladatbankok, tesztbankok, Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2004
Vidákovich, Tibor: Diagnostic assessment: a combination of formative and summative functions (Results from a large-scale experimental project), 2nd Northumbria / EARLI SIG Assessment Conference, Bergen, 2004
Vidákovich Tibor: A matematikai kompetencia értelmezése és fejlesztésének lehetőségei, V. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 248. o., 2005
Vidákovich, Tibor: Differences in the development of logical operations and deductive patterns of 10-16-year-olds, 11th Biennial Conference of EARLI, Nicosia, 2005
Vidákovich Tibor: Fejlesztő értékelés: a formatív értékelés újrafelfedezése, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet Közoktatási Konferencia, Lillafüred, 2005
Vidákovich, Tibor: Diagnostic assessment of mathematical reasoning skills and word problem solving, 3rd Northumbria / EARLI SIG Assessment Conference, Newcastle, 2006
Back »