Analysis of abiotic stress-effects on in vitro propagation of fruit an ornamental plant cultures, and possibilities of prevention  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
49642
Type K
Principal investigator Jámborné dr. Benczúr, Erzsébet
Title in Hungarian Abiotikus stresszhatások okozta káros változások vizsgálata és csökkentésének lehetőségei gyümölcs- és dísznövények in vitro szaporítása során
Title in English Analysis of abiotic stress-effects on in vitro propagation of fruit an ornamental plant cultures, and possibilities of prevention
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Department of Floriculture and Dendrology (Corvinus University of Budapest)
Participants Dobránszki, Judit
Lelik, László
Máthé, Ákos
Mészáros, Annamária
Ördögh, Máté
Reményi, Mária Lujza
Tillyné dr. Mándy, Andrea
Starting date 2005-01-01
Closing date 2009-09-30
Funding (in million HUF) 11.700
FTE (full time equivalent) 5.72
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A Hosta ’Gold Drop’ esetén megállapítottuk, hogy a vizsgált 4 féle citokinin alkalmazása során optimálisnak bizonyult a BA 0,75 mg/l töménységben melynek hatására átlag 3 db 17,9 mm-es sarj keletkezett. Az összes klorofill mennyisége a kontrollhoz (1.195 mg/g) képest csökkent, kivéve a kinetint, ahol nőtt (1,72 mg/g). A POD aktivitás a kontrollhoz képest (58.88 nkat/g) csak a KIN tartalmú táptalajok esetében nőtt (106.73-165.93 nkat/g). A Sorbus redliana ’Burokvölgy’ fajta felszaporításához a 0.75 mg/l BA bizonyult a legjobbnak 8,93 hajtással és 33,7 mm-es sarjakkal. A POD aktivitás értéke is ezen a táptalajon volt a legnagyobb (19.07 nkat/g). A gyökeresítéshez 15 mg/l IVS-t tartalmazó gyökérindukciós, majd AC-t tartalmazó gyökér elongációs táptalajt alkalmaztunk, ezzel 46,33 %-os gyökeresedést értünk el. Az összklorofill legmagasabb mennyisége 2.091 mg/g volt. A POD aktivitás a gyökeresítés során jelentősen megnőtt, legmagasabb értéke 32.79 nkat/g volt. A Sorbus borbasii ’Herkulesfürdő’ fajta esetén a szaporításhoz a legjobbnak a 0,5 mg/l BA+0,5 mg/l TOP kombináció bizonyult 10,23 db sarjjal és 28,1 mm-es sarjhosszúsággal. A gyökeresedési ráta az előzőhöz hasonló módszerrel 79,31 % volt. Az ‘MM106’ alma alany fajta gyökeresítése során minden paramétert figyelembe véve a legjobb eredményt (98 %-os gyökeresedés, 12,08 db gyökér és 18,75 mm hosszúság) akkor értük el, amikor a gyökérindukciós táptalaj 1.5 ml/l Humus® FW-t, és az elongációs táptalaj 2 ml/l Wuxált tartalmazott.
Results in English
For multiplication of Hosta ’Gold Drop’ the best result was achieved with BA 0,75 mg/l, the No. of shoots were 3 and the longest shoots were 17.85 mm. The total chlorophyll content compared to control (1.195 mg/g) decreased, except of KIN (1,72 mg/g). POD activity proved to be the highest with use of KIN (165.93 nkat/g). For multiplication of Sorbus redliana ’Burokvölgy’ the best result was achieved with the use of 0.75 mg/l BA (8.93 shoot, and 33.67 mm long). POD activity was the highest on the same medium (19.07 nkat/g). For rooting root induction medium - which contained 15 mg/l IBA for two days - was used. The best root elongation media contained of 1.5 g/l AC. The No. of roots was 3.84 and the rooting % was 46.33. The highest chlorophyll content was found on the medium with 1 g/l AC (2.091 mg/g). The POD activity of root formation compared to the results of multiplication was significantly higher: 32.79 nkat/g. For the optimal proliferation of Sorbus borbasii ’Herkulesfürdő’ the combination of 0.5 mg/l BA+0.5 mg/l TOP proved to be the best with 10.23 shoots. The best medium for rooting was the same as for S. redliana with 4 roots, and 79.31 % of rooting. Considering all parameters for rooting of ‘MM106’ apple rootstock, the best result (rooting rate: 98 %, number of roots per shoots: 12.08 and length of roots: 18.75 mm) was achieved when the root induction medium contained 1.5 ml/l Humus® FW and the root elongation medium was supplemented with 2 ml/l Wuxal.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49642
Decision
Yes

 

List of publications

 
Ördögh Máté, Jámborné Benczúr Erzsébet, Mándy Andrea, Reményi Mária-Lujza, Stefanovicsné Bányai É., Lelik Lészló: A meta-topolin és kinetin hatása Sorbus redliana 'Burokvölgy' hajtássokszorozására., Lippay János-Ormos Imre-Vass Károly Tudományos Ülésszak, Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Szekció, poszter, októbar 19-21., 82-83., 2005
Ördögh Máté, Jámborné Benczúr Erzsébet: A Sorbus redliana 'Burokvölgy' mikroszaporítása (Felszaporítási szakasz)., IV. Kárpátmedencei Biológiai Szimpózium. Előadáskötet. Budapest, október 17-19. 321-327., 2005
Fodor Sára, Bisztray György, Deák Tamás, Jámborné Benczúr Erzsébet: Hársak mikroszaporítása és genetikai vizsgálata, Kertgazdaság, Különkiadás: "A fajtválaszték növelése a kertészetben" 255-264., 2005
Fodor Sára, Bisztray György, Deák Tamás, Jámborné Benczúr Erzsébet: Hársak mikroszaporítása és genetikai vizsgálata, Lippay János-Ormos Imre-Vass Károly Tudományos Ülésszak, Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Szekció, poszter, októbar 19-21., 40-41., 2005
Ördögh M., Jámborné Benczúr E.,Tilly-Mándy A., Lelik L.: The effects of growth regulators in proliferation of Sorbus redliana 'Burokvölgy', Int. J. of Hort. Sci. 12. (1) 77-84., 2006
Ördögh M., Jámborné Benczúr E., Tilly-Mándy A.: Results in in vitro propagation of Sorbus redliana 'Burokvölgy' a Hungarian breed ornameatal tree., XXII. EUCARPIA Symposium, Section of Ornamentals: "Breeding for Beauty" 11-15 September, Sanremo, Italy, Book of Abstracts P-60 34., 2006
Ördögh M., Jámborné Benczúr E.,Tilly-Mándy A., Lelik L., Stefanovits-Bányai É.: In vitro multiplication of Sorbus redliana 'Burokvölgy', 11th IAPTCetB Congress August 13-18. Beijing, China, Book of Abstracts P-1530, 181., 2006
Ördögh M., Máthé A., Jámborné Benczúr E., Tilly-Mándy A., Lelik L.: Effect of citokinins on the multiplication of Sorbus redliana 'Burokvölgy', 27th International Horticultural Congress et Exhibition August 13-19. Seoul, Korea, Book of Abstracts 143-144., 2006
Ördögh M., Tillyné Mándy A., Jámborné Benczúr E.: Anatómiai változások különféle citokininek hatására in vitro tenyésztett Sorbus redliana 'Burokvölgy' növények leveleiben, XII. Magyar Növényanatómiai Szimpózium Sárkány Sándor emlékére Budapest MTA, június 22-23. 114-118., 2006
Ördögh M., Jámborné Benczúr E., Tillyné Mándy A., Lelik L.: Különféle citokininek hatásának vizsgálata Sorbus redliana 'Burokvölgy' in vitro tenyészetében, Kertgazdaság 38:1. 56-60., 2006
Ördögh M., Jámborné Benczúr E., Tillyné Mándy A., Lelik L.: Különféle citokininek hatása egy hazai berkenyefajta a Sorbus redliana 'Burokvölgy' in vitro szaporítására, XII. Növénynemesítési Tudományos Napok MTA Budapest március 7-8. Összefoglalók 45., 2006
Kohut E., Ördögh M., Jámborné Benczúr E., Máthé Á: Results with the estbilishment of in vitro cultire of Leucojum aestivum, Int. J. of Hort. Sci. 13 (2) 67-71, 2007
Ördögh M., Jámborné Benczúr E., Tillyné Mándy A., Kohut E., Lelik L.: A Sorbus borbásii 'Herkulesfürdő' in vitro felszaporítása, V. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium Magyar Biológiai Társaság, 2007 szeptember 20-22. Budapest Előadáskötet 367-376, 2007
Ördögh M., Jámborné Benczúr E., Tillyné Mándy A., Lelik L.: Különféle növekedésszabályozók hatása a Sorbus borbásii 'Herkulesfürdő' in vitro tenyészeteiben, XIII. Növénynemesítési Tudományos Napok MTA Budapest, március 12. Összefoglalók 111, 2007
Ördögh M., Jámborné Benczúr E., Tillyné Mándy A., Lelik L., Szafián Zs.: Különféle növekedésszabályozó anyagok hatásának vizsgálata Hosta 'Gold Drop' in vitro felszaporításánál, Lippay János-Ormos Imre-Vass Károly Tudományos Ülésszak BCE Budapest Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Szekció, Összefoglalók, poszter, november 7-8. 70-71, 2007
Tillyné Mándy A., Császár O., Ördögh M., Szafián Zs., Jámborné Benczúr E., Stefanovitsné Bányai É.: A Titavit hatása Hosta 'Dew Drop' in vitro tenyészetére, Lippay János-Ormos Imre-Vass Károly Tudományos Ülésszak BCE Budapest Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Szekció, Összefoglalók, poszter, november 7-8. 88-89, 2007
Mosonyi D., Ördögh M., Tillyné Mándy A., Jámborné Benczúr E., Szafián Zs.: Különböző citokininek hatása Hemerocallis 'Carey Quinn' in vitro szaporítására és növekedésére, Lippay János-Ormos Imre-Vass Károly Tudományos Ülésszak BCE Budapest Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Szekció, Összefoglalók, poszter, november 7-8. 64-65, 2007
Mészáros A., Halász K., Ördögh M., Jámborné Benczúr E.: Egy természetes anyag, a Triakontanol alkalmazási lehetőségéenek vizsgálata a gerbera (Gerbera jamesonii Bolus) mikroszaporítási folyamatában, Kertgazdaság 40. (1) 39-44., 2008
Kohut E., Ördögh M., Jámborné Benczúr E.: A hűtés hatása a Leucojum aestivum in vitro tenyészeteinek indítására, Kertgazdaság 40. (3) 45-49., 2008
Jámborné Benczúr E., Kohut E., Mosonyi I. Ördögh M.,: Eredmények a védett nyári tőzike in vitro szaporításához, XIV. Növénynemesítési Tudományos Napok MTA Budapset, 2008. március 12. Összefoglalók 72., 2008
Öördögh M., Jámborné Benczúr E., Tillyné Mándy A., Mosonyi I. D.: Különböző citokininek hatásának vizsgálata Hemerocallis 'Carey Quinn' in vitro felszaporítása során, XIV. Növénynemesítési Tudományos Napok MTA Budapset, 2008. március 12. Összefoglalók 76., 2008
Dobránszki J., Magyarné Tábori K., Jámborné Benczúr E: A Humus® FW hatása az in vitro alma (Malus domestica Borkh.) növények gyökeresedésére, Kertgazdaság (in press), 2009
Ördögh, M., Jámbor-Benczúr E., Tilly-Mándy A., Lelik L.: Effects of different cytokinins on proliferation of Sorbus borbasii ‘Herkulesfürdő’, Propagation of Ornamental Plants 9 (1) 43-46., 2009
Ördögh M., Jámborné Benczúr E.: A gvajakol-peroxidáz enzim aktivitásának vizsgálata Sorbus redliana ‘Burokvölgy’ berkenyefajta in vitro felszaporításánál és gyökeresítésénél., „Hagyomány és haladás a növénynemesítésben“ XV. Növénynemesítési Tudományos Napok 2009. március 17. MTA Agártudományok Osztályának Növénynemesítési Bizottsága 377-381., 2009
Back »