Avar Cemetery at Zamardi  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48552
Type K
Principal investigator Szüts Tamásné dr. Garam, Éva
Title in Hungarian A zamárdi avar kori temető
Title in English Avar Cemetery at Zamardi
Panel Archeology
Department or equivalent Archaeology Department (Hungarian National Museum)
Participants Bárdos, Edith
Starting date 2005-01-01
Closing date 2009-12-31
Funding (in million HUF) 14.625
FTE (full time equivalent) 1.70
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A Zamárdi temető a Dunántúl koraközépkorának egyik legfontosabb temetője. A tárgyi emlékanyag, a temetkezési szokások, a viselet, és fegyverzet helyi, későantik, bizánci, germán és avar gyökerekből tevődik össze. A pályázattal sikerült a temető 2368 feltárt sírjából az Avar Corpus rendszere szerint 1500 sír közölni, németnyelvű katalógussal, sírraajzokkal, sírfotókkal, teljes rajzos leletanyag gal, színes fotókkal a kiemelt műtárgyakról. A fotók időrendi és kronológiai csoportosításban szerepelnek. (Das awarenzeitliche Gräberfeld in Zamárdi-Rétiföldek Teil I. pp. 498, 49 Abbildungen und 284. Tafeln. in: Monumneta Avarorum Archaeologica Vol. 9. Red: É. Garam et T. Vida. Budapest 2009)
Results in English
The Zamárdi cemetery is one ot the important Transdanubian cemeteries of the early middle ages. The find material, funeral customs, clothing and weaponry displays local, late antique, mediterrain, Germanic and avar roots. The grant allowed the publication of 1500 graves out of the total of 2368 in the scheme of the Avar Corpus, with a German languauge catalogue, grave drawings and photographs, complete drawings of find material, and colour photographs of significant objects. The photographs are arranged in temporal and chronological order. (Das awarenzeitliche Gräberfeld in Zamárdi-Rétiföldek Teil I. pp. 498, 49 Abbildungen und 284. Tafeln. in: Monumneta Avarorum Archaeologica Vol. 9. Red: É. Garam et T. Vida. Budapest 2009)
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48552
Decision
Yes

 

List of publications

 
Edith Bárdos -- Éva Garam: Das awarenzeitliche Gräberfeld in Zamárdi-Rétiföldek Teil I. pp. 489, 49 Abb., 284 Tafel, MONUMENTA AVARORUM ARCHAEOLOGICA Vol. 9. Red. É. Garam - T. Vida. Budapest, 2009
Garam Éva: Zamárdi 1918/a-b sírja, Tanulmányok Kovács Tibor tiszteletére, 2010
Garam Éva: Avar kori faedények, Tanulmányok H. Tóth Elvira 80. születésnapjára, Kecskemét, 2009
Garam Éva: Kugeln, Kapseln, Scheiben in der awarenzeitlichen Frauengräbern, Festschrift für Hermann Dannheimer, 2010
Back »