Franciscan School Dramas ( RMDE 6/1.) Annotated edition  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
79876
Type PUB-F
Principal investigator Kilián, István
Title in Hungarian Ferences (csíksomlyói) iskoladrámák ( RMDE 6/1.) Kritikai kiadás
Title in English Franciscan School Dramas ( RMDE 6/1.) Annotated edition
Keywords in Hungarian kritikai kiadás, Csíksomlyó
Keywords in English annotated (critical) edition, Csíksomlyó
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Panel Publications Panel
Department or equivalent Argumentum Kiadó, Tudományszervező és Szolgáltató Kft.
Starting date 2009-07-01
Closing date 2010-03-28
Funding (in million HUF) 0.975
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project
Summary in Hungarian
ÖSSZEFOGLALÁS 79876
Ferences iskoladrámák
(Kritikai kiadás)

Az 1721-80 között mintegy 80 magyar nyelvű drámát tartalmazó csíksomlyói korpusz jelentősége összetett.

1. A misztériumjátéknak azt a szerteágazó típusát képviseli, amely a késő középkorban Nyugat- és Dél-Európában terjedt el, és sokat köszönhetett a ferences misztika szellemiségének. E színjátéktípus lényegi újításaként a szakirodalom a moralitás túlsúlyát említi, de tovább élt a prefigurális kapcsolatokon alapuló tipológiai aspektus. Ez a színjátéktípus a középkoron túl (is) él Közép-Európában (pl. a lengyel városi színjátszásban), de a 18. századra lényegében mindenhol ismeretlen.

2. A magyar hagyományban nincs más drámaciklus. E passiós ciklus ráadásul minden évben legalább 1 nagypénteki (vagy más húsvéti) előadást jelentett.

3. E korpusz egyedülálló a teljesen más irányú, a világi jelleghez közelítő 18. századi magyar nyelvű színjátszás történetében.

4. A darabok előadója a csíksomlyói obszerváns ferences iskola, de a célkitűzés nemcsak a tanulók sokirányú fejlesztése. Az előadások főképpen a protestáns többségbe ékelt katolikus Csík tanulatlan híveinek szólnak, s az élmény nagypénteki, tehát bűnbánatra hívó. Az átélés feltételezi a nézők bekapcsolódását a sokszor nem is színpadon, hanem a Kálvária stációi előtt játszott előadásba, leginkább közös énekléssel.

5. Ez az anakronisztikus korpusz megejtően szép. Felbecsülhetetlen értéket jelent a nyelvészet, a dráma- és színház-, a mentalitás, a kultúratörténet számára.
Summary
SUMMARY 79876

Franciscan School Dramas

(Annotated edition)

The observant Franciscan monastery of the south-east Transylvanian Csíksomlyó got famous for its 18th century collection of manuscripts which contains 80 dramas written in Hungarian, between 1721-80. The corpus is of extreme interest:

1. We can identify the Csíksomlyó cycle with the type of Western passion plays that was flowering in the 13-15th century and was rooted mainly in the new Franciscan spirituality and mysticism. In Central Europe, this tradition outlived the Middle Ages (e.g. in Poland), but completely disappeared by the 18th century.

2. There is no other (passion) cycle in Hungary. The Csíksomlyó school produced at least one performance per year, on Good Friday, sometimes on other days of the Easter period.

3. Speaking of 18th century Hungarian school theatre we generally appreciate the process leading to professional theatre. When speaking of the school stage of Csíksomlyó, we describe a completely different, unique phenomenon: an anachronistric, religious repertoire.

4. These were not simple school performances, as the audience contained mostly peasants of the Catholic region of Csík, who went to worship, to take part in the Good Friday procession. The Csíksomlyó mysteries belong to popular culture and popular worship.

5. One cannot help to be convinced by the charm of these dramas. The corpus is a treasury for linguistics, theatre and drama history, as well as cultural history.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A támogatás segítségével az Argumentum Kiadónál 2009-ben megjelent a kötet: Ferences iskoladrámák I. (Csíksomlyói passiójátékok 1721-1739), a Régi Magyar Drámai Emlékek XVIII. Század sorozat 6/1. darabja. ISBN 978-963-446-554-6. Sajtó alá rendezők: Demeter Júlia, Kilián István, Pintér Márta Zsuzsanna, lektorálta Czibula Katalin. Zenei szakértő Kővári Réka. A jegyzeteket angolra fordította Medgyesy Zsófia. A kötet 940 oldalas. A sorozatnak ez az első olyan darabja, amely angolul is közli a kritikai jegyzeteket és a bevezető tanulmány összefoglalóját.
Results in English
With the support of OTKA the Argumentum Kiadó (=publishing company) published the book in 2009: Ferences iskoladrámák I. (Csíksomlyói passiójátékok 1721-1739) /Franciscan School Dramas I. Csíksomlyó Passion Plays 1721-1739; Records of Old Hungarian Dramas 18th Century series 6.1; 940 p./. ISBN 978-963-446-554-6. Edited by Demeter Júlia, Kilián István, Pintér Márta Zsuzsanna, reviewed by Czibula Katalin. Music notes by Kővári Réka. Notes translated into English by Medgyesy Zsófia. This is the first volume of the series which gives the English translation of the annotations and of the summary of the Introduction.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=79876
Decision
Yes

 

List of publications

 
DEMETER Júlia, KILIÁN István, PINTÉR Márta Zsuzsanna: Ferences iskoladrámák (940 p.) RMDE XVIII. Század 6/1., Argumentum Kiadó - Akadémiai kiadó, Budapest, 2009
Back »