Articles on research projects funded by OTKA - in color  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
79914
Type PUB-I
Principal investigator Staar, Gyula
Title in Hungarian Cikkek az OTKA által támogatott kutatásokról—színesben
Title in English Articles on research projects funded by OTKA - in color
Keywords in Hungarian ismeretterjesztés, kutatás
Keywords in English dissemination of knowledge, research
Discipline
Physical Chemistry and Theoretical Chemistry (Council of Physical Sciences)35 %
Ortelius classification: Physical chemistry
General biochemistry and metabolism (Council of Medical and Biological Sciences)35 %
Ortelius classification: Biochemistry
Physical geography (Council of Complex Environmental Sciences)30 %
Ortelius classification: Geography
Panel Publications Panel
Department or equivalent Society for Dissemination of Scientific Knowledge
Starting date 2009-07-01
Closing date 2010-07-30
Funding (in million HUF) 1.600
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project
Summary in Hungarian
A Természet Világa tudományos ismeretterjesztő folyóirat 140 éve terjeszti a természettudományos kultúrát hazánkban, bemutatva a hazai kutatók eredményeit.
Tervezett cikksorozatunkban az OTKA által támogatott kutatásokról számolunk be (a tervezett írások listáját alább közöljük). Ezek a cikkek magas színvonalú ismeretterjesztő írások, melyek más szakmabeliek számára is közérthetően mutatják be a hazai kutatások eredményeit. Legtöbb írás megértését segítik a jól megválasztott illusztrációk, melyek színes megjelenítése többletinformációt hordoz, esztétikailag vonzóbbá teszi a cikket. Folyóiratunk 140. évében legalább 3 lapszámunkat szeretnénk színesben megjelentetni. Ezekben szeretnénk megjelentetni az OTKA-cikkek java részét. A cikkeket, miként azt eddig is tettük, OTKA-emblémával díszített oldalakon jelentetjük meg. A cikkek közlését 2009 áprilisa és 2010 áprilisa közötti időszakban tervezzük.
Folyóiratunkat sok középiskolás és tanár olvassa, ezek az írások útmutatók lehetnek a fiatalok számára a pályaválasztásnál.
Summary
The popular science magazine Természet Világa has been disseminating scientific knowledge for 140 years by presenting the results of Hungarian researchers. In our projected series of articles we plan to describe the results of research funded by OTKA (the list of the papers is given below). These articles will be high quality popular science writings on the results of Hungarian scientific research, understandable for readers of any profession. The understanding of the majority of papers will be facilitated by well designed color illustrations which in addition to carrying extra information will make the appearence of the article aestethically more attractive. In the 140th anniversary year of Természet Világa we would like to publish at least three issues in color, describing the results of research projects funded by OTKA. These articles will be published, just as it has been done so far, on pages carrying the OTKA logo. We expect to publish these articles in the period April 2009 – April 2010. Since many of our readers are high school students as well as teachers, these articles may provide a useful guide in the choice of profession.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A Természet Világa tudományos ismeretterjesztő folyóiratban a megszabott időszakban 109 (!) folyóiratoldalon jelentek meg írások az OTKA által támogatott kutatásokról. Félszáz kutató működött közre abban, hogy ezekről a kutatásokról széles körben tájékoztatást kapjanak az olvasók. A megjelent cikkeket táblázatba gyűjtöttük (szerzők neve, cikk címe, megjelenés időpontja és az OTKA-számok feltüntetésével), ezt csatoljuk. Az írások több mint felét az OTKA támogatás jóvoltából a szeptemberi, novemberi és decemberi számainkban színesben tudtuk megjelentetni. Olvasóink körében – a visszajelzésekből kitűnt – ez igen kedvező fogadtatásra talált. Országos terjesztésű folyóirat lévén az OTKA-kutatásokat bemutató írások sok érdeklődőhöz eljutottak – határainkon túlra is.
Results in English
The popular science magazine Természet Világa has been disseminating scientific knowledge for 140 years by presenting the results of Hungarian researchers. In our projected series of articles we decided to describe the results of research funded by OTKA. These articles are high quality popular science writings on the results of Hungarian scientific research, understandable for readers of any profession. The understanding of the majority of papers was facilitated by well designed color illustrations which in addition to carrying extra information made the appearence of the article aestethically more attractive. In the 140th anniversary year of Természet Világa we published at least three issues in color, describing the results of research projects funded by OTKA. These articles published on pages carrying the OTKA logo. Since many of our readers are high school students as well as teachers, these articles may provide a useful guide in the choice of profession.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=79914
Decision
Yes

 

List of publications

 
Dux László–Szabad János: Mitokondriumok, a sejtek erőművei, Természet Világa, 2009
Siklosy Zoltán: A cseppkövek a múltbéli klímakutatás eszközei, Természet Világa, 2009
Tóth-Katona Tibor, Fodor-Csorba Katalin, Buka Ágnes: Nem légnemű, nem folyadék, nem szilárd, Természet Világa, 2009
Jakucs Erzsébet: A föld alatti gombavilág titkai, Természet Világa, 2009
Sramkó Károly- Bata Kinga-Molnár V. Attila: Bangók. Rovarutánzó orchideák, Természet Világa, 2009
Kovács Lajos: Színek, illatok. Kémiai szintézisek, Természet Világa, 2009
Varga Péter: A Föld fejlődésének dinamikája, Természet Világa, 2009
Kele Péter: Biológiai jelzővegyületek, Természet Világa, 2009
Grynaeus András: Hogyan és mit olvashat ki a régész a fák évgyűrűiből?, Természet Világa, 2009
Jordán Ferenc: Rendszerszemléletű természetvédelem, Természet Világa, 2009
Szalay Péter: Kémiai és biológiai fénytünemények, Természet Világa, 2009
Bálint Zsolt-Biró László Péter: A lepkeszárny kémiai és fizikai színei, Természet Világa, 2009
Jánosi Imre: Megújuló energia. Számoljunk utána!, Természet Világa, 2009
Korsós Zoltán- Kun András-Ronkay László: Tajvan szigete: Három állatföldrajzi régió találkozása, Természet Világa, 2009
Bartosiewitz László: Az állatbetegségek régészeti kutatása, Természet Világa, 2009
Kiss Levente: Újonnan felbukkant lisztharmatgombák, Természet Világa, 2009
Kiss Balázs- Harangi Szabolcs: Mi történik a magmakamrában vulkáni kitörés előtt?, Természet Világa, 2009
Ősz Katalin, Lente Gábor, Sóvágó Imre: Az Alzheimer-kór kapcsolata fehérjékkel és fémekkel, Természet Világa, 2009
Munkácsy Katalin: Az ókori térképek és a XXI. századi geometria, Természet Világa, 2009
Hír János: Miről mesél a Güdör-kert?, Természet Világa, 2010
Csermely Péter: Mit tanulhatunk a sejtes hálózatok válságaiból?, Természet Világa, 2010
Farkas Csaba: Hogyan alakul ki az acne?, Természet Világa, 2010
Gyimesi Máté-Vellai Tibor-Kovács Mihály: A genetikai állomány stabilitása: helikáz enzimek szerepe a DNS-hibajavításban, Természet Világa, 2010
Izsák János: Fajgyakoriságok gyakoriságainak vizsgálata, Természet Világa, 2010
Horváth Dezső: Részecskefizika és óriási gyorsítói, Természet Világa, 2010
Falus András-Molnár Viktor: Génkifejeződés és a „második típusú” génszabályozás, Természet Világa, 2010
Kovács Ferenc: Tájváltozás és klímaváltozás a Duna-Tisza közén, Természet Világa, 2010
Back »