In vivo examination of the correlations between hen's egg composition, hatchability and hatched chick's development and production by means of computer tomography in dual-purpose genotypes  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
78840
Type NNF
Principal investigator Milisits, Gábor
Title in Hungarian A tojásösszetétel, a keltethetőség, valamint a kikelő madarak fejlődése és termelése közötti összefüggések in vivo vizsgálata komputer tomográffal kettőshasznosítású tyúk genotípusokban (EGT/Norvég Alap HU0069/NA/2006-2/PA-8)
Title in English In vivo examination of the correlations between hen's egg composition, hatchability and hatched chick's development and production by means of computer tomography in dual-purpose genotypes
Keywords in Hungarian tojásösszetétel, tyúk, komputer tomográf, keltethetőség, termelés
Keywords in English egg composition, hen, computer tomography, hatchability, production
Discipline
Animal breeding (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Ortelius classification: Animal breeding
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Faculty of Agricultural and Environmental Sciences (Kaposvár University)
Participants Dalle Zotte, Antonella
Donkó, Tamás
Sütő, Zoltán
Szabó, András
Starting date 2009-04-01
Closing date 2011-03-31
Funding (in million HUF) 24.950
FTE (full time equivalent) 1.87
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatási program célja a tyúktojások összetételének feltörés nélküli meghatározása és ezen keresztül a tojásösszetétel, a keltethetőség, valamint a kikelő madarak fejlődése és termelése közötti összefüggések vizsgálata. A komputer tomográf és a kettőshasznosítású genotípusok együttes alkalmazásával a projekt lehetőséget nyújt nemcsak a tojás, hanem a kikelő madarak hizlalás és tojástermelés alatti testösszetétel változásának in vivo vizsgálatára is. A két genotípus kísérletbe állítása lehetővé teszi a tojásösszetétel x genotípus interakció vizsgálatát.
A kutatás eredményeitől elsősorban azt várjuk, hogy eddig nem ismert összefüggésekre kapunk választ a tojásösszetételnek a kikelő madarak növekedésére és termelésére gyakorolt hatásáról. A CT használatával elérhető becslési pontosság egyúttal reményt adhat arra is, hogy meghatározzuk a tojásban azt a kritikus sárgája/fehérje arányt, ami minimálisan szükséges az életképes madarak keléséhez. Ez egy olyan innovatív műszerfejlesztést is indukálhat, ami iparszerű körülmények között tenné lehetővé a tenyésztojások összetételének gyors és megbízható meghatározását, ezáltal a keltetésre alkalmatlan összetételű tojások keltetőbe rakás előtti selejtezését. Ugyancsak a CT-vel elérhető becslési pontosság adhat reményt arra is, hogy az eredményeket felhasználjuk az egyes genotípusok további nemesítéséhez, kedvező összetételű tenyész-, illetve árutojást termelő vonalak, esetleg új genotípusok kialakításához.
Summary
The aim of this study is the in vivo determination of hen's eggs composition and the examination of correlations between egg composition, hatchability and development and production of hatched chicks. With the common use of computer tomography and dual-purpose genotypes the project provides the possibility not only for the in vivo determination of egg composition, but also for following the changes in the body composition of living animals during their growing and laying period. The use of the two genotypes enables the examination of interaction between egg composition and genotype.
The results of this experiment are expected to answer some so far unknown correlations between egg composition and hatched birds' growth and production. The accuracy of prediction to be accessible by CT raises our hopes for the determination of the minimum requirement of the critical yolk/albumen ratio of the eggs for succesful hatching. This result could induce an innovative instrumental development, which could be used for the fast and reliable determination of egg composition in industrial environment and which provides the possibility for discarding eggs with unfavourable composition before starting the incubation. The accuracy of prediction by means of the CT could also provide the possibility for using the results to improve certain genotypes, and to develop new lines and genotypes producing eggs with the most favourable composition.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatási program keretében kidolgoztuk a tyúktojások CT vizsgálatának metodikáját. Meghatároztuk a legjobban értékelhető felvételek elkészítéséhez szükséges technikai paramétereket és az egyidejűleg vizsgálható tojások számát. A tojások sárgája arányának meghatározásához egy új szoftvert fejlesztettünk, ami lehetővé tette a keresztmetszeti képek gyors és automatikus értékelését. Megállapítottuk, hogy a kisebb sárgája, azaz nagyobb fehérje aránnyal rendelkező tojásokból nagyobb súlyú csibék kelnek mindkét ivarban. A kakasok esetében a nagyobb fehérje arányú tojásokból kelt madarak a testsúlybeli fölényüket a hizlalás végéig megőrizték, míg a jércék kelési súlyában megfigyelt különbségeket a hizlalás végén már nem lehetett kimutatni. A keltetőtojások sárgája aránya szignifikáns hatással volt viszont a jércék testzsírtartalmának nevelés alatti alakulására, ami kihatással volt a későbbi termelésükre. A kutatás során megállapítottuk, hogy a tyúktojások összetétele a CT használatával pontosabban becsülhető, mint a korábban alkalmazott TOBEC módszerrel. A tojások összetételele szignifikáns hatással van a csibék kelési súlyának és testösszetételének alakulására, ami kihatással van a későbbi fejlődésükre és ezen keresztül a termelésükre. Mindezek alapján indokoltnak tűnik a tojásösszetétel in vivo meghatározásának további pontosítása, a tojásösszetétel, a keltethetőség, valamint a kikelő madarak fejlődése és termelése közötti összefüggések további tisztázása érdekében.
Results in English
In the frame of this research project the methodology of CT examination of hen’s eggs was developed. The optimal technical parameters and the number of simultaneously scanable eggs were determined in order to obtain the best quality CT images for the evaluation. For the fast and automatic determination of yolk ratio a new software was developed. By separating eggs with different predicted yolk ratios it was established that chicks hatched from eggs with low yolk – high albumen – content had higher liveweight at hatching in both sexes. This higher liveweight was also observed at the end of the rearing period in the case of the cocks, but it was not observable in the case of the pullets. However, the yolk content of the eggs had a significant effect on the body fat content of the pullets, which affected the latter production of these birds. During this research work it was also established that the predictability of the composition of hen’s eggs is more accurate by means of the CT than it was formerly by means of the TOBEC method. The composition of the eggs has a significant effect on the liveweight and body composition of the chicks at hatching, which has an effect on their latter development and production. Therefore, based on these results it seems to be necessary to improve the accuracy of the in vivo prediction of egg’s composition in order to clarify the correlations between egg composition, hatchability and hatched bird’s development and production more precisely.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78840
Decision
Yes

 

List of publications

 
MILISITS, G. – DONKÓ, T. – SÜTŐ, Z. – ORBÁN, A. – PŐCZE, O. – UJVÁRI, J. – REPA, I.: Effect of computer tomography examinations on the hatchability of hen eggs, 45th Croatian and 5th International Symposium on Agriculture, Opatija (Horvátország), 2010. február 15-19., 226p., 2010
MILISITS, G. – DONKÓ, T. – EMRI, M. – OPPOSITS, G. – SÜTŐ, Z. – ORBÁN, A. – REPA, I.: Evaluation of cross sectional CT images on hen’s eggs. Farm Animal Imaging Congress, Rennes (Franciaország), 2010. június 17., 12p., 2010
DONKÓ, T. – EMRI, M. – OPPOSITS, G. – MILISITS, G. – SÜTŐ, Z. – ORBÁN, A. – REPA, I.: Tyúktojások sárgája tartalmának becsülhetősége CT-vel a genotípus és az egyidejűleg vizsgált tojások számának függvényében., IX. Wellmann Oszkár Nemzetközi Tudományos Konferencia, Hódmezővásárhely, 2010. április 22., CD-ROM, 2010
DONKÓ, T. – EMRI, M. – OPPOSITS, G. – MILISITS, G. – SÜTŐ, Z. – ORBÁN, A. – REPA, I.: Effect of CT scanning method on the in vivo predictability of egg yolk content in hens' eggs., XIIIth European Poultry Conference, Tours (Franciaország), 2010. augusztus 23-27., CD-ROM, 2010
DONKÓ, T. – EMRI, M. – OPPOSITS, G. – MILISITS, G. – SÜTŐ, Z. – ORBÁN, A. – REPA, I.: Predictability of egg content in hen's eggs by means of cross sectional image analysis., 2nd International Workshop on Computer Image Analysis in Agriculture, Budapest, 2010. augusztus 26-27., 38-41., 2010
DONKÓ, T. – EMRI, M. – OPPOSITS, G. – MILISITS, G. – SÜTŐ, Z. – ORBÁN, A. – REPA, I.: Development of new image evaluation software and its applicability in the in vivo prediction of egg yolk content in hen’s eggs depending on some CT aquisition parameters., Acta Agraria Kaposváriensis, 14 (2), 289-293, 2010
MILISITS, G. – DONKÓ, T. – EMRI, M. – OPPOSITS, G. – ORBÁN, A. – SÜTŐ, Z. – REPA, I.: Possibilities and deliminations in the in vivo determination of egg composition, 9th International Symposium “Prospects for the 3rd Millennium Agriculture, Kolozsvár (Románia), 2010. szeptember 30. – 2010. október 2., 271-277p., 2010
MILISITS, G. – DONKÓ, T. – SÜTŐ, Z. – BOGNER, P. – REPA, I.: In vivo predictability of egg yolk ratio in hen’s eggs by means of computer tomography, 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Barcelona (Spanyolország), 2009. augusztus 24-27., 166p., 2009
DONKÓ, T. – EMRI, M. – OPPOSITS, G. – MILISITS, G. – SÜTŐ, Z. – ORBÁN, A. – REPA, I.: Effect of CT scanning method on the in vivo predictability of egg yolk content in hens' eggs, World’s Poultry Science Journal, Volume 66, Supplement, 290p., 2010
MILISITS, G. – SZABÓ, A. – DONKÓ, T. – SÜTŐ, Z. – ORBÁN, A. – SZENTIRMAI, E. – PŐCZE, O. – UJVÁRI, J. – REPA, I.: Effect of yolk ratio in hen's eggs on the hatching weight and on the heart and liver ratio in chicks at hatching, 46th Croatian and 6th International Symposium on Agriculture, Opatija (Horvátország), 2011. február 14-18., 239p., 2011
MILISITS, G. – SÜTŐ, Z. – DONKÓ, T. – ORBÁN, A. – SZENTIRMAI, E. – PŐCZE, O. – UJVÁRI, J. – REPA, I.: Effect of yolk ratio in hen's eggs on the slaughter weight and slaughter characteristics of hatched chicks, 46th Croatian and 6th International Symposium on Agriculture, Opatija (Horvátország), 2011. február 14-18., 240p., 2011
Back »