Comparative anthropological analysis of foreign populations in Turkish occupation of Hungary  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
49614
Type K
Principal investigator Molnár, Erika
Title in Hungarian Török hódoltság kori idegen etnikumok összehasonlító embertani elemzése
Title in English Comparative anthropological analysis of foreign populations in Turkish occupation of Hungary
Panel Ecology and evolution
Department or equivalent Department of Anthropology (University of Szeged)
Participants Boros, Józsefné
Hegyi, Andrea
Paja, László
Wicker, Erika
Starting date 2005-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 5.070
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A 3 éves kutatási periódus ideje alatt 7 - antropológiai szempontból kevéssé ismert - 16-17. századi temető embertani vizsgálatát végeztük el. A koponya metrikus adataira alapozva klaszteranalízist alkalmaztunk, melynek eredményeiből kiderült, hogy a török hódoltság idején betelepült népességek az összehasonlításhoz felhasznált késő középkori magyar temetőktől jól elkülönülő csoportot alkotnak. A vizsgálatba bevont romániai és délszláv temetők közül csupán a dél-boszniai Raška Gora mutatott párhuzamot a Magyarországon letelepedett idegen etnikumokkal. A csontvázleletek patológiai vizsgálatának eredménye rámutatott, hogy a vizsgált népességek életmódjukat tekintve 2 csoportba sorolhatók: egy békés körülmények közt élő földművelő-állattenyésztő és egy időnként harci tevékenységet is folytató csoportba. Az elemzett lelet együttesek körében megfigyelt nagyszámú, fertőzéses eredetre utaló kezdeti stádiumú csontelváltozás legyengült immunrendszerre utal. A magyar területen élő idegen eredetű népességek eltérő nyelvi és vallási kultúrája következményeként feltételezett endogámiát, a koponyacsontokon manifesztálódott fejlődési rendellenességek felhalmozódásával, a vizsgált temetők közül kettőnél igazoltuk. A kutatómunka eredményei alapul szolgálnak egy magyar, a paleohisztológiai rész pedig egy németországi PhD disszertáció elkészítéséhez, továbbá egy, a jövőben benyújtandó nemzetközi (magyar-német) pályázathoz.
Results in English
A comparative anthropological examination of skeletal material dating from the Turkish occupation of Hungary (16th-17th centuries AD) belonging to 7 foreign ethnic groups was carried out during a 3-year research period. Cluster analyses were applied to find out the relationships between these non-Hungarian groups and the late medieval Hungarian populations, as well as the origin of the immigrated groups. Southern Slav and Romanian series were also used for comparison. Our results indicated that the foreign populations of this study are separated in a distinct group and revealed a close relationship with a southern Bosnian Raška Gora. According to the results of our palaeopathological examinations, the analyzed populations could be classified into two groups: a quiet agro-pastoralist population and another group with a more violent lifestyle. The large number of chronic infectious bony lesions refers to the poor state of health of these populations. Endogamy was proved in two of the examined series by the high frequency of developmental anomalies on the skull. The main results of our study served as a basis for a PhD dissertation, and the palaeohistological results provided an important source for another PhD thesis. A new international project is also planned on the basis of our results.
Full text http://real.mtak.hu/2009/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Lovász Gabriella: Tuberkulózisos elváltozások egy késő középkori embertani szériában, ''XXVII. OTDK'' 2005 március 21-24. - Pécs, 2005
Hegyi Andrea: Fejlődési rendellenességek a Madaras-Bajmoki középkori temetőben, „IV. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium” 2005 október 17-19. – Budapest; 101-106, 2005
Hegyi A, Marcsik A, Molnár E: Developmental defects on the skull, Program-Abstracts 16th European Meeting of the Paleopathology Association 28th August-1st September 2006, Fira, Santorini, Greece; 62, 2006
Lovasz G, Molnár E, Marcsik A: Probable cases of scurvy in a medieval anthropological series from Hungary, Program-Abstracts 16th European Meeting of the Paleopathology Association 28th August-1st September 2006, Fira, Santorini, Greece; 82, 2006
Wicker Erika: Rácok és vlahok a hódoltság kori Észak-Bácskában (PhD disszertáció), ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Régészeti Doktori Program, 2006
Marcsik A, Lovász G, Molnár E: Osteomyelitis in a medieval anthropological series from Hungary, Programme and Abstracts, 15th Congress of the European Anthropological Association, 100, 2006
Andrea Hegyi, Antónia Marcsik, Erika Molnár: Stafne defect in osteoarchaeological samples in Hungary, Programme and Abstracts, 15th Congress of the European Anthropological Association, 100, 2006
Molnár Erika, Marcsik Antónia, Bereczki Zsolt, Ősz Brigitta, Lovász Gabriella: Hisztopatológiai vizsgálatok Göttingenben és Szegeden - a 32.sz. DAAD-MÖB projekt eredménye, A Magyar Biológiai Társaság Embertani Szakosztálya, 357. szakülés, 2007
Pálfi György, Molnár Erika, Marcsik Antónia, Fóthi Erzsébet: Mycobacteriális fertőzések paleopatológiája Magyarországon, A Magyar Biológiai Társaság Embertani Szakosztálya, 357. szakülés, 2007
Czékus Géza, Lovász Gabriella: Észak-Bácska (Szerbia) régészeti leleteinek embertani áttekintése., Újlaki, P. Zs. (szerk): Hadak útján – Népességek és iparok a népvándorlás korában, 309-318., 2007
G. Lovász, E. Molnár, J. Gödde, M. Schultz, A. Marcsik: Scurvy in a medieval anthropological series from Hungary, 7. Kongress der Gesellschaft für Anthropologie. Abstracts, 2007
Molnár Erika, Marcsik Antónia, Lovász Gabriella: Török hódoltság kori idegen etnikumok embertani elemzése, JATEPress, in press, 2008
Marcsik Antónia, Molnár Erika, Ősz Brigitta: Specifikus fertőző megbetegedések csontelváltozásai történeti népesség körében, JATEPress, 2007
Zink, A.R., Molnár, E., Motamedi, N., Pálfi, Gy., Marcsik, A., Nerlich, A.G.: Molecular history of tuberculosis from ancient mummies and skeletons, Int J Osteoarchaeol 17, 380-391., 2007
Antónia Marcsik, Erika Molnár, László Szathmáry: The antiquity of tuberculosis in Hungary: the skeletal evidence, Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol.101 (Suppl.II): 67-71, 2006
Molnár Erika, Maczel Márta, Marcsik Antónia, Pálfi György, Nerlich G. Andreas, Zink Albert: A csont-ízületi tuberkulózis molekuláris biológiai vizsgálata egy középkori temető embertani anyagában, Folia Anthropologica 3; 41-51, 2005
Gabriella Lovász: Antropološka obrada sredjovekovne nekropole iz Sombora, Museion 7, A Szabadkai Városi Múzeum Évkönyve, in press, 2008
Lovász Gabriella, Molnár Erika, Marcsik Antónia: Tuberkulózisra utaló elváltozások megjelenése két késő középkori temető embertani anyagában, V. Kárpát-medencei Biológiai Szimpozium. Előadáskötet. 165-174, 2007
Lovász Gabriella, Czékus Géza: Észak-Bácska régészeti lelőhelyei, Újlaki, P. Zs. (szerk): Hadak útján – Népességek és iparok a népvándorlás korában, 297-307., 2007
Lovász Gabriella, Molnár Erika, Marcsik Antónia: Bácsalmás-Óalmás 16-17. századi temető paleopatológiai vizsgálatának eredményei (2001-2003-as feltárás), „IV. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium” 2005 október 17-19. – Budapest; 153-158, 2005
Andrea Hegyi, Erika Molnár, Antónia Marcsik: Rare calcaneus anomalies, Papers on Anthropologie 16; 62-73., 2005
Back »