Dominant Elite in Hungary during the Socialist Period  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
78435
Type PUB-K
Principal investigator Majtényi, György
Title in Hungarian Uralmi elit a magyarországi szocializmusban
Title in English Dominant Elite in Hungary during the Socialist Period
Keywords in Hungarian jelenkortörténet, társadalomtörténet, elit, életstílus
Keywords in English contemporary history, social history, elite, lifestyle
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)60 %
Ortelius classification: Social history
Sociology (Council of Humanities and Social Sciences)40 %
Ortelius classification: Social changes
Panel Publications Panel
Department or equivalent Libri Könyvkiadó Kft.
Starting date 2009-01-01
Closing date 2009-11-30
Funding (in million HUF) 0.950
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project
Summary in Hungarian
A könyvben a kor uralmi elitjét a történelmi változások, a magyar társadalomtörténet kontextusában vizsgálom. A különbséget és az azonosságot, az újrakezdést és a folytonosságot, a II. világháború után a történelem színpadára lépő új elit szokásait és a hagyományos elitcsoportok életformájának a továbbhagyományozódását, áttűnését elemzem. Az uralmi elit fogalmát egy kiváltságai alapján elhatárolható, a társadalomban uralmi pozíciója révén elkülönülő csoport megjelölésére alkalmazom, amelyet életformája, -stílusa, az uralmi viszonyok nyújtotta lehetőségek maximális kihasználása jellemez. A kor uralmi elitje egy olyan ütköző zónában (szimbolikus térben) szerveződött meg, mely ellenséges kultúrák, korok határán feküdt. E mezsgye, amellett, hogy egy jelképes harc, ütközések (társadalmi puffer) színtere volt, már puszta létével is kapcsolatot teremtett a két kor között és oldotta a feszültséget. Az uralmi elit az életformák hagyományozódása szempontjából valamiféle közvetítő szerepet töltött be: a Horthy-kori tradíciók egyik letéteményesévé, sőt a folytatójává vált. Szokásait, életvezetési mintáját vették át utóbb a mellé felzárkózó, vagyonosodó társadalmi csoportok képviselői.
Summary
In this book I investigate the differences and similarities between the lifestyles of the new elite that appeared on the scene after WWII and those of the traditional elite groups, focusing on both the continuity and transformation of habits. I apply the term dominant elite to refer to a distinct group within society which, on the basis of its dominant positions, can be characterized according to a lifestyle that was unattainable to other groups. The contemporary dominant elite can be imagined as a group organised in a buffer zone lying between different and potentially hostile cultures and lifestyles, which by its sheer existence could prevent conflicts between them. Later its customs and way of living were adopted by representatives of wealthy social groups following on their lead.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A szerződésben vállalt publikáció megjelent. A projekt előzetes munkatervéhez képest semmilyen változás nem történt. A publikált kötet többéves OTKA által finanszírozott kutatás eredményeképpen született meg. Ennek során alapkutatásokat végeztem a Magyar Országos Levéltárban, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában, a Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltárban, Budapest Főváros Levéltárában és több megyei levéltárban, több mint húsz interjút készítettem a kutatáshoz kapcsolódóan. A könyvet gazdag fotóanyag illusztrálja, amely csak kisebb részben származik közgyűjteményekből, nagyobb részben pedig magánszemélyektől.
Results in English
The publication has been published. In this book I investigate the differences and similarities between the lifestyles of the new elite that appeared on the scene after WWII and those of the traditional elite groups, focusing on both the continuity and transformation of habits. I apply the term dominant elite to refer to a distinct group within society which, on the basis of its dominant positions, can be characterized according to a lifestyle that was unattainable to other groups. The contemporary dominant elite can be imagined as a group organised in a buffer zone lying between different and potentially hostile cultures and lifestyles, which by its sheer existence could prevent conflicts between them. Later its customs and way of living were adopted by representatives of wealthy social groups following on their lead.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78435
Decision
Yes

 

List of publications

 
Majtényi György: K-vonal. Uralmi elit és luxus a szocializmusban, Nyitott Könyvműhely, 2009
Back »