Cental- and East-European corpus-based multilingual terminological databases  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46470
Type K
Principal investigator Pusztay, János
Title in Hungarian Közép- és kelet-európai nyelvek korpuszalapú többnyelvű terminológiai adatbázisai
Title in English Cental- and East-European corpus-based multilingual terminological databases
Panel Linguistics
Department or equivalent Uralisztika Intézeti Tanszék (University of West Hungary - Savaria Campus)
Participants Balaskó, Mária
Balázs, Géza
Csire, Márta
Ilves, Marju
Kovács, László
Starting date 2004-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 8.467
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A projekt három témaköre: - terminológia és nyelvpolitika, - kontrasztív nyelvészet, - finnugor nyelvi korpuszok összeállítása. Mindhárom területen folyt - kutatás és/vagy - tudományszervező tevékenység: konferenciák, tudományos publikációk közreadása. Az eredeti elképzeléseknek megfelelően a közép-európai térség nyelveinek és az oroszországi finnugor nyelvek terminológia-alkotására összpontosítottunk. A projekt keretében, az UNESCO magyarországi titkárságával együttműködve létrehoztuk a Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsát (MaTT), illetve megalapítottuk a Terminológiai Innovációs Központot (TermIK). Konferenciákat szervezünk kifejezetten e nyelvekre vonatkozó nyelvpolitikai és terminológiai kérdésekről, továbbá a kontrasztív nyelvészet területén (magyar-finn és magyar-észt vonatkozásban) és e konferenciák anyagát, valamint az oroszországi finnugor köztársaságokban megalkotott terminológiai jegyzékeket kiadjuk. Primér kutatást folytatunk az igekötő-rendszerek összehasonlításával (magyar-észt), illetve igekötős és igekötővel nem rendelkező nyelv összevetésével (magyar-cseremisz) – e kutatások anyaga két monográfia formájában 2008-ban megjelenik. Cseremiszből és udmurtból nyelvi korpusz készült. A projekt folytatásának lehetősége: A 2008-ban megalakuló Collegium Fenno-Ugricum intézet egyik profilja az oroszországi finnugor népek nyelvfejlesztési tevékenységének támogatása az oktatás és a terminológia-alkotás terén.
Results in English
The project covered three areas: - terminology and language policy, - contrastive linguistics, - compilation of Finno-Ugric corpora. Work in each of the three areas involved: - research and/or - academic work: conferences, publication of scientific papers. The project has focussed on the development of terminology for the languages of the Central-European region and the Finno-Ugric languages of Russia. Within the framework of the project the Council of Hungarian Terminology (Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa - MaTT) has been established in cooperation with the Hungarian National Commission for UNESCO, and the Terminology Innovation Centre (Terminológiai Innovációs Központ - TermIK) has been founded. Conferences have been organized on language policy and terminological issues specific to these languages, and on contrastive linguistics (Hungarian-Finnish; Hungarian-Estonian). The proceedings of these conferences and the terminologies worked out in the Finno-Ugric republics of Russia are being published. Primary research was carried out in respect of the comparison of verbal prefix systems (Hungarian-Estonian), and the comparison of languages whith and without verbal prefixes (Hungarian-Cheremis) – the results of these researches will be published as monographies in 2008. A corpus of Cheremis and of Udmurtian has been compiled. Follow-up to the project: One profile of the Collegium Fenno-Ugricum to be founded in 2008 is the support of language development activities in the field of education and terminology creation for the Finno-Ugric peoples of Russia.
Full text http://real.mtak.hu/1444/
Decision
Yes

 

List of publications

 
I. G. Ivanov: Mari színnevek terminológiai szótára, Nyugat-Magyarországi Egyetem-Savaria Egyetemi Központ, Szombathely, p.101, 2008
Pusztay János (szerk.): A magyar mint veszélyeztetett nyelv?, Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, p.289, 2007
Margarita Kuznetsova – Pusztay János (szerk.): Terminologija v finno-ugorskih jazykah Rossii / Terminologie in den finnisch-ugrischen Sprachen der Russischen Föderation (Materialien einer internationalen Konferenz, Szombathely), Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, p., 2008
G. Bogár Edit: Összetett szavak összehasonlító szerkezeti vizsgálata a finn és magyar nyelvben, Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, p., 2007
Pusztay János (szerk.): Current Trends in Terminology. International Conference on Terminology. Szombathely, Hungary, 9th-10th of November, 2007., Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ, Szombathely, p., 2008
Pusztay János (szerk.): European profiles of language policy, Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, p.90, 2004
I. G. Ivanov: Словарь лингвистических терминов марийского языка – Марла йылмышанче термигологий мутер., Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, p.184, 2005
Margarita Kuznetsova – Pusztay János (szerk.): Jazykovaja situacija i jazykovaja politika v finno-ugorskih respublikah Volgo-Kamskogo regiona / Die sprachliche Situation und Sprachpolitik in den finnisch-ugrischen Republiken der Volga–Kama-Region. (Materialien einer internationalen Konferenz, Szombathely, 27.-28. Mai 2004), Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, p.211, 2005
Marju Ilves - Pusztay János (szerk.): Észt-magyar összevetés IV. (A IV. észt-magyar konferencia előadásai), Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, p.170, 2005
Pusztay János (szerk.): Kaukovertailuja IV. (A IV. magyar-finn kontrasztívkonferencia anyaga), Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, p.150, 2005
Fóris Ágota – Pusztay János (szerk.): Utak a terminológiához, Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, p.244, 2006
Pusztay János (szerk.): Kaukovertailuja V. (Az V. magyar-finn kontrasztív konferencia anyaga), Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, p.313, 2006
Pusztay János (szerk.): Terminology and Laxicology in Middle-Europe, Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, p.120, 2007
Fóris Ágota – Tóth Szergej (szerk.): Ezerarcú lexikon, Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, p.204, 2007
Pusztay János (szerk.): Észt-magyar összevetés V. (Az V. észt-magyar konferencia előadásai), Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, p.173, 2007
Back »