Consortional assoc.: Examples of ethnical equipoise, local models of coexistence in two small regions of mixed ethnicity (Tövishát, Zobor-vidék)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
78647
Type K
Principal investigator Ilyés, Zoltán
Title in Hungarian Konzorcium, társ p.: Etnikai egyensúlyhelyzetek, lokális együttélési modellek két vegyes lakosságú kisrégióban (Tövishát, Zobor-vidék)
Title in English Consortional assoc.: Examples of ethnical equipoise, local models of coexistence in two small regions of mixed ethnicity (Tövishát, Zobor-vidék)
Keywords in Hungarian etnicitás, etnikumközi együttélés, asszimiláció, akkulturáció
Keywords in English ethnicity, interethnical coexistence, assimilation, acculturation
Discipline
Sociology (Council of Humanities and Social Sciences)80 %
Ortelius classification: Social changes
Ethnography (Council of Humanities and Social Sciences)20 %
Ortelius classification: Ethnography
Panel Society
Department or equivalent Institute for Ethnic and National Minority Studies (Center for Social Sciences)
Participants Papp, Richárd
Szarka, László
Szemetová, Eva
Tátrai, Patrik
Starting date 2009-06-01
Closing date 2012-12-31
Funding (in million HUF) 2.048
FTE (full time equivalent) 3.14
state closed project
Summary in Hungarian
Az alapkutatás célja, hogy a romániai Tövishát és a szlovákiai Zobor-vidék kiválasztott, vegyes lakosságú, alapvetően mezőgazdasági jellegű településeinek különböző etnikumai között kialakult együttélési technikákat leírja, a működési körülményeket szabályozó normákat értelmezze. A történetileg létrejött etnikumközi együttélési technikákat a paraszti életvilág négy reprezentatív aspektusán, a vallási felekezeti együttélésen, a vegyes etnikumú házasságok szocializációs és nyelvhasználati normáin, a gazdálkodási gyakorlathoz köthető szokások és életmód, valamint a közvetlen környezet vizuális reprezentációs szintjein, a családi fotóhasználaton és a lakókörnyezet esztétizálásán és szimbólumhasználatán keresztül igyekszik tanulmányozni. A kutatás eredményeit összefoglaló tanulmánykötet, és az együttélési technikák színtereit megjelenítő szempontok alapján elkészített antropológiai portréfilm mellett a projekt gyakorlati eredményei közül kiemelkedő jelentőségű a téma a jövő társadalomtudományi szakembereinek képzésébe történő beemelése. Talán ennél is fontosabb azonban, hogy a kutatási hipotézis beigazolódása esetén a kiegyenlítetten vegyes lakosságú közösségek életviszonyainak problematikáját tárgyaló társadalomtudományi elemzést, az akkulturáció és az asszimiláció aspektusa mellett, az együttélési technikák azonosítására irányuló módszeres érdeklődéssel egészíthetjük ki. Továbbá az etnikumközi együttélésre vonatkozó tudás a közösségfejlesztési, innovációs politikai gyakorlat szempontjából közvetlenül hasznosítható ismeretforrást jelent.
Summary
The goal of the basic research is to describe the techniques of coexistence and also the norms regulating the operation of these techniques, between the Romanian and Hungarian, as well as Slovakian and Hungarian population of the primarily agricultural regions of Tövishát and Zobor-vidék.
The research analyses the techniques of coexistence on four different levels: on the level of the religious communities, on the level of mixed marriages, on the level of customs and lifestyles connected to the economic practices and also on the level of the visual representations, meaning the usage of family photographs and the aesthetic and symbolisation of the living environments.
Besides publishing the essays and the anthropological films focusing on the three different aspects of the research, the practical outcomes of the research include the introduction of the theme to the next generation of social scientific researchers. Even more important is that through the research the social scientific analysis of communities with a population of mixed ethnic origin can be understood more complexly by adding tools to it by which the techniques of coexistence can be identified as a supplementary aspect to the traditional understanding of assimilation and acculturation. The research provides an applicable knowledge in terms of community development and innovative political practices.

 

Events of the project

 
2011-09-07 14:08:12
Résztvevők változása
2009-03-24 15:16:34
Résztvevők változása
Back »