Application for the publication of the manuscript titled as "Histological comparison between wheat embryos developing in vitro from isolated zygotes and those debeloping in vitro"  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
79079
Type PUB-C
Principal investigator Bakos, Ferenc
Title in Hungarian Pályázat "Az in vivo és az izolált zigótákból in vitro fejlődő búza embriók szövettani összahasonlítása" c. publikáció megjelenésének támogatására.
Title in English Application for the publication of the manuscript titled as "Histological comparison between wheat embryos developing in vitro from isolated zygotes and those debeloping in vitro"
Keywords in Hungarian búza, egy-sejt tenyészetek, embrió fejlődés, szövettan, zigóta
Keywords in English embryo development, histology, single cell culture, wheat, zygote
Discipline
Plant breeding (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Panel Publications Panel
Department or equivalent Department of Plant Cell Biology (Centre for Agricultural Research)
Starting date 2009-07-01
Closing date 2010-03-28
Funding (in million HUF) 0.320
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project
Summary in Hungarian
A publikálásra kerülő kutatás során összehasonlítottuk a búza zigotikus embriógenezist jellemző szöveti szerveződést a növényben és az in vitro környezetben fejlődő zigóták esetén. Mivel a növényben fejlődő zigóta, ill. embrió nehezen hozzáférhető, az embriógenezis mechanizmusának tanulmányozásához az izolált zigótákból in vitro környezetben fejlődő embriók ideális lehetőséget nyújthatnak. Egy ilyen tanulmány részeként hatékony zigóta-kultúráinknak és megfelelő mikroszkópos preparálási módszereink segítségével a világon elsőként hasonlítottuk össze az in vitro és in vivo zigotikus embriófejlődést.
Az in vitro és in vivo embriókat kétsejtes, globuláris, dorziventrálisan differenciálódott és teljesen differenciálódott állapotukban vizsgáltuk. Az in vitro embriók morfológiája és a bennük lévő sejttípusok jól közelítették az in vivo embriókét, ami bizonyítja, hogy az általunk használt tenyésztési rendszer alkalmas az embriógenezis tanulmányozására. Néhány ponton azonban az in vitro embriófejlődés eltért az in vivo állapottól: ellentétben az in vivo állapottal, az első osztódás szimmetrikus volt, és ezt követően a globuláris embriókban egyöntetű sejtek fejlődtek. Később az in vitro embriók kevésbé voltak érettek és differenciáltak, és a sziklevelükben nagy mennyiségű keményítő és fehérje halmozódott fel.
Summary
During the research to be published, a comparison was made between the wheat embryos developing in vitro and in vivo at the level of histology. As the in vivo zygote and embryo is hardly accessible, the embryos developing in vitro from isolated zygotes might provide an ideal platform for studying the process of embryogenesis. Thanks to our efficient culture system and the appropriate method of preparing isolated wheat zygotes for microscopy, the in vitro and in vivo zygotic embryo development was compared as a part of a composed study. Such examination was first made in the world in the present study,
The in vitro and in vivo embryos were studied in the two-celled, globular, club-shaped and fully differentiated stages. Embryos developing in vitro closely followed the morphology of their in planta counterparts and their cell types and tissues were also similar, demonstrating the applicability of the present culture system for studying the process of zygotic embryogenesis. However, some important differences were also detected in the case of in vitro development: in contrast to the in vivo situation, the first division of the zygote was symmetrical in vitro and subsequently uniform cells were formed in the globular structures. A lower level of differentiation and maturation and abundant starch and protein accumulation in the scutellum were characteristic to the in vitro embryos.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A 79079 számú OTKA pályázat által nyújtott támogatással fedeztük a "Histological comparison between wheat embryos developing in vitro from isolated zygotes and those developing in vivo" (Az in vivo és az izolált zigótákból in vitro fejlődő embriók szövettani összehasonlítása) című tudományos cikk megjelentetési költségeit a Sexual Plant Reproduction folyóiratban. A publikálás az eredeti tervek szerint készült el és került megjelentetésre. A "Közlemények" rovatban megtalálható a közlemény minden bibliográfiai adata.
Results in English
From the financial support provided by the OTKA (Project 79079), the publication expences of the scientific paper titled as "Histological comparison between wheat embryos developing in vitro from isolated zygotes and those developing in vivo" was covered in the scientific journal Sexual Plant Reproduction. The preparation and the edition of the publication have been proceeded according to the contract of the project. All the bibliographic details can be found in the part "Publication" (Közlemények).
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=79079
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bakos Ferenc, Szabó László, Adela Olmedilla, Barnabás Beáta: Histological comparison between wheat embryos developing in vitro from isolated zygotes and those developing in vivo, Sexual Plant Reproduction, 22 (1): 15-25, 2009, DOI: 10.1007/s00497-008-0087-7, 2009
Back »