Examining the effect of crop rotation and monoculture in maize production  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
42749
Type K
Principal investigator Huzsvai, László
Title in Hungarian A monokultúra és a vetésváltás hatásának vizsgálata a kukoricatermesztésben
Title in English Examining the effect of crop rotation and monoculture in maize production
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Institute of Applied Informatics and Logistics (University of Debrecen)
Participants Nagy, János
Nagy, Petra
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 7.520
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A vetésváltásban termesztett kukorica egyértelműen, szignifikánsan több termést ad. Öntözött körülmények között a nem trágyázott parcellákon a vetésváltás termésnövelő hatása 55%-os. Trágyázás nélkül az elmúlt négy év (2003-2006) átlagában az öntözés csökkentette a kukorica termését! Amennyiben az öntözést műtrágyázással kombináljuk a vetésváltás termésnövelő hatása mérséklődik, értéke 8-10% körül alakul. Kedvező víz- és tápanyag-ellátottság esetén némelyik évben teljesen el is tűnik a vetésváltás kedvező hatása. A vetésváltásban kevesebb a talaj könnyen oldható nitrát tartalma, mint a monokultúrában. A trágyázás egyértelműen növeli a talaj nitrát és nitrit tartalmát. Vetésváltásban a nem trágyázott parcellákon alacsony, 5-7 ppm, a 120 N kg/ha parcellákon közel háromszor ennyi, 17-21 ppm a nitrát és nitrit tartalom. Öntözött körülmények között a vetésváltás nem befolyásolja a talaj nitrát-nitrit tartalmát, mert az öntözés nitrogén kilúgzó hatása mindkét kezelésben erősen jelentkezik. Az elvégzett vizsgálatok alapján az öntözött ill. öntözés nélküli körülmények között a talaj humusztartalmát sem a vetésváltás, sem a trágyázás nem befolyásolta szignifikánsan. A vetésváltás termésnövelő hatása egyértelműen a forgatást alkalmazó talajművelés esetén nagyobb. Ebben az esetben megközelíti a 30%-ot. Forgatásnélküli talajművelés esetében ez a hatás 13%-ra mérséklődik. Ezt érdemes figyelembe venni napjaink modern talajművelési rendszereiben, ahol sok esetben a forgatás mellőzik.
Results in English
The maize produced in a rotation cycle gives expressly and significantly more yield. Under irrigated conditions the yield-increasing impact of the rotation cycle is of 55% on non-fertilised parcels. Under non-fertilised conditions the yield of maize was decreased by irrigation in the average of the last four years. In case we combine irrigation with fertilisation, the yield-increasing impact of rotation cycle is moderating, its value is about 8-10%. Under favourable water- and nutritive supply conditions, the favourable impact of rotation cycle completely disappears in certain years. The soluble nitrate content of the soil is less in rotation cycle than that in monoculture. Fertilisation increases the nitrate and nitrite content of the soil expressly. The nitrate-nitrite content in rotation cycle on non-fertilised parcels is low, about 5-7 ppm, while on parcels fertilised with 120 N kg/ha it is almost three times as much, that is 17-21 ppm. Under irrigated conditions rotation cycle does not affect the nitrate-nitrite content of the soil. The N leaching impact of irrigation is strongly present in both treatments. The yield-increasing impact of the rotation cycle is clearly stronger when the soil is tilled-up. In this case it is almost 30%, while in case of conservation tillage the impact reduces to 13%. This is worth considering in nowadays modern cultivation systems, where tillage is neglected in many cases.
Full text http://real.mtak.hu/777/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Nagy J; Huzsvai L; Németh T; Megyes A: A talajművelés hatása a talaj nedvességtartalmára és az ásványi N-készletére, In: Nagy J (ed) Kukorica hibridek adaptációs képességének és termésbiztonságának javítása, Debrecen: Civis-Copy Kft, 2003. pp. 129-140, 2003
Huzsvai L; Rátonyi T; Nagy J; Megyes A: A talajkímélő művelés hatása a talaj fizikai tulajdonságaira és a szervesanyag-körforgalmára, Debreceni Egyetem Agrártudományi Közlemények 2003/12: 42-45, 2003
Huzsvai L; Nagy J: A műtrágyázás hatása a kukorica (Zea mays L.) termésére öntözés nélküli és öntözéses termesztésben, In: Halasi-Kun GJ (ed) Pollution and water resources, Columbia: University Press, 2004. pp. 93-104, 2004
Huzsvai L; Nagy J: A műtrágyázás hatásának értékelése a kukorica (Zea mays L.) termésére kettős lineáris függvénnyel, Növénytermelés 53:4: 365-374, 2004
Huzsvai L; Nagy J: A műtrágyázás hatása a kukorica (Zea mays L.) termésére öntözés nélküli és öntözéses termesztésben, Növénytermelés 52:5: 469-596, 2003
Megyes A; Huzsvai L; Rátonyi T; Sulyok D: A method for characterizing the quality of tillage in a long-term field experiment, ISTRO Soil-Agriculture, Environment, Landscape International Conference Brno june 29 – July 1. Editor: Barbora Badalíkova, 2005
Huzsvai L: Az Észak-alföldi régió agroökológiai adottságai, In: Baranyi B. (szerk.) Közelítések. A határon átnyúló kapcsolatok kilátásai és a mezőgazdaság regionális kérdései az Európai Unió keleti peremén. ISBN 963 9052 50 7, 2005
Huzsvai L: Az időjárás hatása a kukorica termésére és a műtrágyázás hatékonyságára, In: Nagy J. (szerk.) Kukorica hibridek adaptációs képessége és termésbiztonsága. ISBN 963 9274 91 7,, 2005
Huzsvai L; Rátonyi T; Megyes A; Sulyok D: The effect of reduced tillage methods on physical characteristics of the soil and organic matter cycles, Cereal Research Communications, Vol. 33 No. 1, 2005., 399-402., 2005
Rátonyi T; Huzsvai L; Nagy J; Megyes A: Evaluation of soil tillage systems in maize production, Acta Agronomica Hungarica, 53(1), pp. 53-57., 2005
Rátonyi T; Megyes A; Huzsvai L; Sulyok D; Harsányi G: Evaluation of mulch tillage equipment ont he physical condition of the soil, ISTRO Soil-Agriculture, Environment, Landscape International Conference Brno june 29 – July 1. Editor: Barbora Badalíkova, 2005
Huzsvai L: A kukorica potenciális termésének modellezése, pp. 80-92 In: Nagy J; Dobos A. Környezetkímélő növénytermesztés – minőségi termelés. Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum és DE ATC, 2006
Huzsvai L: Az Észak-alföldi régió természeti adottságainak kihasználása az agráriumban, pp. 291-3303 In: Baranyi B; Nagy J. Területfejlesztés, agrárium és regionalitás Magyarországon. Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum és MTA Regionális Kutatások Közpo, 2006
Huzsvai L: A kukoricatermesztés jelene és jövője az EU csatlakozás után, pp. 1-79 In: Nagy J. Szaktanácsadási füzetek. Észak-alföldi Regionális Szaktanácsadási Központ, Debrecen, 2006
Huzsvai L: Funkcionális modellek a tőszám és termés közötti összefüggés értelmezésére, www.agr.unideb.hu/~huzsvai/, 2006
Huzsvai L; Rátonyi T; Megyes A; Sulyok D: Evaluation soil parameters with principal component analysis, Cereal Research Communications. 34: 211-214, 2006
Megyes A; Huzsvai L; Rátonyi T; Sulyok D; Nyizsalovszki R: Tillage impacts on soil water dynamics regarding physical properties, crop development and crop yield, Cereal Research Communications. 34: 243-246, 2006
Sulyok D; Rátonyi T; Huzsvai L: Examining the effect of the nutrient supply and tillage on the yield of maize (Zea Mays L.) and economic questions of cultivation on the loess-plato of Hajdúság, Cereal Research Communications. 34: 295-298, 2006
Nagy J; Sulyok D; Huzsvai L: Effect of tillage on the yield of crop plants, Cereal Research Communications. 34: 255-258, 2006
Nagy J; Huzsvai: Hibridválasztás a kukoricatermesztés középpontjában, Agrofórum Extra 9: 30-37, 2005
Rátonyi T; Huzsvai L; Megyes A; Sulyok D: Describing preferential flow pathways in the chernozem soil profile., pp. 1437-1442 Tillage Research Organization 17th Triennial Conference, 2006 Aug. 28- Sept. 3, Kiel, Germany, 2006
Rátonyi T; Megyes A; Huzsvai L; Sulyok D: The effects of soil moisture and bulk density on soil clod on crumb fraction after tillage, pp. 366-372 Tillage Research Organization 17th Triennial Conference, 2006 Aug. 28- Sept. 3, Kiel, Germany, 2006

 

Events of the project

 
2012-01-10 14:45:46
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: MÉK Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet (Debreceni Egyetem), Új kutatóhely: GVK Gazdaságelemzés-módszertani és Alkalmazott Informatikai Intézet (Debreceni Egyetem).
Back »