Adaptional strategies in rural economy  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48886
Type K
Principal investigator Csoba, Judit
Title in Hungarian Alkalmazkodási stratégiák a vidék gazdaságában
Title in English Adaptional strategies in rural economy
Panel Society
Department or equivalent Contemporary Researches Foundation
Participants Dénes, Attila
Kiss, Márta
Koós, Bálint Ákos
Rácz, Katalin
Schwarcz, Gyöngyi
Starting date 2005-02-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 3.631
FTE (full time equivalent) 3.46
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A hároméves, különböző jellegű vidéki települések alkalmazkodási stratégiáinak feltérképezésére irányuló kutatásunk négy megyében zajlott: dolgoztunk munkanélküliség által erősen sújtott, perifériális helyzetben lévő mezőgazdasági-, valamint volt-ipari térségben, továbbá nagyvárosok vonzáskörzetében jobb helyzetben levő mezőgazdasági és vállalkozó faluban is. Négy településen (Szatmárcseke, Borsodnádasd, Derecske és Tarján) mélyfúrás jellegű kutatás zajlott; nagyszámban készültek interjúk, Borsodnádasdon és Szatmárcsekén egyetemi diákok segítségével kérdőíves felmérés is zajlott. Mikrotérségi szintű vizsgálat folyt Derecske környékén (5 település) és a szatmári Tiszaháton (13 település). Az OTKA kutatás keretében összesen 858 kérdőív, 180 db. interjú készült, ami mellett térségi és helyi statisztikákat, és egyéb forrásokat is gyűjtöttünk. Emellett az Alapítvány 2007-ben Kétvölgyön a résztvevőkutatók számára műhelyvitát rendezett, majd a Magyar Művelődési Intézettel közösen decemberben konferenciát szervezett „Fiatal kutatók Márkus István nyomdokain: falukutatók Borsodnádasdon” címmel, amin a kutatók mellett a Debreceni Egyetem és az ELTE is képviseltették magát. A három év alatt az öt kutató 22 konferencia előadást tartott a témában, 8 tanulmányt publikált, további 4 a jelenleg Borsodnádasdról készülő kötetben jelenik meg 2008-ban. A résztvevő kutatók mindegyike doktorjelölt, és dolgozatához felhasználja az OTKA kutatás eredményeit.
Results in English
The three years long research was executed in four counties: we have worked in peripheral agricultural and collapsed industrial villages, which were distressed very much by unemployment. Besides we have done research also in agricultural and „entrepreneur” areas near to bigger cities, which are in better situation. There were deep research and many interviews were made in four settlements (Szatmárcseke, Borsodnádasd, Derecske, Tarján); in Borsodnádasd and Szatmárcseke there were quantitative surveys too which were carried out with university students. In five settlements (around Derecske) and in the Szatmár Tiszahát (10 villages) there were micro-regional researches. During the OTKA project we have made 858 questionnaires and 210 interviews, besides regional and local statistics and other information were collected. In 2007 the Foundation organized a workshop for the participant researchers in Kétvölgy and in December with the Hungarian Culture Institute organized a conference with the title of “Young researchers in the wake of Márkus István: researchers in Borsodnádasd” when out of the researchers the Debrecen University and ELTE were also represented themselves. During the three years the five participant researchers had 22 presentations on the subject, 8 studies were published and 4 are under edition in a book of Borsodnádasd. Being the participant researchers Ph.D candidates, writing their thesis they will use the OTKA results.
Full text http://real.mtak.hu/1883/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Schwarcz Gyöngyi: Telepi vagy falusi? Diszkurzív identitások Borsodnádasdon, In: Bali János, Kemény Márton, Schwarcz Gyöngyi (szerk.) Borsodnádasd: egy telepi település társadalomrajza (szerkesztés alatt), Jelenkutatások Alapítvány, Budapest, 2007
Dénes Attila: Közélet és közérzet, In: Bali János, Kemény Márton, Schwarcz Gyöngyi (szerk.) Borsodnádasd: egy telepi település társadalomrajza (szerkesztés alatt), Jelenkutatások Alapítvány, Budapest, 2007
Kemény Márton, Kiss Márta, Rácz Katalin: A munka és a munkán kívüliek világa, In: Bali János, Kemény Márton, Schwarcz Gyöngyi (szerk.) Borsodnádasd: egy telepi település társadalomrajza (szerkesztés alatt), Jelenkutatások Alapítvány, Budapest, 2007
Bali János, Kemény Márton, Schwarcz Gyöngyi (szerk): Borsodnádasd: egy telepi település társadalomrajza, szerkesztés alatt, Jelenkutatások Alapítvány, Budapest, 2007
Rácz Kata: Agrárszerkezeti sajátosságok egy aprófalvas térségben., Földrajztudományi Társaság Konferenciakötete, 2006
Dénes Attila: Dicső múlttal sújtott válsághelyzet Borsodnádasdon, In: Kiss Márta–Dénes Attila (szerk.): Alkalmazkodási stratégiák a vidék gazdaságában. Jelen-kutatások 2007/1., Jelenkutatások Alapítvány, Budapest, 25-33., 2007
Kiss Márta: Ambíciók és realitás: kiútkeresés a hátrányos helyzetű Szatmárcsekén, In: Kiss Márta–Dénes Attila (szerk.): Alkalmazkodási stratégiák a vidék gazdaságában. Jelen-kutatások 2007/1., Jelenkutatások Alapítvány, Budapest, 12-24., 2007
Kiss Márta, Dénes Attila: Alkalmazkodási stratégiák a vidék gazdaságában, Jelen-kutatások 2007/1., Jelenkutatások Alapítvány, Budapest, 2007
Rácz Kata: Aprófalusi vállalkozások kapcsolatszerveződési mintái, A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás után. In: Kovács Teréz (szerk.), MTA RKK, Pécs, 2007. 183-191. oldal, 2007
Rácz Kata: Együttműködési modellek az agrárgazdaságban a Derecskei mikrotérség példáján, In: Kiss Márta–Dénes Attila (szerk.): Alkalmazkodási stratégiák a vidék gazdaságában, Jelen-kutatások 2007/1., Jelenkutatások Alapítvány, Budapest, 34-44., 2007
Schwarcz Gyöngyi: Being Swabian, remaining ethnic German. The characteristics of changing ethnic identities in a Hungarian village, Ethnologia Polona (under publication), 2007
Schwarcz Gyöngyi: Tarjáni történet. Egy sajátos helyi stratégia: az etnikus identitás, mint a gazdasági tőkeképzés eszköze, In: Kiss Márta–Dénes Attila (szerk.): Alkalmazkodási stratégiák a vidék gazdaságában, Jelen-kutatások 2007/1., Jelenkutatások Alapítvány, Budapest, 45-55., 2007
Back »