Genomics of corneal dystrophies  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46321
Type F
Principal investigator Takács, Lili
Title in Hungarian Cornea disztrófiák genomikai vizsgálata
Title in English Genomics of corneal dystrophies
Panel Genetics, Genomics, Bioinformatics and Systems Biology
Department or equivalent Department of Ophthalmology (University of Debrecen)
Participants Friedländer, Elza
Losonczy, Gergely
Tóth, Enikő
Starting date 2004-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 3.870
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
1. Monogénesen öröklődő disztrófiák közül az 5q31-hez kötött disztrófiákban szenvedő magyar betegek genetikai vizsgálatát végeztük el. Megerősítettük a TGFBI génben eddig ismert forró pontokat és egy új mutáció (F547S) patogenetikai szerepére hívtuk fel a figyelmet. 2. Keratoconusos és egészséges corneák génexpresszióját hasonlítottuk össze teljes genom microarray-k segítségével. 8 gén expressziójában találtunk eltérést, melyek közül a 6 ismert fehérjét kódoló gén expressziójának különbségeit qRT-PCR-ral is megerősítettük, és fehérjeszinten is igazoltunk eltéréseket a beteg és egészséges corneák között. A HS3ST1 és a GATA3 tekinthetők a legígéretesebb jelölt géneknek a keratoconus pathogenesisében. 3. Hasonló módszerekkel a limbális és centrális cornea epithelium mRNS-eit is összehasnlítottuk. Immunfluoreszcenciás vizsgálatok alapján a SPON1, a PHLDA1, és az ITM2A potenciális őssejt markerek lehetnek. 4. A centralis corneában fokozottnak találtuk a thrombospondin-1 expresszióját, melynek cornealis angiogenezist gátló szerepe ismert. Kimutattuk, hogy az újdonképződött cornealis erek környezetében a thrombospondin szint csökkent és jelen van az FXIIIa fehérje. Cornea sejttenyészetekben kimutattuk, hogy FXIIIa hatására csökken a thrombosponin expresszió fehérje és mRNS szinten is. A FXIIIa az erek környezetében található CD11b+ monocytákból szabadulhat fel.
Results in English
1. We analyzed the mutations occurring in patients suffering from 5q31 linked corneal dystrophies. The role of the previously described mutational hot spots could be verified and the pathogenic role of a new mutation (F547S) was shown 2. The epithelial gene expression profiles of keratoconus and healthy corneal epithelia were compared using whole human genome microarrays. After analyzing the results from 2 independent microarray platforms, 8 diferentially expressed genes were highlighted and the differential expression of those 6 encoding known proteins was confirmed by qRT-PCR. Differential expression was shown at the protein level, too. HS3ST1 and GATA3 are the most promising candidate genes for keratoconus. 3. In similar experiments we compared the gene expression of limbal and central corneal epithelia.SPON1, PHLDA1, ITM2A may serve as potential stem cell markers based on immunfluorescent microscopic studies. 4. In central corneas, we showed increased expression of thrombospondin-1, a known corneal anti-angiogenic protein. We showed that thrombospondin-1 levels are decreased in the vicinity of corneal neovascularization and found FXIIIa expression around the new vessels. In corneal cell cultures, FXIIIa decreased the expression of thrombospondin-1 both at the protein and mRNA levels. In vascularized corneas, the FXIIIa appears to be released from CD11b+ monocytes.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=46321
Decision
Yes

 

List of publications

 
L Takács, G Losonczy, E Friedländer, Á Orosz, E Tóth, L Muszbek, A Berta, G Vereb: Factor XIIIa could play a role in the vascularization of diseased human corneas, ISAC XXIII International Congress, May 20 – 24, 2006, Quebec, Poster 318 (p. 211), 2006
Lili Takács, Gergely Losonczy, Klára Matesz, István Balogh, Zoltán Sohajda, Károly Tóth, Ferenc Fazakas, György Vereb, András Berta: TGFBI (BIGH3) gene mutations in Hungary - report of the novel F547S mutation associated with polymorphic corneal amyloidosis, Molecular Vision 2007 13:1976-83, 2007
L Takács, E Tóth, A Berta, G Vereb: Stem cells of the adult cornea: from cytometric markers to therapeutic applications, Cytometry A 2009 75A:54-66, 2009
Back »