Evaluation of vascular system with modern imaging methods  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
78795
Type NNF
Principal investigator Nemes, Attila
Title in Hungarian A vascularis rendszer vizsgálata korszerű képalkotó módszerekkel (EGT/Norvég Alap HU0069/NA/2006-2/PA-8)
Title in English Evaluation of vascular system with modern imaging methods
Keywords in Hungarian képalkotó módszer, vascularis, koszorúér, aorta, myocardialis blush
Keywords in English imaging method, vascular, coronary, aorta, myocardial blush
Discipline
Public health, health services, environmental and occupational medicine, epidemiology, medical ethics (Council of Medical and Biological Sciences)100 %
Ortelius classification: Cardiology
Panel Clinical Medicine
Department or equivalent Second Department of Internal Medicine and Cardiological (University of Szeged)
Starting date 2009-04-01
Closing date 2011-03-31
Funding (in million HUF) 7.654
FTE (full time equivalent) 1.40
state closed project
Summary in Hungarian
Az érrendszer funkcionális vizsgálata a kardiológiai diagnosztika egy relatíve új, folyamatosan fejlődő ága. Vizsgálataink során az érrendszer különböző ágainak (koszorúér-rendszer, aorta, myocardialis kiserek stb.) funkcióját vizsgáló különböző non-invazív módszereket (echocardiographia, denzitometria, arteriograph) hasonlítanánk össze. Ezen módszerek segítségével olyan, a vascularis funkciót jellemző értékeket (coronaria áramlási rezerv, aorta stiffnesst jellemző értékek, myocardialis blush) tudunk számítani, amelyeket később a szakma szabályai szerint a rutin kardiológiai diagnosztikában is használhatók lesznek. Ezeknek a vizsgálatoknak a jelentősége abban állna, hogy rávilágítanánk a módszerek előnyeire, de a jelenleg még fennálló, a módszerek használhatóságát limitáló tényezőkre is. Limitációk esetén az esetleges megoldásokra (pl. a módszerek kombinálásának jelentőségére) is megoldást keresnénk. A vizsgálatok olyan új eredményekhez vezethetnek, amelyek az érrendszeri károsodásban szenvedő betegek korai diagnosztikájában is segítenének. A későbbiekben a módszerek segítségével számolt értékek prognosztikus jelentőségét is vizsgálnánk.
Summary
Functional evaluation of human vasculature is a relatively new emerging tool in cardiology. Several non-invasive methods (echocardiography, densitometry and arteriography) can be used to characterize vascular function of coronary arteries, myocardial microvasculature and aorta. With these methods special functional parameters (coronary flow reserve, myocardial blush, aortic stiffness) can be calculated which will have important role in future non-invasive cardiology diagnostics. Importance of these studies is to highlight attention on advantages of these methods, but to emphasize existing limitations, as well. Our aim is to find solutions in cases with limitatitons (for instance to combine these parameters in special cases etc.). These examinations proceed new results helping to diagnose patients with early vascular injury. Possible prognostic significance of these calculated parameters will be also examined.





 

Final report

 
Results in Hungarian
A Szegedi Kardiológiai Központban számos módszer érhető el a vascularis funkció jellemzésére: az echocardiographia során számított coronaria áramlási rezerv (CFR) és aorta tágulékonysági paraméterek, az Arteriograph-fal mért pulzushullám terjedési sebesség, illetve a coronarogramokon videodenzitometriával meghatározott myocardialis blush paraméterek. Kutatásunk során igazoltuk a CFR hosszútávú prognosztikus jelentőségét öt különböző betegcsoportban. Szoros korrelációt találtunk a különböző módokon mért aorta merevségi paraméterek között, valamint az aorta merevségi paraméterek és a paraszimpatikus autonom funkció és az inzulin szenzitivitás között egészségesekben. Bebizonyítottuk, hogy az emelkedett aorta stiffness a csökkent CFR prediktora, valamint az emelkedett aorta stiffness index acromegaliában előrejelzi a jövőbeli cardiovascularis események létrejöttét. Összefüggés volt igazolható a CFR és az aorta stiffness között egyérbetegségben, valamint sikeres koszorúértágítást (PCI) követően. Eltéréseket találtunk az aorta tágulékonysági paraméterek értékében hypertrophiás cardiomyopathia, valamint lipoedema fennállása esetén. Az új, coronarogramokon myocardialis blusht becslő szoftverrel eltéréseket találtunk hypertoniás, valamint idős negatív coronarographiás eredményű betegekben. Korrelációt találtunk a blush értékek és az epicardialis áramlást jellemző coronarographiás paraméterek (pl. TFC) között. Végül elsőként vizsgáltuk a coronaria fistulák funkcióját CFR segítségével.
Results in English
Several methods are available for the evaluation of vascular function at the Cardiology Center in Szeged: the echocardiography-derived coronary flow reserve (CFR) and aortic stiffness parameters, pulse wave velocity evaluated by Arteriograph and videodensitometric myocardial blush measurements on coronary angiograms. During our research the long-term prognostic significance of CFR has been confirmed in five different patient populations. Correlations were found between aortic stiffness parameters derived from different methods, and correlations could even be demonstrated between aortic stiffness parameters and parasympathetic autonomic function and insulin sensitivity in healthy volunteers. It has been confirmed that increased aortic stiffness is a predictor of reduced CFR, and increased aortic stiffness index have a prognostic impact on future cardiovascular events in acromegaly. There were relationships between CFR and aortic stiffness in different single-vessel disease, and after successful percutaneous coronary interventions (PCI). Alterations could be demonstrated by different methods is aortic elastic properties in hypertrophic cardiomyopathy and in lipoedema. With the novel videodenzitometric method alterations were found in hypertensive and elderly patients with negative coronary angiograms. Correlations could be demonstrated between myocardial blush parameters and epicardial angiographic flow parameters as TFC. Finally, CFR of coronary fistulas were examined.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78795
Decision
Yes





 

List of publications

 
Nemes A, Balazs E, Csanady M, Forster T.: Long-term prognostic role of coronary flow velocity reserve in patients with aortic valve stenosis – insights from the SZEGED Study, Clin Physiol Funct Imaging 29: 447-452, 2009
Nemes A, Balázs E, Pintér S, Csanády M, Forster T.: Long-term prognostic significance of coronary flow velocity reserve in patients with significant coronary artery disease not involving the left anterior descending coronary artery (results from the SZEGED study), Echocardiography 27(3):306-310, 2010
Balázs E, Pintér KS, Egyed A, Csanády M, Forster T, Nemes A.: A coronariaáramlási rezerv prognosztikus jelentősége a koronarográfia során a bal koszorúér leszálló szárában szignifikáns szűkületet nem mutató betegekben - Eredmények a SZEGED Tanulmányból [Long-term prognostic value of coronary flow reserve in patients without left anterior descending ...], Orv Hetil 151(9): 338-343, 2010
Balázs E, Pintér KS, Egyed Á, Csanády M, Forster T, Nemes A.: The independent long-term prognostic value of coronary flow velocity reserve in female patients with chest pain and negative coronary angiograms (from the SZEGED Study), Int J Cardiol 146(2): 259-261, 2011
Nemes A, Balázs E, Pintér KS, Egyed Á, Csanády M, Forster T.: Coronary flow velocity reserve predicts long-term event-free survival during a 10-year follow-up in non-diabetic patients with negative coronary angiograms (Results from the SZEGED Study), Coronary Artery Dis (közlésre elküldve, elbírálás alatt), 2011
Nemes A, Takács R, Gavaller H, Varkonyi TT, Wittmann T, Forster T, Lengyel C.: Correlations between Arteriograph-derived pulse wave velocity and aortic elastic properties by echocardiography, Clin Physiol Funct Imaging 31(1): 61-65, 2011
Nemes A, Takács R, Gavaller H, Varkonyi TT, Wittmann T, Forster T, Lengyel C.: Correlations between aortic stiffness and parasympathetic autonomic function in healthy volunteers., Can J Physiol Pharmacol 88(12):1166-1171, 2010
Gavaller H, Sepp R, Csanady M, Forster T, Nemes A.: Hypertrophic cardiomyopathy is associated with abnormal echocardiographic aortic elastic properties and Arteriograph-derived pulse wave velocity, Echocardiography (közlésre elküldve, elbírálás alatt), 2011
Gavaller H, Sepp R, Csanady M, Forster T, Nemes A.: Az aorta tágulékonyságának vizsgálata echokardiográfiával hipertrófiás cardiomyopathiás betegekben [Evaluation of aortic distensibility by echocardiography in patients with hypertrophic cardiomyopathy], Cardiologia Hungarica 41:9-13, 2011
Szolnoky G; Nemes A; Gavaller H; Forster T; Kemeny L: Lipoedema associates increased aortic stiffness, Br J Dermatol (közlésre elküldve, elbírálás alatt), 2011
Nemes A, Csanády M, Forster T.: Aortic distensibility indices and coronary flow velocity reserve in patients with different kinds of single-vessel coronary artery disease with versus without diabetes mellitus, Diabetes Res Clin Pract 86:e41-42, 2009
Csajbok E, Kalapos A, Gavaller H, Wittman T, Csanady M, Forster T, Nemes A.: Prognostic significance of aortic stiffness index in acromegaly—Results from a 4-year follow-up, Int J Cardiol 147(3):457-459, 2011
Nemes A, Ungi I, Csanády M, Forster T.: Simultaneous improvement in aortic distensibility and coronary flow velocity reserve after successful coronary interventions, Echocardiography 27(3):311-316, 2010
Nemes A, Csanády M, Forster T.: Does increased aortic stiffness predict reduced coronary flow velocity reserve in patients with suspected coronary artery disease?, Clin Physiol Funct Imaging (közlésre elküldve, elbírálás alatt), 2011
Nagy FT, Sasi V, Ungi T, Zimmermann Z, Ungi I, Forster T, Nemes A.: Correlations between myocardium selective videodensitometric perfusion parameters and corrected TIMI frame count in patients with normal, Bratisl Lek Listy (közlésre elküldve, elbírálás alatt), 2011
Sasi V, Surinya Zs, Ungi I, Horváth T, Thury A, Sepp R, Zimmermann Zs, Nagy F, Balázs E, Kalapos A, Nemes A, Forster T.: Az életkor hatása a myocardium perfúziójára – denzitometriás vizsgálataink eredményei [Effect of age on myocardial perfusion - Results of densitometric measurememts], Cardiologia Hungarica 2010; 40 (Suppl G): G29, 2010
Nemes A, Ungi T, Sasi V, Surinya Z, Kalapos A, Ungi I, Forster T.: Detection of perfusion abnormalities on coronary angiograms in hypertension by myocardium selective densitometric perfusion assessments, Eur Heart J 31 (Abstract Supplement): 821, 2010
Zimmermann Zs, Kalapos A, Ungi T, Sasi V, Ungi I, Nemes A, Forster T.: Primer PCI utáni szívizom-perfúzió megítélése érmaszkolással végzett videodenzitometriás analízissel [Assessment of myocardial perfusion after primary PCI with vessel masking enhanced videodensitometric analysis], Cardiologia Hungarica 2010; 40 (Suppl G): G31, 2010
Takács R, Nemes A, Gavallér H, Orosz A, Várkonyi T, Földesi I, Wittmann T, Forster T, Lengyel Cs.: Van-e kapcsolat az aorta elaszticitás és az inzulinszenzitivitás között egészséges szénhidrát-anyagcseréjű egyénekben [Is there a relationship between aortic elasticity and insulin sensitivity ...], Cardiologia Hungarica 2010; 40 (Suppl G): G103, 2010
Sasi V, Ungi I, Forster T, Nemes A.: Multiple coronary fistulas originating from all major coronary arteries., Acta Cardiol 65(3): 357-360, 2010
Sasi V, Ungi I, Forster T, Nemes A.: Functional assessment of a left coronary-pulmonary artery fistula by fractional flow reserve and coronary flow reserve, CardioVasc Interv Rad (közlésre elküldve, elbírálás alatt), 2011




Back »