Functional morphological study of somatostin receptors in the cental nervous system  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46542
Type F
Principal investigator Csaba, Zsolt
Title in Hungarian Szomatosztatin receptor funkcionális morfológiai vizsgálata a központi idegrendszerben
Title in English Functional morphological study of somatostin receptors in the cental nervous system
Panel Neurosciences
Department or equivalent Neuromorphological and Neuroendocrine Research Laboratory (Office for Research Groups Attached to Universities and Other Institutions)
Starting date 2004-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 3.242
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A szomatosztatin 2-es típusú receptor (sst2) in vivo agonista-indukált internalizációja lehetővé tette a receptort expresszáló sejtek azonosítását a patkány parietális agykérgében. Az sst2 receptor a kéreg V. rétegében pyramissejteken, a VI. rétegben kisméretű multipoláris, feltételezhetően glutamaterg neuronokon helyezkedik el. Az sst2 receptor a gyrus dentatusban és a hypothalamus paraventricularis és arcuatus magjaiban perikaryonok és dendritek sejtmembránján helyezkedik el, extraszinaptikusan, egyenletes eloszlásban. A receptor periszinaptikus vagy/és szinaptikus elhelyezkedését vizsgálataink nem támasztották alá. Agonista hatására a hippocampus pyramis- és szemcsesejtjeinek dendritjein elhelyezkedő sst2 receptorok retrográd úton, mikrotubulus-dependens transzporttal a sejttestbe vándorolnak, ott a transz-Golgi hálózatban és a közelében elhelyezkedő vezikulákban tárolódnak, majd visszakerülnek a dendritek membránjára. Hippocampus sclerosissal járó temporális lebeny epilepsziában a gyrus dentatus molekuláris rétegének külső részében, a szomatosztatinerg idegrostok hipertrófiájának megfelelően a szomatosztatin sst2 receptorának helyi down-regulációja következik be. A down-regulácio feltehetően a krónikusan megnövekedett szomatosztatin felszabadulás következménye.
Results in English
Unraveling the distribution of somatostatin sst2 receptor in the rat parietal cortex was achieved through in vivo agonist-induced internalization of the receptor. Sst2 receptor-expressing cells are pyramidal cells in layer V and small multipolar, presumably glutamatergic neurons in layer VI. In the dentate gyrus and the hypothalamic paraventricular and arcuate nuclei, the sst2 receptor is localized at the plasma membrane of perikarya and dendrites. The sst2 receptor evenly distributed on the entire membrane surface, specific targeting of the receptor to perisynaptic and/or synaptic sites was not revealed. Upon agonist stimulation, dendritic receptors of hippocampal pyramidal and granule cells are retrogradely transported through a microtubule-dependent mechanism to a trans-Golgi network domain, before recycling. In temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis, in the outer molecular layer of the dentate gyrus, the somatostatin sst2 receptor undergo local down-regulation which corresponded with the sprouting of somatostatinergic fibers. This receptor down-regulation is likely result from chronic somatostatin exposure.
Full text http://real.mtak.hu/1485/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Csaba Z, Richichi C, Bernard V, Epelbaum J, Vezzani A, Dournaud P: Plasticity of somatostatin and somatostatin sst2A receptors in the rat dentate gyrus during kindling epileptogenesis., Eur J Neurosci 19:2531-38, 2004
Csaba Z, Pirker S, Lelouvier B, Simon A, Videau C, Epelbaum J, Czech T, Baumgartner C, Sperk G, Dournaud P: Somatostatin receptor type 2 undergoes plastic changes in the human epileptic dentate gyrus., J Neuropathol Exp Neurol 64:956-69, 2005
Bassant MH, Simon A, Poindessous-Jazat F, Csaba Z, Epelbaum J, Dournaud P: Medial septal GABAergic neurons express the somatostatin sst2A receptor: functional consequences on unit firing and hippocampal theta., J Neurosci 25:2032-41, 2005
Csaba Z, Lelouvier B, Viollet C, El Ghouzzi V, Toyama K, Videau C, Bernard V and Dournaud P: Activated somatostatin type 2 receptors traffic in vivo in central neurons from dendrites to the trans-Golgi before recycling., Traffic, elfogadva, 2007
Back »