Adversaries and Partisans of the Physiocrates  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
63118
Type K
Principal investigator Ernyey, Gyuláné
Title in Hungarian Fiziokraták versus merkantilisták. Közgazdasági viták a 18. században
Title in English Adversaries and Partisans of the Physiocrates
Keywords in Hungarian merkantilizmus, fiziokratizmus, gazdasági növekedés, vagyon, fogyasztás, kereskedelem
Keywords in English Mercantilism, Physiocracy, Growth, Wealth, Consumption, Commerce
Discipline
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Panel Economics
Department or equivalent Institute of Economics, (Centre for Economic and Regional Studies)
Starting date 2006-02-01
Closing date 2008-01-31
Funding (in million HUF) 1.277
FTE (full time equivalent) 0.77
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás célja kettős. Egyrészt lezárja a fiziokrata tanítványok elméleti hozzájárulását elemző korábban megindult kutatást, másrészt kibővül a fiziokrata nézetek korabeli kritikájával. Baudeau, Dupont de Nemours, Le Trosne érvei mellett bemutatásra kerülnek Galiani, Forbonnais, Mably, Linguet, Necker merkantilista ellenérvei. A szabad gabonakereskedelem tiltása, a hazai ipar támogatása, a lakosság ólcsó élelmiszerekkel való ellátásában az állam felelősség vállalása. Ezzel teljessé válik a modern közgazdasági gondolkodás kialakulásának bemutatása a felvilágosodás korában Franciaországban.

A korabeli viták, az egyes kérdésekben elfoglalt két szélsőséges álláspont egyenesen vezet a liberális vagy elzárkózó gazdaságpolitika közötti választás dilemmájához. E diskurzus a közgazdasági viták főáramához tartozik ma is. Az érvek és ellenérvek 18. század harmadik harmadába való visszavetítése segíthet annak megértésében, hogy miben és mennyire léptünk túl múltunkon.
Summary
The research has two aspects or functions to study and analyse the principle economic paradigms of the past, leading up to the present day. The basic premise of economics through time, has been the identification of how wealth is generated and maintained within a production system. The Physiocrats developed their logic both on supply and demand side issues, to explain and analyse the problems. They believed in a free market.
The Mercantilists were in favour of a nation state and state intervention. They favoured protection for domestic manufacturing, preventing similar products from other nations to be sold. The Mercantilists believed in a strong central government, which would promote their ideas. Liberalism or protectionism, two essentially different models for an economic policy.

The research has double fold aim: firstly to present the views of the disciples of Francois Quesnay. Secondly, to give a presentation on the discussions and the confrontation of the economic thought of the Physiocrats with the ideas of the Mercantilists. Baudeau, Du Pont de Nemours, Le Trosne on the one side and Forbonnet, Galiani abbot, Malby abbot and Necker on the other side.
The project strives to link economic thought with the historical context in which it was produced.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás a befejezés ígéretével indult, de inkább újabb állomásához érkezett. Főbb eredményei: 1. Az elmélettörténeti interpretációkkal szemben a fiziokraták hatással voltak koruk gazdaságpolitikájára és tekintélyük túlnőtt az ország határain. A liberális gazdaságpolitika bevezetésére háromszor is történt kísérlet a század második felében, bár mindegyik kudarccal végződött. 2. A szakmai emlékezet a fiziokrata tanítványokat a második vonalban tartja számon, nevük felmerül egy-egy elmélettörténeti összefoglaló műben, de munkásságukat lényegében nem ismerjük. Pedig korukban kiemelkedő szerepet játszottak az eszmék elterjesztésében és a gyakorlatba való átültetésében. Szellemiségük tükröződött az Alkotmányozó Nemzetgyűlés (1789-1791) törvényeiben is, amelyek megfogalmazásában személyesen is részt vettek. 3. A fiziokraták és a merkantilisták között folyó vita, a szabadpiaci és a korlátozott piaci mechanizmus eszméje köré épült. A diskurzus fiziokrata részről a tan néhány, elméleti alapfeltevésének ismétlésére korlátozódott. A merkantilistáknál közös elem a kereskedelem és az ipar gazdasági szerepének elismerésén túl, a szabályozott szabad gabonakereskedelem és az állami gabonatárolókkal biztosított ''kenyér-biztonsága''. A szegények ellátását nem kívánták a piac spontán erőire bízni. Az ország fejlettségi szintjével harmonizáló modellt kerestek. Az elméleti írások sorában a szubjektív értékelmélet és a várakozások elméletének korai megfogalmazásai találhatók.
Results in English
Research began with the promise of reaching a conclusion, but instead new stages were arrived at. The main results: 1. Despite interpretations in the history of theory, Physiocrats influenced the economic policy of their time, their reputation growing beyond the borders. There were three attempts in the second half of the century to introduce liberal economic policy. 2. The names of disciples appear in surveys of the history of economic thought as second rung economists. Virtually nothing is known of their work. In their time, however, they played a significant role in the spreading and implementation of ideas. Their spirit is reflected in the laws they helped draft for the Legislative Assembly (1789-1791). 3. The debate between Physiocrats and Mercantilists centred on notions of free market and controlled market economy mechanisms. Discussions on the part of Physiocrats were limited to repeating some of their axioms. Like Mercantilists, they not only recognized the economic role of trade and industry but also the need for a regulated free grain trade and the “bread insurance” provided by state storage of grain. In their view the spontaneous forces of the market were unreliable in supplying the poor. They conceived of a model that was in harmony with the country’s level of development. Some of their theoretical writings contain early formulations of the subjective theory of value and the theory of expectation.
Full text http://real.mtak.hu/2065/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Csató Katalin: Egy fiziokrata tanítvány: Nicolas Baudeau, MTA KTI Műhelytanulmányok, 2007. megjelenés előtt, 2008
Csató Katalin: Un disciple fidele: Nicolas Baudeau, Colloque International "Nicolas Baudeau" Tours et Amroise, 18 et 19 mai 2006., 2006
Csató Katalin: Egy fiziokrata: Paul-Pierre Le Mercier de la Riviere, MTA KTI Műhelytanulmányok, MT-DP. 2005/21 átdolgozott változat 2006., 2006

 

Events of the project

 
2011-12-21 08:49:37
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
Back »