Discrete Latente variable Models and application in the fields of the consumer culture  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43473
Type K
Principal investigator Füstös, László
Title in Hungarian Diszkrét látens változós modellek és alkalmazásaik a fogyasztói kultúra szinterein
Title in English Discrete Latente variable Models and application in the fields of the consumer culture
Panel Society
Department or equivalent MTA Szociológiai Kutatóintézet
Participants Antalóczy, Tímea
Tibori, Tímea
Starting date 2003-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 5.524
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Általánossá kezd válni Nyugat-Európáéban és Amerikában, hogy a fogyasztást, a „shoppingolás”-t kulturális jelenségként írják le. Magyarországon az elmúlt évtizedben megjelenő bevásárló központok sajátos kulturális teret jelentenek a használók és fogyasztók számára. Új norma és értékrendszer megjelenítésének adnak teret, új és sajátos kommunikáció kialakulását generálják. A kultúra más, hagyományos színterei kénytelenek alkalmazkodni – piacosítani magukat – a globalizációs hatások érvényesülése és az így felmerülő új igények megjelenésének okán. A globaloizáció azonban némely esetben erősítheti is a lokális erőket, ösztönzi őket az összefogásra, a helyi erők felmutatására, mozgósítására. Ezt a folyamatot nevezi Blaise Galland találóan glokalizációnak. Ez a kettős hatás látszik érvényesülni a Dörögdi medence 5 településén is. Kapolcs, Taliándörögd, Vigántpetend, Monostorapáti és Öcs lakóinak életét nagy mértékben megváltoztatta a Művészetek Völgye Fesztivál. A több mint egy évtizede működő Művészetek Völgye Fesztivál fejlődési tendenciái modellértékűek. Hipotézisünk szerint a Művészetek Völgyének és a hozzá hasonló, számszerűleg egyre növekvő fesztiváloknak óriási szerepük van abban, hogy ellenpontját képezzék illetve képezhessék az egyre terjedő, a közgondolkodásra, az életvitelre, életstílusra hatást gyakorló fogyasztói szellemnek.
Results in English
It is becoming general that consuming and shopping is definied as a cultural phenomena in Western Europe and America. The shopping centers that have recently been built in Hungary provide a special cultural aspect for users and consumers. They open doors to new norms and value systems, and generate a special way of communication. The other, traditonal cultural scenes have to adjust- market itself- due to globalizational effects and new changing demands. However, in some cases, globalization can strenghten local efforts, it can encourage them for cooperation and showing and mobilzing their efforts. Blaise Galland calls this progress .......glocalization. This double effect seem to be true for the five villages in Dörögdi valley. The Valley Art Festival has significanmtly changed the lives of the people living in Kapolcs, Taliándörögd, Vigándpetend, Monostorapáti and Öcs. The developing tendencies of this festival, which has been organized for a decade, are perfect examples for a model. According to our hypothesis, the Valley Arts Festival and other similar growing numbered festivals have an enermous effect in creating or giving the chance for the development of an opposite view and life style from that of the consuming societies.
Full text http://real.mtak.hu/1090/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szerk. Füstös László és Guba László: Társadalmi Regiszter. Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata 2. kötet., MTA PTI, MTA SZKI, 2004. 304 old., 2004
Füstös László, Kovács Erzsébet, Meszéna György, Simonné Mosolygó Nóra: Alakfelismerés, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2004. 644 old., 2004
Füstös László, Szabados Tímea, Táll Éva: Társadalmi ÁBRATÁR. Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata 1. kötet., MTA PTI, MTA SZKI, 2004. 172 old., 2004
Szerk. Füstös László és Guba László: Európai Társadalmi Regiszter. Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata 3. kötet., MTA PTI, MTA SZKI, 2004. 257old., 2004
Antalóczy Tímea, Füstös László: A Reality Show fogadtatása Magyarországon., Módszertani Füzetek. Bp.: MTA Szociológiai Kutatóintézet, 2004. 31 p., 2003
Szerk. Füstös László és Guba László: Társadalmi Ábratár - 2005. Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata 4. kötet., MTA PTI, MTA SZKI, 2006. 285 old., 2004
Antalóczy Tímea - Füstös László: VölgyBE ZÁRT MŰVÉSZET, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2002. 111 old., 2002
Antalóczy Tímea, Füstös László: 64) A Reality Show világa, azaz korunk arénája; Információs társadalom – településkommunikáció?; Bekötőutak az információs szupersztrádán., Módszertani Füzetek. Bp.: MTA Szociológiai Kutatóintézet, 2004. 31 p., 2003
Antalóczy Tímea, Füstös László: VölgyBE ZÁRT MŰVÉSZET – III., Módszertani Füzetek. Bp.: MTA Szociológiai Kutatóintézet, 2004. 31 p., 2003
Füstös László, Szabados Tímea: Múzeum és közönsége. Múzeumok Majálisa, Módszertani Füzetek. Bp.: MTA Szociológiai Kutatóintézet, 2004. 31 p., 2005
Füstös László, Kovács Erzsébet, Meszéna György, Simonné Mosolygó Nóra: Alakfelismerés, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2004. 644 old., 2004
Back »