Comprehensive atudy of the surface properties of single crystalline noble metals  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
47219
Type K
Principal investigator Varga, Kálmán
Title in Hungarian Egykristály nemesfém elektródok felületi tulajdonságainak tematikus vizsgálata
Title in English Comprehensive atudy of the surface properties of single crystalline noble metals
Panel Chemistry 1
Department or equivalent Institute Radiochemistry and Radioecology (University of Pannonia)
Participants Buják, Renáta
Marczona, Réka
Starting date 2004-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 5.591
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Összefoglaltuk az in-situ radioizotópos nyomjelzéses „fólia” és „elektród-süllyesztéses” módszerek méréstechnikai alapelveit. CaF2(Eu) szcintillációs kristály beépítésével a radioelektrokémiai mérőcellába kibővítettük az „elektród-süllyesztéses” módszer alkalmazási körét. Polikristályos Au- és Pt-, valamint (111) orientációjú Pt-elektródokon tanulmányoztuk a HSO4-/SO42-- és a Cl--ionok szorpciójának idő-, pH- és potenciálfüggését. Igazoltuk, hogy (a) Zn- adatomokkal módosított Au-felületeken az anionok relatív adszorpciós erőssége eltér a „tiszta” elektródon mért sorrendtől; (b) A Cr(VI) elektroredukció mindhárom vizsgált nemesfém felületen CE (chemical-electron-transfer) mechanizmussal játszódik le; (c) A Cr(VI) intenzív redukciójának kezdőpotenciálját alapvetően befolyásolja az elektród anyagi minősége és kristálytani orientációja. Tematikus korróziós vizsgálatok eredményeképpen létrehoztuk a VVER-típusú atomreaktorok legnagyobb ismert „GF korróziós térkép” elektronikus adatbázisát. Javaslatot tettünk egy optimalizált kémiai dekontaminációs technológia műveleteire és azok paramétereire.
Results in English
Basic principles of the in-situ radiotracer „foil” and „electrode lowering” methods have been comprehensively reviewed. The host of the isotopes used for labeling at the „electrode-lowering” technique has been amplified by mounting of a CaF2(Eu) type scintillation detector into the radioelectrochemical cell. Time, pH and potential dependences of HSO4-/SO42- and Cl- sorption on polycrystalline Au and Pt surfaces as well as on (111) oriented platinum have been investigated. Independent studies have revealed that (i) the relative adsorption strength of studied anions on Au-surface modified by Zn adatoms differs significantly from that observed on „pure” gold electrode; (ii) the Cr(VI) electroreduction on the above electrodes proceeds via CE(chemical-electron-transfer) mechanism; (iii) the onset for rapid Cr(VI) reduction is highly affected by the nature and crystallographic orientation of the electrode. As a consequence of some systematic corrosion studies, the so-called „SG corrosion map” database has been elaborated, which is the largest known electronic database for WWER-type nuclear reactors. Fundamental issues and steps of an optimal chemical decontamination technology have also been recommended.
Full text http://real.mtak.hu/1731/
Decision
Yes

 

List of publications

 
K.Varga: Combined radiochemical and electrochemical methods for studying the adsorption electrocystallization phenomena at solid/liquid interfaces, International Conference on Crystallization and Electrocrystallization: Fundamentals and Application. Varna, Bulgaria, May 21-28, 2005, Proceedings (on CD-ROM), 2005
R. Buják, K.Varga: In-situ radiotracer and voltammetric study of the formation of surface adlayers in the course of Cr(VI) reduction on polycrystalline and (111) oriented platinum, Electrochim. Acta 52(1), 332-341, 2006
Marczona R. Varga K.: Adszorpciós jelenségek Zn-adatomokkal módosított polikristályos arany-elektródon, Korróziós Figyelő 44(6), 195-205, 2004
K. Varga: The role of interfacial phenomena in the contamination of nuclear reactors, Radiotracer Studies of Interfaces, (Ed. by G. Horányi), Interface Science and Technology, Elsevier B.V. Amsterdam, Vol.3, pp.313-358, 2004
R. Marczona, K. Varga: Adsorption phenomena on polycrystalline gold electrode modified by Zn adatoms, J. Radioanal. Nucl. Chem. 269(1), 29-42, 2006
R. Buják, K.Varga: Comparative radiotracer and voltammetric study of the anion adsorption on well-defined polycrystalline and single crystal platinum, 3. Gerischer-Symposium, Berlin, Germany, July 6-10, 2005, 2005
R. Buják, K.Varga: A comparative study of the anion adsorption on poly and single crystal platinum by radioactive labelling and voltammetry, International Conference on Crystallization and Electrocrystallization: Fundamentals and Application. Varna, Bulgaria, May 21-28, 2005, Proceedings (on CD-ROM), 2005
K. Varga, Z. Németh, A. Szabó, K. Radó, D. Oravetz, Ms. K. É. Makó, Z. Homonnay, E. Kuzmann, S. Stichleutner, P. Tilky, J. Schunk, G. Patek: Comprehensive investigation of the corrosion state of the heat exchanger tubes of steam generators, Corrosion Issues in Light Water Reactor, Stress corrosion cracking (Ed. by D. Féron, J-M. Olive) EFC Series, Vol. 51., Part 1., 2007
A. Szabó, K. Varga, Z. Németh, K. Radó, D. Oravetz, Mrs. K. É. Makó Z. Homonnay, E. Kuzmann, P. Tilky, J. Schunk , G. Patek: Effect of a chemical decontamination procedure on the corrosion state of the heat exchanger tubes of steam generators, Corrosion Sci. 48, 2727-2749, 2006
K. Varga, Z. Németh, Z. Homonnay A. Szabó, K. Radó, D. Oravetz , J. Schunk, P. Tilky, F. Kőrösi: Comprehensive investigation of the corrosion state of the heat exchanger tubes of steam generators, Part I. General corrosion state and morphology, J. Nucl. Mater. 348, 181-190, 2006
Z. Homonnay, E. Kuzmann , S. Stichleutner , K. Varga, Z. Németh, A. Szabó, K. Radó, K. É. Makó , L. Kövér, I. Cserny, D. Varga, J. Tóth, J. Schunk, P. Tilky, G. Patek: Comprehensive investigation of the corrosion state of the heat exchanger tubes of steam generators, Part II. Chemical composition and structure of tube surfaces, J. Nucl. Mater. 348, 191-204, 2006
Varga K., Szabó A., Buják. R.: Radioaktív szennyeződések kialakulása, vizsgálati módszerei és felszámolása atomerőművekben, A kémia újabb eredményei (Szerk.: Csákvári Béla), Akadémiai Kiadó, Budapest, 129-182. old., 2007
P. Dombovári, P. Kádár, T. Kovács, J. Somlai, K. Radó, I. Varga, R. Buják, K. Varga, P. Halmos, J. Borszéki, J. Kónya, N. M. Nagy, L. Kövér, D. Varga, I. Csernyi, J. Tóth, L. Fodor, A. Horváth, T. Pin: Accumulation of uranium on austenitic stainless steel surfaces, Electrochim. Acta 52, 2542-2551, 2007
K. Radó, I. Varga, K. Varga, A. Horváth, L. Fodor, J. Schunk: Elaboration of a chemical decontamination technology: preliminary results, EUROCORR 2006, Maastricht, Neederland, September 23-29, 2006. Proceedings (on CD-ROM), 2006
K. Radó, Z. Németh, K. Varga, J. Schunk, F. Kőrösi: Fundamental issues of the effective decontamination of the steam generators of Paks NPP, J. Radioanal. Nucl. Chem. 268(2), 313-322, 2006
K. Radó, K. Varga, Z. Németh, I. Varga, J. Somlai, D. Oravetz, Ms. K. É. Makó, Z. Homonnay, E. Kuzmann, J. Borszéki, P. Halmos, P. Tilky, J. Schunk: A systematic study of the corrosion effects of the FRAMATOME CORD-UV technology, Corrosion Issues in Light Water Reactor, Stress corrosion cracking (Ed. by D. Féron, J-M. Olive) EFC Series Green Book, Vol. 51., Part 1., 2007
Buják R., Varga K.: Adszorpciós jelenségek vizsgálata a Cr(VI) redukciója során polikristályos és (111) orientációjú platina elektródokon, Korróziós Figyelő 46(5), 123-133, 2006
Radó K., Varga K., Szabó A., Németh Z., Somlai J., Oravetz D., Kristófné Makó É., Borszéki J., Halmos P. ., Homonnay Z., Kuzmann E., Schunk J., Tilky P.: A CORD-UV oxidoldási technológia korróziós hatásvizsgálata, Korróziós Figyelő 44(5), 147-158, 2004
R. Buják, K. Varga: On the applicability of radionuclides emitting low energy X-rays in in situ radiotracer adsorption studies, J. Radioanal. Nucl. Chem. (elfogadva), 2007
Buják R., Varga K.: Kisenergiájú röntgensugárzó izotópok alkalmazhatóságának vizsgálata az in situ radioelektrokémiai kutatásokban, Korróziós Figyelő 46(5), 133-140, 2006
Szabó A., Mátyás A., Varga K., Radó K., Németh Z., Oravetz D., Kristófné Makó É., Homonnay Z., Kuzmann E., Schunk J., Tilky P., Oszvald F., Patek G.: Kémiai dekontamináció hatása a gőzfejlesztő csövek korróziós állapotára, Korróziós Figyelő 44(4), 123-132, 2004
Back »