Experimental and theoretical examinations for better understanding of solvent dependence of photophysical processes  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
45890
Type K
Principal investigator Demeter, Attila
Title in Hungarian Kísérleti és elméleti kutatások fotofizikai folyamatok oldószerfüggésének általánosabb leírására
Title in English Experimental and theoretical examinations for better understanding of solvent dependence of photophysical processes
Panel Chemistry 1
Department or equivalent Institute of Materials and Environmental Chemistry (Research Center of Natural Sciences)
Participants Bérces, Attila
Bérces, Tibor
Starting date 2004-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 3.998
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A zárójelentésben bemutatott kutatásokban több modellrendszeren vizsgáltuk az oldószer különböző tulajdonságainak – így polaritásának, viszkozitásának és hidrogénhíd-kötő képességének - hatását a fotofizikai rendszer viselkedésére. A polaritás-függést a Lippert-Mataga formalizmussal értelmeztük, az effektus segítségével meg tudtuk határozni több 4-amino-benzonitril származék, az N-fenil-pirol, a 4-(dimetilamino)-piridin és az utóbbi molekula hidrogénhidas komplexének gerjesztett állapotú dipólusmomentumát is. A komlexált molekula esetében az oldószer polaritásának növelése a gerjesztett állapot jellegének megváltozását indukálta. A gerjesztett állapotú folyamatok termodinamikájának és kinetikájának kvantitatív elemzése lehetővé tette a hasonló jellegű, alapállapotban is lejátszódó folyamatok sebességének becslését, valamint az eredményeink alapján felmerült annak a lehetősége is, hogy a hidrogénhidas komplexképződés egyáltalán nem tekinthető elemi reakciónak. Megmutattuk, hogy az oldat viszkozitása jelentősen befolyásolhatja a gerjesztett állapotú folyamatokat, egyrészt a nagy amplitúdójú relaxációs mozgások gátlásával, másreszt az oldószerburok átrendeződésének fékezésével, ennek eredményeképpen szélsőségesebb esetekben meglepő kinetikai és fotofizikai jelenségeket is tapasztalhatunk.
Results in English
In our examinations presented here, the properties of several model systems are elucidated as the function of solvent polarity, viscosity as well as hydrogen bond donor properties. The influence of the polarity was described by the Lippert–Mataga equation, and the excited state dipole moments were calculated for 4-aminobenzonitril derivatives, for N-phenylpyrol, for 4-(dimethylamino)pyridine and its hydrogen-bond complexed derivative. The increase of the solvent polarity induces a change in the nature of the intramolecular charge transfer singlet excited species in the last case. Quantitative analysis of the thermodynamics and kinetics of the excited state hydrogen-bond forming processes made possible to estimate rate of the analogous ground-state reactions, as well as to suppose the assumption that the reaction in question is not an elementary process at all. The viscosity of the solvent was shown a crucial factor influencing the excited state processes by hindering the large amplitude intramolecular relaxation motions, as well as by slowing down the solvent relaxation processes causing in extreme cases surprising kinetic and photophysical feature.
Full text http://real.mtak.hu/1254/
Decision
Yes

 

List of publications

 
A.Demeter, and K.A.Zachariasse: Triplet State Dipole Moments of Aminobenzonitriles, J. Phys. Chem. A, 112 (7) 1359-1362., 2008
H.A.Wegner, H.Reisch, K.Rauch, A.Demeter, K.A.Zachariasse, A. de Meijere, and L.T.Scott: A New Class of Polycyclic Aromatics, J. Org. Chem. 72 (5) 1870-1870. erratum, 2007
R.Nádasdi, G.Kovács, I.Szilágyi, A.Demeter, S.Dóbé, T.Bérces, and F.Márta: Exciplex laser photolysis study of acetone with relevance to tropospheric chemistry, Chem. Phys. Lett. 440 (1-3) 31-35., 2007
A.Demeter, V.Mile, and T.Bérces: Hydrogen Bond Formation between 4-(Dimethylamino)pyridine and Aliphatic Alcohols, J. Phys. Chem. A 111 (37) 8942-8949., 2007
H.A.Wegner, H.Reisch, K.Rauch, A.Demeter, K.A.Zachariasse, A. de Meijere, and L.T.Scott: Oligoindenopyrenes: A New Class of Polycyclic Aromatics, J. Org. Chem. 71 (24), (2006) 9080-9087., 2006
Demeter Attila (MTA Doktori disszertáció): Relaxáció szerepe a fotofizikai folyamatokban: a kettős fluoreszcencia és a hatékony belső konverzió létrejöttének feltételei, http://www.chemres.hu/scientists/demeter/disszertacio.pdf, 2006
T.Yoshihara, S.I.Druzhinin, A.Demeter, N.Kocher, D.Stalke, and K.A.Zachariasse: Kinetics of Intramolecular Charge Transfer with N-Phenylpyrrole in Alkyl Cyanides, J. Phys. Chem. A, 109 (8), 1497-1509., 2005
A.Demeter: The influence of hydrogen bond formation on the dual luminescence of N-phenyl-2,3-naphthalimide derivatives, React. Kinet. Catal. Lett. 85 (2), 331-339., 2005
A.Demeter and T.Bérces: Hydrogen bond formation between isoindolo[2,1-a]indole-6-one and aliphatic alcohols in n-hexane, J. Phys. Chem. A, 109 (10), 2043 -2049., 2005
V.A.Galievsky, S.I.Druzhinin, A.Demeter, Y.B.Jiang, S.A.Kovalenko, L.P.Lustres, K.Venugopal, N.P.Ernsting, X.Allonas, M.Noltemeyer, R.Machinek, and K.A.Zachariasse: Ultrafast Intramolecular Charge Transfer and Internal Conversion with Tetrafluoro-aminobenzonitriles, Chem. Phys. Chem. 6 (11), (2005) 2307-2323., 2005
Back »