Dictionary of Hungarian Settlements' Names  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
79922
Type PUB-I
Principal investigator Lelkes, György
Title in Hungarian Magyar helységnév-azonosító szótár
Title in English Dictionary of Hungarian Settlements' Names
Keywords in Hungarian helységnév-azonosító
Keywords in English Settlements' Names
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)40 %
Ortelius classification: History
Linguistics (Council of Humanities and Social Sciences)40 %
Ortelius classification: Linguistics
Physical geography (Council of Complex Environmental Sciences)20 %
Ortelius classification: Geography
Panel Publications Panel
Department or equivalent Hungarian Central Statistical Office Library
Starting date 2009-07-01
Closing date 2011-02-28
Funding (in million HUF) 3.881
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project
Summary in Hungarian
Az 1898 és 1912 között lezajlott országos helységnévrendezés, de még inkább az 1918 óta bekövetkezett politikai fordulatok utáni tömeges, többszöri névváltoztatások, majd az utolsó 15 év geopolitikai változásai (a Szovjetunió, Jugoszlávia és Csehszlovákia, legújabban pedig Szerbia és Montenegró szétesése) annyira megbolygatták a történeti Magyarország helységnévállományát, hogy gyakran még a szakemberek is nehezen tudnak eligazodni benne. Igen sok település hovatartozásának megváltozása, az összes érintett országban bekövetkezett nagyszámú változás közlése, emellett a Magyar helységnév-azonosító szótár c. kötet (2., bőv. és jav. kiadás; megjelenés: 1998) régóta hiánycikk volta is indokolja annak jelentősen, leginkább történeti irányban és teljesen új, részletesebb térképmellékletekkel bővített anyagának kiadását. A kiadni kívánt kézirat az említett köteten túlmenően elsősorban a következőket tartalmazza:· Elkészült a két legjelentősebb történeti földrajzi sorozat, Györffy: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza I–IV., iII. Csánki – Fekete Nagy: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában l–V., valamint Csánki: Körösmegye a XV-ik században c. akadémiai székfoglaló értekezése településeinek – a szótárban szereplő helységekkel való – azonosítása, a névváltozataiknak az anyagba időrendben történő beépítése.· Az 1910. évi népszámláláskor önálló települések szócikkei a népszámlálás felekezeti statisztikai adataival is kiegészültek.· Az utóbbi másfél évtizedben az egyes szomszéd államok hatóságai által elfogadott, hivatalosnak tekinthető magyar helységnévjegyzékek alapján – az 1920-ban elcsatolt területeken – a vonatkozó szócikkek a ma hivatalosnak tekinthető magyar helységnévvel és hatálybalépésének évszámával bővültek. Ide tartozik, hogy a kárpátaljai helységnevek szócikkeiben nemcsak a magyarra átírt ukrán nevek, hanem a hivatalos cirill betűs ukrán nevek is szerepelnek, így cirill betűs névmutató Is készült.· A bővítésekkel kapcsolatban a kötet 2416 lábjegyzettel egészült ki.
A kiadvány terjedelme 1180 A/4-es oldal.
Summary
The new names for settlements in Hungary of the second half of the 19th century, the new governmental subjects between 1898 and 1912 and especially the mass settlement name-changes after the political changes of 1918 made the settlements' names in the historical Hungary so complex that it could easily make confused even the most qualified geographers, cartographers or economists. Many things justify the new enlarged edition of the dictionary. As a result of the history of Europe in the last 15 years (including great changes like falling apart the Soviet Union and then Yugoslavia, Czechoslovakia, and finally Serbia and Montenegro also) many cities and towns changed its country and name. The author is an expert of this field and has researched the names of settlements for many years. The first and second edition of this book has been sold out many years before.This third edition is based on the 2nd edition of the Identification Dictionary of Hungarian Settlements' Names (Talma Kiadó, 1998). This dictionary gives a list of all the settlements and governmental areas of the Hungarian Kingdom (not including Croatia and Slavonia), the main cities, towns and comitias of Croatia and Slavonia, and all the settlements with Hungarian minorities lived in. Some settlements in the territory of Hungary after 1913 with Hungarian name are also listed. The list also included all the Chango-Hungarian names and some European cities with special Hungarian names too. The dictionary also includes many information on the settlements e.g. number of inhabitants, ethnic minorities according to the population census of 1910. The versions of ancient Roman, German, Latin and Hungarian names and the current names are also noted. 2416 newnotes are published in the new edition. The size of the dictionary is 1180 A/4 pages.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az elkészült kötetbe beépítettem az utóbbi tíz évi munkámat. A legfontosabb a történeti földrajzi irányban, Györffy és Csánki sorozatainak összes, a szótár keretei közé illeszthető középkori modernizált településneve feldolgozásával létrejött bővítés. A kéziratot – többek között – az eddigieknek megfelelően kiegészítettem a települések felekezeti adataival, illetve az 1920-ban elcsatolt területek ma hivatalosnak tekinthető magyar helységneveivel. Megtalálhatók a szótárban az e területeken ma hivatalosnak tekinthető, más nemzetiségek (horvát, német, román, szlovák és ukrán) által használt helységnevek, továbbá a mai Magyarország hivatalos nemzetiségi helységnevei is. Fontos elem még, hogy az 1944. évi helységnévtár szerint bizonyos autonómiával rendelkező Kárpátalja helységeinek szócikkei az akkor hivatalos ruszin nyelvű (cirill, illetve latin betűs) neveit, továbbá a ma hivatalos cirill betűs ukrán nevet is magukban foglalják. E helységnevek megkeresését a megfelelő névmutatók teszik lehetővé. A szótár címszavainak bemutatására teljesen új, színes térképlapok készültek. Kiemelkednek a Magyar Királyság 1913. évi közigazgatási beosztását és Magyarország összes helységét, Horvát-Szlavónországban pedig csak a magyar vonatkozású helységeket, továbbá az ország egész középkori területén a fontosabb középkori várakat, várkastélyokat felölelő domborzatábrázolásos, részletes térképszelvények. Ezeken kívül különböző tematikus térképek is szemléletesen egészítik ki a szöveges anyagot.
Results in English
The book Dictionary of Place Names contains the result of my ten-year work. I’ve enlarged the text with elaborating the medieval place names of the series of György Györffy and Dezső Csánki. I’ve completed the book with denominational data of all places, the official Hungarian (and Croatian, German, Romanian, Slovak or Ukrainian) place names of the territories disannexed in 1920, and finally, all place names used by minorities in contemporary Hungary. The entries about places in Ruthenia (that got local authority in 1944) contain Ruthenian names with Cyrillic and Roman letters either, and the official Ukrainian names with Cyrillic letters. These place names can be found with the help of the applicable indexes. More than 70 brand new and coloured maps have been made for the book.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=79922
Decision
Yes

 

List of publications

 
Lelkes György: Magyar helységnév-azonosító szótár, KSH Könyvtár, 2011
Back »