Consortional main: Art Historical and archeometrical research of haban ceramics from public and privat collections in Hungary to prepare database and catalogue  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81133
Type K
Principal investigator Ridovics, Anna
Title in Hungarian Konzorcium, fő p.: A magyarországi köz-és magángyűjteményekben fellelhető habán kerámiák művészettörténeti és archeometriai kutatása, számítógépes adatbázis és szakkatalógus elkészítése
Title in English Consortional main: Art Historical and archeometrical research of haban ceramics from public and privat collections in Hungary to prepare database and catalogue
Keywords in Hungarian kerámia, habán, anabaptista, újkeresztény, fajansz, archeometri kutatás
Keywords in English ceramic, faians, haban, anabaptist, neochristian, archeometrical research
Discipline
Art History (Council of Humanities and Social Sciences)55 %
Ortelius classification: Art history
Mineralogy, Petrology (Council of Complex Environmental Sciences)25 %
Ortelius classification: Mineralogy
Archeology (Council of Humanities and Social Sciences)20 %
Ortelius classification: Comparative archaeology
Panel Culture
Department or equivalent Historical Repository (Hungarian National Museum)
Participants Földessy, Péter
Jósvainé dr. Dankó, Katalin
Ringer, István
Tomka, Gábor
Starting date 2010-03-01
Closing date 2016-01-31
Funding (in million HUF) 7.380
FTE (full time equivalent) 8.19
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatócsoport a magyarországi köz- és magángyűjteményekben fellelhető habán kerámiákat (1590-1760) és a hozzáférhető régészeti leleteket mérte fel. Az írott forrásokra épülő történeti kutatások és a stíluskritika mellé társítottuk a legmodernebb anyagvizsgálati módszereket. A hazai anyaggal párhuzamosan vizsgáltuk a környező országok gyűjteményeit. 1484 tárgyat vettünk Excel listába. Kb. 800 darab tárgy esik a kutatás számára kijelölt időhatárok közé esik. Komplex adatfelvételt végeztünk három nagy közgyűjteményben ( Iparművészeti Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, Néprajzi Múzeum - 575 tétel). A sárospataki habán telep ásatása számos eredményt hozott (pl. ólommázas kerámiák köre). Az archeometriai mérések adatbázisa 571db tárgy és régészeti töredék adatait tartalmazza. A sárospataki ágyúöntő műhelyben és a morva központokban feltárt fehér ónmázas töredékek jellemzője, hogy a habánok a fehér mázhoz nem a a máz vastagságát, hanem az ón-oxid mennyiségének növelését választották. Közel 140 darab kékmázas tárgyat kémiailag elemeztünk hordozható XRF készülékkel, ezek a mérés kimutatási határától (~150 ppm Sn) 13 tömeg%-ig terjedő tartományban tartalmaztak ónt. Az elektron-mikroszondás szöveti vizsgálat is igazolta a szándékos hozzáadagolást. Az XRF mérések újdonsága, hogy uránt mutattunk ki Alvinc, Sárospatak, Szobotist és a „bányavárosi műhely” egyes darabjainak kobaltos kék mázában vagy kék díszítésében. A készítési technológiát rekonstrukciók segítségével is elemeztük.
Results in English
The aim of this consortial project was to prepare database of Haban ceramics (including items from the end of 16th cent. to mid of 18th cent.) from public and private collections of Hungary. It means that the catalogue raisonnes were prepared about the three most important public Haban ceramic collections (Hungarian National Museum, Museum of Decorativ Art, Ethnographical Museum). We applied historical research based on written sources and stilistical interpretation together with the most modern archeometrical methods fitted to this special observation. Investigations were performed on ceramics from museum and private collections as well as on archaeological artefacts – among them artefacts from the excavations of Sárospatak-Héce, of the former Hutterite Bruderhof. Haban ceramic thesaurus in Hungary was analysed comparing with similar collections of surrounding countries.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81133
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bajnóczi B, Nagy G, Tóth M, Ringer I, Ridovics A: Archaeometric characterization of 17th-century tin-glazed Anabaptist (Hutterite) faience artefacts from North-East-Hungary, Journal of Archaeological Science 45, pp. 1-14, 2014
Bajnóczi, B., May, Z., Ridovics, A., Szabó, M., Nagy, G., Tóth, M.: The tin content of the blue-glazed Hutterit and Haban ceramics – implications for the production technology based on results of the handheld XRF and EMPA analyses., Acta Ethnographica Hungarica, 60 (2), 515-532 pp., 2016
Ridovics, A., May, Z., Bajnóczi, B., Tóth, M.: Examination of Haban vessels with uranium-bearing blue glaze., Acta Ethnographica Hungarica, 60/2, (2015) 485-514 pp., 2016
Balla Gabriella: Brief Collection History of the Haban Ceramics in the Museum of Applied Arts in the Light of Haban Research, Acta Ethnographica Hungarica, 60/2, (2015) 289-304 pp., 2016
Vida Gabriella: The Museum of Ethnography’s Haban Ceramics in Budapest, Acta Ethnographica Hungarica, 60/2, 305-322 pp., 2016
Ringer István: Archaeological Excavation of the Haban Colony Site at Sárospatak, Acta Ethnographica Hungarica, 60/2, (2015) 419-444 pp., 2016
Bajnóczi, B., Nagy, G., Szabó, M., Tóth, M., May, Z., Pajer, J., Ridovics, A.: „Glaze residues” and “glaze raw material” from Anabaptist pottery production centers in Moravia., EMAC2015 – 13th European Meeting on Ancient Ceramics, 24-26 September 2015, Athens, Greece, Conference program and abstracts, p. 206., 2015
EMAC2015 – 13th European Meeting on Ancient Ceramics, 24-26 September 2015, Athens, Greece, Conference program and abstracts, p. 206.: Production technology of blue-glazed Anabaptist-Hutterite and Haban ceramics, EMAC2015 – 13th European Meeting on Ancient Ceramics, 24-26 September 2015, Athens, Greece, Conference program and abstracts, p. 76., 2015
Ridovics Anna: Umeleckohistorický a archeometrický výskum habánskej keramiky vstátnnych a súkromných zbierkach v Maďarsku., In: Habani a Habánska keramika. Zbornik z medzinárodného odborného seminára, konanéha 3. septembra 2011 v Modre. Zost. Agáta Petrakovičova. Slávnosť hliny – Keramická Mod, 2013
Ridovics A, Bajnóczi B, May Z, Tóth M: The transfer of tin-glazed faience technology by Hutterite Anabaptists to East-Central Europe in the Late Medieval and Post Medieval Period, www.camertola.pt X CICM2 - X Congresso Internacional a cerâmica medieval no Mediterrâneo – 10th International Congress on Medieval Pottery in the Mediterranean, 22-27 okt, 2012
Kovács Kis V, Bajnóczi B.: Cassiterite in tin glaze of Anabaptist faience from Hungary: morphological and crystallographic characterization by SEM and TEM, 39th International Symposium on Archaeometry, 28 May – 1 June 2012, Leuven, Belgium, Program and Abstracts Book, KU Leuven, pp. 385-386., 2012
Bajnóczi B, Nagy G, Tóth M, May Z, Pajer J, Ridovics A: Mineralogy and mictrostructure of „glaze residues” and/or „glaze raw materials” from Anabaptist pottery production centres in Moravia, PANGEO Austria 2012, 15-20 September 2012, Salzburg, Austria, Abstracts, pp. 19-20., 2012
Bajnóczi B, Nagy G, Tóth M: Technological examination of 18th to 19th century cobalt-blue decorative ceramics from Transylvania (Romania), Joint 5th Mineral Sciences in the Carpathians Conference and 3rd Central-European Mineralogical Conference, 19-21 April, 2012, Miskolc, Hungary, 2012
Bajnóczi B., Nagy G., -May Z., Tóth M.: Adalékok a szászkézdi kerámia készítési technikájához anyagvizsgálatok alapján., Néprajzi Értesítő, 93, 95-109. 2011., 2012
Ridovics Anna: Umeleckohistorický a archeometrický výskum habánskej keramiky v státnnych a súkromných zbierkach v Maďarsku., Habani a Habánska keramika. Zbornik z medzinárodného odborného seminára, konanéha 3. septembra 2011 v Modre. Zost. Agáta Petrakovičova. Slávnosť hliny – Keramická Modra 2, 2012
Radványi Diána Ars Decorativa 29. pp. 57-70: Fayencekachelöfen der Habaner, Ofenkacheln und ihre Rekonstruktionen in der Sammlung des Ungarischen Museums für Kunstgewerbemuseums zu Budapest (Habán fajanszkályhák, ká, Ars Decorativa 29. pp. 57-70, 2012
Bajnóczi B., Tóth M., Nagy G.: Microstructure and composition of glaze of Haban ceramics from Sárospatak (NE-Hungary). IMA2010, Acta Mineralogica-Petrographica Abstract Series, 6, p. 113., 2010
Bajnóczi B, Nagy G, Tóth M, Ringer I, Ridovics A: A sárospataki ágyúöntő műhelyben feltárt 17. századi habán kerámialeleletek mázának mikroszerkezete és összetétele., Archeometriai Műhely VIII/1, pp. 1-16., 2011

 

Events of the project

 
2010-07-06 13:50:22
Résztvevők változása
Back »