Biochemical background of corneal stromal opacification (haze) after photorefractive laser-treatment  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
49055
Type F
Principal investigator Csutak, Adrienne
Title in Hungarian A corneális stromahomály (haze) kialakulásának biokémiai háttere fotorefraktív lézerkezelést követően
Title in English Biochemical background of corneal stromal opacification (haze) after photorefractive laser-treatment
Panel Molecular and Structural Biology and Biochemistry
Department or equivalent Department of Ophthalmology (University of Debrecen)
Starting date 2005-01-01
Closing date 2009-12-31
Funding (in million HUF) 7.800
FTE (full time equivalent) 0.42
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Napjainkban a szem fénytörési hibáinak lézerrel történő sebészeti korrekciója folyamatosan növekszik. A corneális refraktív sebészeti eljárások biztonságos beavatkozások, komplikációk kis százalékban fordulnak elő, ám ezek egészséges szemeket érintenek. Biokémiai tanulmányok támasztják alá a könny összetételének jelentőségét a corneális sebgyógyulási folyamatokban, melyet a plazminogén aktivátor / plazmin rendszer, valamint aktivált keratociták rendszere szabályoz - aktivátorok és inhibitorok útján. Munkánk során a könny plazminogén aktivátor (PA) aktivitását, valamint plazminogén aktivátor inhibitor (PAI) szintjét vizsgáltuk fotorefraktív keratektómia (PRK) és lézer „in situ” keratomileusis (LASIK) során, kromogén szubsztrát (PA) és ELISA (PAI) technikával. Állatkísérletben tanulmányoztuk a PA génszintű szabályozását qPCR technika segítségével. Eredményeink szerint a PAI-2 antigén szintje mind PRK mind LASIK kezelést követően emelkedett, mely várhatóan befolyásolja a PA – plazmin rendszer működését. Génszintű vizsgálatunk a sebgyógyulás előrehaladtával korreláló PA mRNS „up-regulációt” mutatott. Eredményeink alapján a két műtéti típus esetében észlelt hasonló enzimszint-változások, a corneális sebgyógyulási folyamatok hasonló enzimatikus válaszreakcióját valószínűsítik. A magas preoperatív PAI-2 szint, mely tanulmányunkban PRK-t követően corneális stromahomály kialakulásához vezetett, prediszpoziciós faktor vagy oki tényező lehet.
Results in English
Excimer laser surgery procedures are performed in an increasing number year by year to correct refractive errors of the eye. These surgical interventions are safe, complications are rare, but if they occur, they affect otherwise healthy eyes. Biochemical studies identified numerous molecules – normally found in the tearfilm – which play an important role in the corneal wound healing processes. These processes are in part regulated by the plasminogen activator /plasmin system and by activated keratocytes via their own activators and inhibitors. In our project the activity of tear plasminogen activator (PA) and the level of PA inhibitor (PAI) were examined with chromogen substrate and ELISA techniques, respectively, after photorefractive keratectomy (PRK) and laser „in situ” keratomileusis (LASIK). The regulation of PA at the mRNA level has been studied in an animal model by qPCR. In our results, the level of PAI-2 antigen increased both after PRK and LASIK, which is expected to have influence on the functioning of the PA/plasmin system. Our qPCR study showed an increasing „up-regulation” of the PA mRNA during the studied period of wound healing. Our results showed similar enzyme level changes after both types of surgery which renders probable similar corneal wound healing processes. The high level of preoperative PAI-2 - which in our model has lead to the development of corneal stromal haze after PRK – seems to be a predisposing factor or causal modulus.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49055
Decision
Yes

 

List of publications

 
Csutak A., Silver DM, Tözsér J, Steiber Z., Bagossi P., Hassan Z., Berta A.: Plasminogen activator inhibitor in human tears after laser refractive surgery, J Cataract Refract Surg, 2008
Csutak A., Silver DM, Tözsér J, Berta A.: Wound healing, haze and urokinase plasminogen activator after laser vision correction surgery., Johns Hopkins APL Technical Digest., 2007
Csutak A., Silver DM, Tözsér J, Steiber Z., Hassan Z., Berta A.: Haze prevention after laser vision correction surgery., World Ophthalmology Congress, 2006
Csutak A., Silver DM, Tözsér J, Steiber Z., Hassan Z., Berta A.: Plasminogen activator for promoting wound healing after laser vision correction surgery., SOE & DOG, 2005
Back »