Coexistential structures of non-planktonic diatoms  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43078
Type K
Principal investigator Buczkó, Krisztina
Title in Hungarian Nem planktonikus diatómák koegzisztenciális struktúrái
Title in English Coexistential structures of non-planktonic diatoms
Panel Ecology and evolution
Department or equivalent Növénytár (Hungarian Natural History Museum)
Participants Rajczy, Miklós
Starting date 2003-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 5.640
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatási programban meghatározott célunknak megfelelően összehasonlító vizsgálatokat végeztünk mohákon, algagyepekben valamint békalencséken élő diatómavegetáción. Egy, a tudományra új, 6 a magyar flórára új diatomafaj került publikálásra. A román flórára 25 új diatómát találtunk. 18 ritka, potenciálisan veszélyeztett diatóma előfordulásáról publikáltunk adatokat 11 magyarországi lápról. A Lemnicola hungarica különböző békalencsefajokhoz való kötődését vizsgáltuk hazai gyűjtésekben és európai exsiccata anyagokon. Az acidofil-acidobionta diatómák tanulmányozása számos új eredménnyel szolgált, ami elvezetett a Szent Anna tó palaeolimnológiai feldolgozásához. Munkánkról 5 nemzetközi és 3 hazai konferencián számoltunk be, valamint 7 angol nyelvű és 1 magyar nyelvű cikkben ismertettük eredményeinket eddig.
Results in English
In accordance with the primary aims defined in the research plan we carried out comparative examinations on bryphytic, metaphytic and Lemnaceae-inhabiting diatom vegetation. One new diatom species description was published and 25 new diatom taxa were found in Transsylvania and these are novums for the flora of Rumania. 6 new floristic data were published for the Hungarian flora. In the 11 studied Hungarian mires the occurrances of 18 rare, and potentially threatened diatoms were published. The coexistence of Lemnicola hungarica with various taxa of Lemnaceae were studied in Hungarian samples as well as European exsiccata material. The study of acidophilous-acidobiontic diatoms revealed new results, which provided basis for the palaeolimnological reconstruction of Lake Saint Ana. As an outcome of this project the results were presented in various forms and occasions including 5 international and 3 Hungarian conferences, and to date 7 papers in English and 1 in Hungarian have been prepared.
Full text http://real.mtak.hu/908/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Buczkó, K. & Wojtal A.: Moss-inhabiting siliceous algae from Hungarian peat bogs, Studia Botanica Hungarica 36: 21-42., 2005
Buczkó K. Vörös, L. & Cserny, T.: The diatom flora and vegetation of Lake Balaton from sediment cores according to Márta Hajós `s legacy, Acta Botanica Hungarica 47: 75-115., 2005
Buczkó, K.: Changes of the attached diatoms in a big arm-system after the diversion of the Danube river (Ms.No. 1649), Verh. Internat. Limnol. Ver. 29:, 2006
Buczkó K.: Changes of the attached diatoms in a big arm-system after the diversion of the Danube river, XXIX SIL Congress Lahti Finland 8-14 August 2004 p. 59., 2004
Buczkó K.: Tőzegmohalápok diatómái (Adatok a Nyírjes-tó diatómaflórájához). [Diatoms of the Sphagnum dominated mires. (Data to knowledge of diatom flora of Nyírjes-bog.)], Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Nova Series Sectio Biologiae XXIV 147-158. old., 2003
Buczkó K.: Diadesmis brekkaensoides (Bock) Gerd Moser, Lange-Bertalot et Metzeltin: a new aerophytic diatom for the Hungarian flora, Studia Botanica Hungarica 34: 5-10., 2003
Buczkó K.: Az algagyepekben élő diatómák. [Algae living in algal mats.], 6. Magyar Ökológus Kongresszus. Gödöllő, 2003. agusztus 27-29. szerk. Dombos M. és Lakner G. előadások és poszterek összefoglalói. 56. old., 2003
Buczkó K.: Bryophytic diatoms from Hungary, 18th International Diatom Symposium 2004. 2-7 September 2004, Miêdzyzdroje, Poland p. 136., 2004
Buczkó K.: Bryophytic diatoms from Hungary, Proccedings of the 18th International Diatom Symposium (közlésre elfogadva), 2006
Buczkó, K. & Wojtal A.: A new Kobayasiella species (Bacillariophyceae) from Lake Saint Ana’s sub-recent deposits in Eastern Charpathian Mountains, Europe, Nova Hedwigia (közlésre elfogadva, 2004-es impakt), 2006
Magyari, E., Buczkó K., Jakab, G., Braun, M., Szántó, Zs., Molnár, M., Pál, Z., Karátson, D: Holocene environmental history and palaeohydrology in the South Hargita Mountains, Romania, Földtani Közlemények (közlésre elfogadva), 2006
Buczkó, K. & Magyari, E.: Kovavázas algák alkalmazása a palaeolimnológiában – Szent-Anna tavi esettanulmány, Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Hátszeg – Őraljaboldogfalva, 2005
Magyari, E., Buczkó, K., Jakab, G., Braun, M., Hetényi, M., Szántó, Zs., Molnár, M., Pál, Z. & Karátson, D: Holocén vegetációfejlődés és klímaváltozás a Dél-Hargitában – a Szent-Anna tó paleoökológiai és paleolimnológiai kutatásának eredményei, Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Hátszeg – Őraljaboldogfalva 2005.05.18-22. 18-19. old, 2005
Buczkó, K. & Magyari, E.: Changes in the Holocene diatom flora and the palaeolimnology of Lake Saint Ana Romania, 20. Treffen Deutschsprachiger Diatomologen mit internationaler Beteiligung 23.-26. März 2006 in Tøeboò, 2006
Buczkó, K., Borics G. & Poulíèková, A.: Mires: important centres of diatom diversity in the carpathian-basin - far from the focus of water framework directive, 1st European Congress of Conservation Biology 22-26 August 2006, Eger, Hungary, 2006
Buczkó, K.: Alga adattár, http://www.szigetkozi-monitoring.hu/munkacsoport/ALGA2006/mainpage.htm, 2006
Buczkó, K.: Iconographia Algarum Hungariae, http://www.diadez.hu/alga/adatbazis/, 2006
Magyari, E., Jakab, G., Buczkó, K., Braun, M., Pál, Z., Szántó, Zs. & Molnár, M.: A Szent-Anna tó paleolimnológiai kutatásának eredményei, VII. Székelyföldi Geológus Találkozó, Csíkszereda, 2005. október 28-29. Előadások és poszterek összefoglalói pp.:43-44., 2005
Back »