Adsorption-related electrochemical problems  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
42452
Type K
Principal investigator Pajkossy, Tamás
Title in Hungarian Elektrokémiai adszorpcióval kapcsolatos vizsgálatok
Title in English Adsorption-related electrochemical problems
Panel Chemistry 1
Department or equivalent Institute of Materials and Environmental Chemistry (Research Center of Natural Sciences)
Participants Fekete, Éva
Lendvayné Györik, Gabriella
Lengyel, Béla
Mészáros, Gábor
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 7.154
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
1. Széleskörűen jellemeztük az Ir(111) és Ir(100) egykristályok elektrokémiai tulajdonságait vizes oldatokban, feltártuk a fontosabb anion-adszorpciós jellemzőket. 2. Megmutattuk, hogy a platinacsoport egyes tagjain, mint elektródokon, vizes oldatokban, az ún. kettősréteg-tartományban olyan impedanciaspektrumok mérhetők, amelyek lassú anionadszorpcióra vezethetők vissza. 3. Adszorbeált köztiterméken keresztül lezajló elektrokémiai folyamat, a hidrogénleválás mechanizmusát tanulmányoztuk zajanalízissel, ezüst és réz mikroelektródon. A kísérleteink során sikerült elkülöníteni a teljes zajból a töltésátlépési folyamat sörétzaját; melyből a vonatkozó elméletnek megfelelő látszólagos elektronszám változásokat kaptunk. 4. Femtoamperes felbontású bipotenciosztátot készítettünk, nanoréseket állítottunk elő; egyedi viologénszármazék-molekulák vezetőképességét mértük meg oxidált és redukált állapotukban. 5. Impedanciaspektroszkópiával jellemeztük polimerfilmek átnedvesedésének és kiszáradásának kinetikáját; ezt egy duzzadási modellel jellemeztük.
Results in English
1. The electrochemical properties of the single crystalline Ir(111) and Ir(100) electrodes have been studied in aqueous solutions; anion adsorption on these electrodes has been characterized. 2. We have demonstrated that on certain electrodes of platinum group metals in aqueous solutions, in their so-called double layer region, the properties of the impedance spectra can be traced back to slow anion adsorption. 3. Mechanism of an electrochemical process involving adsorbed intermediates: the hydrogen evolution on silver and copper microelectrodes has been studied by noise analysis. The shot noise contribution to the total noise spectra could be separated; the obtained apparent electron change number of the electrode reaction was found to be in accord with the corresponding theory. 4. A bipotentiostat of femtoampere resolution has been developed; conductivity of individual viologen molecules has been determined. 5. The kinetics of wetting/drying of polymer films have been studied by impedance spectroscopy; the findings have been rationalized by a swelling model.
Full text http://real.mtak.hu/603/
Decision
Yes

 

List of publications

 
G. Lendvay-Győrik, T. Pajkossy, and B. Lengyel: : Corrosion-protection properties of water-borne paint coatings as studied by electrochemical impedance spectroscopy and gravimetry, Prog. Org. Coatings 56, 304-310, 2006
Tamás Pajkossy: Impedance spectroscopy at interfaces of metals and aqueous interfaces - surface roughness, CPE and related issues, Solid State Ionics, 176 (25-28) 1997-2003, 2005
T. Pajkossy, LA Kibler, DM Kolb: Voltammetry and impedance measurements of Ir(111) electrodes in aqueous solutions, J Electroanal. Chem, 582(1-2), 69-75, 2005
T. Pajkossy, L.A. Kibler and D.M. Kolb: Voltammetry and impedance measurements of Ir(100) electrodes in aqueous solutions, J. Electroanal.Chem. 600(1), 113-118, 2007
É. Fekete, B. Lengyel: Accelerated testing of waterborne coatings, Progress in Organic Coatings, 54 (3), 211-215, 2005
Z. Li, B. Han, G. Meszaros, I. Pobelov, Th. Wandlowski, A. B³aszczyk, M. Mayor: Two-dimensional assembly and local redox-activity of molecular hybrid structures in an electrochemical environment, Faraday Discussions, Paper 131/08, 2005
T. Pajkossy, and D.M. Kolb: Double layer capacitance of the platinum group metals in the double layer region, Electrochem.Comm., 9 (1), 1171-1174, 2007
I. Szenes, G. Mészáros, B. Lengyel: Noise study of hydrogen evolution process on Cu and Ag microelectrodes in sulphuric acid solution, Electrochimica Acta (2007), doi:10.1016/j.electacta.2007.01.013, 2007
G. Lendvay-Győrik, T. Pajkossy, and B. Lengyel: Water uptake of water-borne paint resin films as studied by impedance spectroscopy and gravimetry, Progress in Organic Coatings in press, 2007
G. Mészáros, S. Kronholz, S. Karthäuser, D. Mayer, Th. Wandlowski: Electrochemical Fabrication and Characterization of nanocontacts and nm-sized Gaps, Appl. Phys.A, doi: 10.1007/s00339-007-3903-2, 2007
S. Kronholz, S. Karthäuser, G. Mészáros, Th. Wandlowski, A. van der Hart, R. Waser: Protected nanoelectrodes of two different metals with 30 nm gapwidth and access window, Microelectronic Engineering 83, 1702–1705, 2006
Back »