Financial structure and economic growth  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46938
Type K
Principal investigator Lőrinczné dr. Istvánffy, Hajna
Title in Hungarian Pénzügyi struktúra és gazdasági növekedés
Title in English Financial structure and economic growth
Panel Economics
Department or equivalent Department of International Economics (University of Pannonia)
Participants Isépy, Tamás
Starting date 2004-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 1.489
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Pénzügyi struktúra és gazdasági növekedés Az utóbbi 30 évet vizsgálva megállapítható az országok/régiók pénzügyi struktúrájának jelentős elmozdulása a banki alapú struktúráktól a piaci alapú struktúrák irányába. A struktúrák változásának jellemzésére kiválóan alkalmas a finanszírozás tartós kapcsolaton alapuló- (relationship-based) és eseti, távolságtartó (arm’s length) jellegének megkülönböztetése. Az egyes országok, országcsoportok pénzügyi struktúra méret-, aktivitás- és hatékonyságindexeinek komparatív elemzése alapján az új tagállamok pénzügyi struktúrája a vizsgált periódusban konvergált a régi tagállamok pénzügyi struktúrájához, azaz a piaci- és a banki alapú közvetítés aránya közelített egymáshoz. A háztartások attitűdjét és annak változását a megtakarítások összetételével elemeztük. A megoszlás 1999-ig folyamatosan eltolódott a piaci eszközök irányába a banki eszközök rovására, míg ezután a banki eszközök részaránya erősödött, de a megtakarítások piaci és a banki eszközeinek arányának változása jóval alatta maradt a piaci kapitalizáció és a banki hitelek arányában bekövetkezett változásnak/ingadozásnak. A pénzügyi struktúra és a gazdasági növekedés közötti kapcsolatot vizsgáló kutatások többsége arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen a kapcsolat iránya, szorossága az egyes országok/régiók finanszírozási szerkezete és a gazdasági növekedése között. A legújabb tanulmányok arra hívják fel a figyelmet, hogy a kapcsolat szorossága időben, továbbá az egy főre jutó reáljövedelmi szint függvényében változik.
Results in English
Financial structure and economic growth In the last 30 years there is a solid shift in financial structures of countries and regions from the dominantly bank-based financial structure towards market-based financial structure. For the characterizations of structure changes is more applicable for the distinction between the nature of financing like relationship-based and arm’s length. With comparative analysis of financial structure size-, activity, efficiency index of bank-based and market-based countries we pointed out, that there is a phenomenon of convergence considering new and old EU member states. The attitude of households and it’s changes was analysed by composition of household’s savings. The distribution until 1999 has shifted from banks type assets to capital market assets and then the proportionate of banks type assets increased at the expense of capital market assets. The changes in household’s savings distribution was in line with relative size of stock market capitalization and banks assets to the private sector, but their’s extent and volatility were much lower. Most publications in the relationship between financial structure and economic growth are in search of direction- and tightness of relationship between countries, region’s financial structure and economic development. The new analysis pointed out that the tightness of the relationship changes on time horizon and depends on countries real GDP per capita income.
Full text http://real.mtak.hu/1635/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Isépy Tamás: Financial structure and economic growth, X. International Conference on Banking and Finance, Karvina, Czech Republik, 2005
Isépy Tamás: A pénzügyi struktúra transzparenciája, XI. Ifjúsági Tudományos Fórum, Keszthely, 2005
Isépy Tamás: Financial structure and economic growth, Financial structure and economic growth (2006) in: The Financial Sector in the Enlarging Europe, Cambridge Scholars Press, 2006
Isépy Tamás: Pénzügyi struktúra és prociklikusság, Pannon Gazdaságtudományi Konferencia, 2006
Back »