Classical ecological competition theory revisited: integrating spatial processes and various competition mechanisms  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
72184
Type PD
Principal investigator Szabó, Péter
Title in Hungarian Az ökológiai versengés vizsgálata; fajok együttélési feltételeit és a biodiverzitást meghatározó tényezők
Title in English Classical ecological competition theory revisited: integrating spatial processes and various competition mechanisms
Keywords in Hungarian versengés, együttélési mechanizmusok, léptékfüggőség
Keywords in English competition; coexistence mechanisms, scale dependence
Discipline
Environmental biology, ecotoxicology (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Ortelius classification: Ecology
Panel Ecology and evolution
Department or equivalent Szent István University, Department of Ecology (Szent István University)
Starting date 2008-04-01
Closing date 2011-04-30
Funding (in million HUF) 15.564
FTE (full time equivalent) 2.84
state closed project
Summary in Hungarian
A javasolt kutatási téma az élőlények közti ökológiai versengés elméleti ökológiai módszerekkel történő vizsgálatára irányul. A különböző állat- és növényfajok közti versengés mechanizmusainak és következményeinek átfogó vizsgálata kulcsfontosságú a fajok együttélési feltételeinek, illetve a biodiverzitást meghatározó tényezőknek a megismeréséhez. Három erre vonatkozó témakör vizsgálatát tervezem: (1) ökológiai versengés térbeli léptékfüggősége, (2) direkt és indirekt versengés viszonya és (3) kölcsönös hasznosság elvének alapján formálódó asszociációk kialakulása. Mindhárom kutatási irányvonal napjaink ökológiai kutatásainak aktuális kérdéseit érinti, melyeket az ökológiai emléletek egységesítése, illetve a konzervációbiológiai alkalmazások elméleti alapjainak kidolgozása iránti széleskörű igény motivál. Mindezek, valamint a tervezett munka előzményeinek nemzetközi fogadtatása alapján, kiterjedt hazai és nemzetközi együttműködésre nyílik lehetőség. A munka elméleti jellege kizárja az empírikus és experimentális eredetű kockázatokat, a korábban már jól megalapozott módszertan és elméleti háttér pedig minimálisra csökkentik az elméleti jellegből eredő kockázatokat. A munka eredményeinek közlése rangos, nemzetközi szakfolyóiratokban megjelenő publikációk formájában várható, melyek ellenőrizhető eredményül szolgálnak.
Summary
The objective of the research proposal is the investigation of ecological competition using theoretical ecological methods. An extensive analysis of the mechanisms and consequences of competition between species is fundamental in understanding coexistence conditions of species and determinants of biodiversity. The proposal addresses three related issues: (1) scale-dependence of competition, (2) relationship between direct and indirect competition mechanisms and (3) emergence of mutually beneficial associations. All these issues belong to the frontiers of contemporary ecological research, driven by an urgent need for well-grounded, unifying theories in ecology that could be used in conservation biological efforts. Due to the widespread interest and the favorable scientific reception of previous studies, there is ample opportunity for extended inland and international collaborations. The theoretical nature of the work excludes peculiar risks of empirical and experimental studies, while peculiar risks of theoretical studies are minimized by the already established methodology and theoretical background. By the end of the research project, publication of several articles is expected in ranked, international journals, which may serve as verifiable results.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Sikerült eddig nem ismert összefüggést kimutatni egy populáció térbeli mintázatát leíró, különböző skálákon mért autokorrelációs értékek és a faj kompetíciós képessége között. Sikerült egy struktúrált populációdinamikai leírását felállítani térben és időben heterogén környezetben élő populációknak, melyben elkülönülnek egymástól a zavarás dinamikáját, a folton belüli populációdinamikát és a metapopulációs szintű állapotjellemzőket kifejező tagok. Kimutattam, hogy ha eltérő fajok metabolikus rátája a környezet változásával összhangban, periodikusan, azonban fajonként eltérő módon változik, akkor nem képesek egymást egy közös élőhelyről kiszorítani azért, mert fiziológiai illetve populációdinamikai szempontból eltérő súllyal tapasztalják meg a változó környezet különböző periódusai által nyújtott, számukra eltérő módon előnyös vagy hátrányos környezeti feltételeket.
Results in English
I showed a novel type of relationship between autocorrelation descriptors of the spatial pattern of populations and their competitive dominance relations. I constructed a structured population description of a population in a spatially and temporally heterogeneous environment, where I managed to separate the tags corresponding to population dynamics on the metapopulation level, perturbation dynamics on the metapopulation level, and population dynamics on the level of local sites. I presented a novel type of coexistence mechanism in a temporally heterogeneous, periodically changing environment, which is based on differences in the temporal metabolic activity pattern of different species.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72184
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szabó P, Nagy M, Vicsek T: Transitions in a self-propelled-particles model with coupling of accelerations, Phys. Rev. E 79, 021908, 2009
Back »