Astronomy  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
79893
Type PUB-I
Principal investigator Staar, Gyula
Title in Hungarian Csillagászat
Title in English Astronomy
Keywords in Hungarian csillagászat
Keywords in English astronomy
Discipline
Astronomy (Council of Physical Sciences)100 %
Ortelius classification: Astronomy
Panel Publications Panel
Department or equivalent Society for Dissemination of Scientific Knowledge
Starting date 2009-07-01
Closing date 2010-02-28
Funding (in million HUF) 1.600
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project
Summary in Hungarian
A 2009. év a Csillagászat Nemzetközi Éve az ENSZ-közgyűlés jóváhagyásával. 2009-ben van ugyanis a négy évszázados jubileuma annak, hogy a távcső a csillagászati kutatások eszköztárának részévé vált. Kezdetleges távcsövét az ég felé fordítva Galileo Galilei a csillagászat tudományát alapjaiban megváltoztató felfedezéseket tett, maga a távcsöves megfigyelés lehetősége pedig meghatározta a fejlődés irányait a világegyetem kutatásában.

Ezért is időszerű, hogy a Csillagászat Nemzetközi Éve alkalmából, annak magyarországi programjaihoz csatlakozva a Természet Világa csillagászati tematikájú különszámot adjon ki, áttekintve a csillagászat szerteágazó területein, a Naprendszer, a Tejútrendszer, a bolygók, holdak, üstökösök, csillagok, galaxisok, a csillagközi és intergalaktikus anyag kutatása, az univerzum kozmológiája terén elért legújabb eredményeket, bemutatva a tudományos kutatás és a műszerezettség fejlődésének jelenlegi irányait, egyszersmind megemlékezve az elmúlt 400 évben végzett csillagászati kutatások magyar vonatkozásairól.

A különszám több mint 20 szerzője között ismert és tehetséges fiatal, hazai csillagászok egyaránt vannak.
Summary
2009 is the International Year of Astronomy by the approval of the United Nations General Assembly. In 2009 we celebrate 400th anniversary of the first telescopic observations of celestial bodies. Turning his rudimentary telescope towards the sky, Galileo made discoveries that fundamentally changed the discipline of astronomy, and at the same time, opportunity to observe starry sky determined future directions in studying the Universe.

On the occasion of the International Year of Astronomy and joining the national anniversary program, it is therefore timely that Természet Világa publishes a special issue on astronomy. The aim of this issue is to give a broad overview on recent results achieved in various fields of astronomy: studies of the Solar System, Milky Way Galaxy, knowledge of planets, planetary satellites, comets, stars and galaxies, interstellar and intergalactic matter, as well as the origin and evolution of the whole Universe, i.e. cosmology. A special emphasis will be put on presenting current world-wide scientific and technological developments, as well as results achieved by Hungarian astronomers in the past four centuries.

There will be more than 20 researchers contributing to this special issue, including well known and talented young Hungarian astronomers.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A Csillagászat Nemzetközi Évében 96 színes folyóiratoldalon, színes borítólappal jelent meg a Természet Világa Feltárul a Világegyetem különszáma. A szerződésben vállaltak értelmében feltüntettük az OTKA-támogatás tényét. A kötet 25 szerzője között egyaránt megtalálhatók a tehetséges fiatalok, a tapasztalt szakemberek, az idehaza és a külhonban dolgozó kutatók. A cikkgyűjtemény tiszteletadás a távcsöves csillagászat úttörőinek, ugyanakkor a legújabb eredmények bemutatásával a megfigyelő csillagászat fejlődésének irányairól is áttekintést ad. Az írások felrajzolják a fejlődés ívét, megmutatva, hogy a Világegyetem csillagászati műszerekkel vizsgálható része napjainkban nagyságrendekkel nagyobb, mint az első távcsöves észlelések idején. A bemutatott eredmények hátterében is az áll, hogy ma már különféle távcsövekkel, és más eszközökkel a csillagászok az elektromágneses színkép teljes tartományát tudják vizsgálni, a rádióhullámoktól a legnagyobb energiájú gammasugarakig. A különszám országos terjesztő hálózatba kerülve vált elérhetővé az érdeklődők számára.
Results in English
In the International Year of Astronomy 2009 the special issue „THE UNIVERSE OPENS UP”of Természet Világa is published in 96 color pages. According to the contract the sponsorship of OTKA was indicated in the publication. Among the 25 authors of the issue one finds talented yopung people, experienced researchers as well as scientists working inside and outside of Hungary. The collection of articles is an homage to the pioneers of observational astronomy, demonstrating at the same time the new directions in the development of the field. The articles point out that by now the part of the Universe that can be studied by the various telescopes and astronomical instruments is larger by several orders of magnitude than is was at the time of the first astronomical observations. Te main reason is that by now the whole spectrum of electromagnetic waves can be invsetigated starting from radiowaves to the highest energy gamma ray sources. The special issue in the nationwide circulation may provide new knowledge to the interested students, teachers open to continuing education as well as to the educated audience.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=79893
Decision
Yes

 

List of publications

 
Vekerdi László: Piaci mendemondától a Csillaghírnökig, Természet Világa - Feltárul a Világegyetem, 2009
Horvai Ferenc: Az ég és a Föld találkozása. Hogyan látjuk Galilei munkásságát napjainkban?, Természet Világa - Feltárul a Világegyetem, 2009
Galileo Galilei: Csillaghírnök, Természet Világa - Feltárul a Világegyetem, 2009
Hetesi Zsolt: A Galilei-per tanulságai. A tudós igazsága és tévedése, Természet Világa - Feltárul a Világegyetem, 2009
Szabados László: Négy évszázad csillagászati távcsővel, Természet Világa - Feltárul a Világegyetem, 2009
Székely Péter: A távcső tökéletesítése Galileitől a XX. század közepéig, Természet Világa - Feltárul a Világegyetem, 2009
Fűrész Gábor: Tükröm, tükröm, mondd meg nékem - milyen a legnagyobb távcső a jövőben?, Természet Világa - Feltárul a Világegyetem, 2009
Illés Erzsébet: A Naprendszerről alkotott kép változása Galileitől napjainkig, Természet Világa - Feltárul a Világegyetem, 2009
Kun Mária: Hogyan lett a Tejútból Tejútrendszer?, Természet Világa - Feltárul a Világegyetem, 2009
Frey Sándor: A galaxisok végeláthatatlan világa, Természet Világa - Feltárul a Világegyetem, 2009
Kővári Zsolt, Hotya Hajni: Nobel-díjat érő eredmények a csillagászatban, Természet Világa - Feltárul a Világegyetem, 2009
Kovács József: Csillagászat az űrből, Természet Világa - Feltárul a Világegyetem, 2009
Szokoly Gyula: Röntgenszemeteket a kompakt objektumokra vessétek, Természet Világa - Feltárul a Világegyetem, 2009
Haiman Zoltán: A legelső csillagok és fekete lyukak születése…, Természet Világa - Feltárul a Világegyetem, 2009
Vasúth Mátyás: Nem elektromágneses eredetű csillagászati információ. Terabyte, gigapixel, megaparszek. Beszélgetés Szalay Sándorral, Természet Világa - Feltárul a Világegyetem, 2009
Kiss L. László: Így dolgozik egy XXI. századi csillagász, Természet Világa - Feltárul a Világegyetem, 2009
Malcolm S. Longair: Asztrofizika és kozmológia a XXI. században, Természet Világa - Feltárul a Világegyetem, 2009
Zsoldos Endre: Magyarok az egyetemes csillagászattörténetben. Ahol a távcső szinte családtag, Természet Világa - Feltárul a Világegyetem, 2009
Szatmáry Károly: Csillagászati oktatás és ismeretterjesztés - körkép, Természet Világa - Feltárul a Világegyetem, 2009
Kolláth Zoltán: Látnak-e még csillagot utódaink?, Természet Világa - Feltárul a Világegyetem, 2009
Szatmáry Károly: Csillagászati információforrások, Természet Világa - Feltárul a Világegyetem, 2009
Back »