Development of methodology of crop decision support and hazard analyis  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46397
Type K
Principal investigator Ertsey, Imre
Title in Hungarian Növénytermesztési döntéstámogatás és kockázatelemzés módszertani fejlesztése
Title in English Development of methodology of crop decision support and hazard analyis
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Institute of Applied Informatics and Logistics (University of Debrecen)
Participants Balogh, Péter
Drimba, Péter
Farkas, István
Nagy, Lajos
Papdi, József Ákos
Starting date 2004-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 5.031
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás során a pályázati célokat szem előtt tartva a növénytermesztési döntéstámogatás és kockázatelemzés módszertani fejlesztését végeztük el. A kutatás eredménye az alábbiakban összegezhető: • Áttekintettük a jelenleg alkalmazott döntéstámogatási rendszereket és kockázatelemzési módszereket, elemeztük termelési kockázatot európai és regionális szinten. • Kifejlesztettük az NTER elnevezésű MS Accesre és MS Excelre alapozott növénytermesztési tervező-elemző rendszert. Az adattörzsek kezelését, ágazati technológiák készítését, valamint az ágazati gazdasági értékeléseket MS Acces segítségével, míg a vetésszerkezeti és kockázati modellezést MS Excellel végezzük. • Ezt követően az NTER-re alapozva vetésszerkezeti variánsok összehasonlító elemzését végeztük el a Hajdúságban. • Debreceni nemesítésű és standard búzafajták termőképesség és termésbiztonság elemzését végeztük el különböző termőhelyi adottságok figyelembevételével. Az elemzést átlag-szórás kritériumok, illetve MOTAD modell felhasználásával végeztük.
Results in English
In our research we have done the methodological development of decision support and risk analysis for crop enterprises having competition purposes in sight. The result of the research can be summarized as follows: • We looked over the currently applied systems and methods used for risk analysis. We analyzed production risk on European and regional levels. • We have developed a planning-analyzing system for crop enterprises called NTER, based on MS Acces and MS Excel. We did the management of data, creation of enterprise technologies, and economic analyzes of the enterprises by using MS Acces, while modeling crop structure and risk we did by MS Excel. • After this on the basis of the NTER we made the crop structure variants’ comparative analyses in the region of Hajdúság. • We did productivity and yield reliability analyses for standard and grafted in Debrecen wheat species taking into consideration the production site’s features. We did the analysis by applying average-variance criteria and MOTAD model.
Full text http://real.mtak.hu/1414/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Dr. Ertsey Imre - Molnár Sándor - Nagy Lajos: Táblatörzskönyvek szerepe a növénytermesztés gazdasági elemzésében, A mezőgazdaság tőkeszükséglete és hatékonysága Debrecen, 2005
Papdi József Ákos: A kockázat mérésének módszerei a mezőgazdaságban, XI. Ifjúsági Tudományos Fórum, Keszthely (CD kiadvány), 2005
Pepó P.-Drimba P.-Kovácsné Oskolás H.-Erdei É.-Tóth Sz.: A termésbiztonság elemzése különböző őszibúza-genotípusok esetében., Növénytermelés, 2006. Tom. 55. No.3-4. P.153-162, 2006
Nagy Lajos: A növénytermesztés termelési kockázatának elemzése különböző termőhelyi adottságoknál az Észak – Alföldi régióban, Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés, Agrárinformatika Nemzetközi Konferencia Cd melléklet; Debrecen 2007. március 20-21. ISBN: 978-963-87118-7-8, 2007
Back »