Different methods for seed treatment in organic farming  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43072
Type K
Principal investigator Radics, László
Title in Hungarian A vetőmag kezelési lehetőségei ökológiai gazdálkodásban
Title in English Different methods for seed treatment in organic farming
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Department of Ecological and Sustainable Production System (Corvinus University of Budapest)
Participants Békési, Pál
Divéky-Ertsey, Anna
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 6.768
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Vizsgálatainkban célul tűztük ki az ökovetőmag életerejének megtartására és növelésére alkalmas anyagok kiválasztását, és kezelési módszerek kidolgozását. Elsőször az Alginit, Vetozen KR-60, Natúr Biokál 01 és kakukkfűolaj hatását vizsgáltuk Ascochyta sp. és Fusarium moniliforme kórokozókra. A kakukkfűolaj a kórokozók fejlődését táptalajon erősen gátolta, a többi anyag gátló hatást nem mutatott. A vizsgálatokat az életerő vizsgálatok irányába folytattuk. Kukorica (Zea mays L.), vöröshagyma (Allium cepa L.) és borsó (Pisum sativum L.) vetőmag tételeket választottunk. A kezelésekhez használt anyagok víz (20ºC nem deionizált), és a Natúr Biokál 01 30%-os vizes oldata. Az áztatásos kezelések időtartama 2, 4, 6 óra volt. Kezelés után elvégeztük a Nemzetközi Vetőmagvizsgálati Szövetsége (ISTA) által javasolt vigorvizsgálatokat -csírázóképesség vizsgálat, elektromos vezetőképesség vizsgálat, csíranövény növekedési teszt, cold teszt, gyorsított öregítés vizsgálat- és szabadföldi kelésvizsgálatot. A kezelések közül a vizes és Natúr Biokállal kezelt tételek mind javították a mag életerejét. Legtöbb esetben és legnagyobb arányban a 4 órás 30%-os Natúr Biokál 01 oldatban való áztatás javította a tételek eredményeit. Mindhárom tesztnövénynél a gyengébb csírázóképességű tételeknél a kezelések pozitív hatása jobban mutatkozott, mint a jó minőségű tételnél. Gyengébb tételek csírázóképesség és életerő javítására ezért a kezelések kifejezetten ajánlhatók.
Results in English
The goals of our work was to select organic seed treatment materials which can keep or raise the vigour of seed, and to find the proper methods. In first step Alginit, Vetozen KR-60, Natúr Biokál 01 and thyme oil were tested against Ascochyta sp. and Fusarium moniliforme. The thyme oil blocked the development of the two pathogens, the other materials had no effect. After it the examinations were carried on in seed vigour testing. Examinations were carried out on seed lots of maize (Zea mays L.), pea (Pisum sativum L.) and onion (Allium cepa L.). The selected materials were water (20ºC, tap water) and Natúr Biokál 01 (30% solution). The duration of treatment were 2-4-6 hours for both materials. The treated seed plots were analyzed according to the germination and vigour test methods of the International Seed Testing Association. Germination test, conductivity test, seedling growth test, cold test, accelerated ageing test and germination test in the field were carried out. Regarding the treatments with water and Natúr Biokál, in all cases the vigour of the seed was enhanced. In most cases and in the most rate the 4 hour Natúr Biokál treatment showed improving by the three test crop. There was a difference between the values of the better and lower germination seed lots. The treatments showed higher improvement in the lower quality seeds. The use of these seed treatment are recommended for lower quality seeds to enhance germination and vigour and make field emergence safer.
Full text http://real.mtak.hu/905/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Ertsey A; Radics L.: Possibilities of seed-treatment in organic farming, 4 th International Conference of PhD Students, University of Miskolc 11-17 August 2003, Agriculture 35-40, 2003
Ertsey A; Radics L: Methods for organic seed treatment, ISTA Seed Symposium, 2004 Abstracts 48, 2004
Ertsey A; Radics L: Ökológiai vetőmag és kezelésének lehetőségei, Kertgazdaság 36/4: 57-63, 2004
Ertsey A; Radics L: Meleg víz és Biokál mint ökológiai vetőmag kezelésére alkalmas szerek, Lippay János-Ormos Imre-Vas Károly Tudományos Ülésszak, Budapest 2003 nov.6-7, 464, 2003
Ertsey A; Radics L: Possible methods for organic seed treatment, Proceedings of the First World Conf. on Organic Seed:116-119, 2004
Ertsey A; Radics L.: Possible agents for organic seed treatment, 15th IFOAM Organic World Congress, 21-23 September 2005 Adelaide, South Australia. Proceedings 556-560, 2005
Radics L.; Ertsey A; Tóbiás A.: A Natúr Biokál 01 növénykondicionáló és magkezelő szer hatása a csemegekukorica magvigorára, Kertgazdaság 2005. 37. (2) 66-72, 2005
Radics L; Divéky-Ertsey A; Jakab L; Tóbiás A: Kakukkfűolajos kezelés hatásának vizsgálata futáriummal fertőzött kukoricamagra, 52. Növényvédelmi Tudományos Napok. Összefoglaló. Budapest, 2006. február 23-24, 2006
Radics L; Divéky-Ertsey A; Jakab L; Tóbiás A: Seed treaetment methods for germination enhance and seed health for organic seed, Résumés AFPP-Third International Conference on Non Chemical Crop Protection Methods. Lille, France, 13-15 March 2006, 2006
Back »