A study on Vladimir Nabokov (1899-1977)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81212
Type SAB
Principal investigator Hetényi, Zsuzsa
Title in Hungarian Nabokov monográfia
Title in English A study on Vladimir Nabokov (1899-1977)
Keywords in Hungarian Nabokov, emigrációs irodalom, poliglosszia, szimbolika, antikvitás, posztmodern, invariánsok, poligenetikus toposzok
Keywords in English Nabokov, emigré literature, polyglossy, symbolism, antiquity, postmodern, invariants, polygenetic topoi
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Philology
Panel Sabbatical
Department or equivalent Institute of Slavic and Baltic Philology (Eötvös Loránd University)
Starting date 2010-06-01
Closing date 2011-06-30
Funding (in million HUF) 13.837
FTE (full time equivalent) 1.00
state closed project
Summary in Hungarian
Vladimir Nabokov’s Coherent Controversies. Nabokov-monográfia terve
Nabokov (1899-1977) a 20. század egyik legkülönlegesebb életművét hozta létre, amely a szimbolizmustól a posztmodernig ível. Tíz éve foglalkozom ezzel.
Célom, hogy megírjam az első magyar nyelvű Nabokov-monográfiát, egy nemzetközi szakirodalomra támaszkodó könyvben foglaljam össze a magyarul is hamarosan megjelenő 18 regényének alapján életművét. Emellett róla írott tudományos cikkeim írását, közlését is folytatnám.
Szándékom tudományos ismeretek közlése olvasható formában, s közben a szövegelemzésbe beavatás. A Nabokov-szövegek bonyolultsága, szerteágazó asszociációs és utalásrendszere értelmezések sokaságát teszi lehetővé. Foglalkozom többek között az író többnyelvűségével, állandó motívumaival és szimbólumaival, az emigránsléttel, az emlékezés és az erotika filozófiai és esztétikai aspektusaival.
A magyar olvasók csak 1990 után kezdtek ismerkedni Nabokovval, de az életműsorozatban előszó, utószavak, jegyzetek nem szerepelhetnek. E körülmény szükségessé teszi egy olyan monográfia megjelenését, amelyben az olvasó fogódzót kaphat a művek megértéséhez, és kívánatos, hogy írójuk mindkét kultúrában, és három nyelven ismerősen mozogjon.
A kutatóév alatt a parttalan mennyiségű szakirodalom feltérképezése és áttekintése a külföldi 3+3 hónap alatt zajlik, míg az elméleti előkészítés, a könyv feszes vázának összeállítása az itthoni első 3 hónapban, majd az alkotó összegzés és koncepció véglegesítése 3 hónap alatt újra itthon, de nemzetközi tudósok között történik.
A kötet függelékében szerepel a Nabokov-művek magyar bibliográfiája is.
Summary
Vladimir Nabokov’s Coherent Controversies
My goal is to write the first concise book in Hungarian and some additional scholarly articles on Vladimir Nabokov’s prose, one of the most complex writers of 20th century, a literary aristocrat of Russian emigré literature, a master of irony and pathos, a disciple of Russian Symbolism, and a precursor of postmodern. The actuality of the book is given by the fact that Nabokov’s novels are being published only now in Hungary, after a long prohibition. I know Nabokov also as a translator (Mary, Glory, short stories). My analysis of Nabokov’s literary way (1926—1977) aims to find constant elements in his oeuvre, his constant motifs and patterns, to discover his unique philosophy and aesthetics. Aspects of my analysis are, among others, Nabokov’s bilinguism, his pattern-like symbols and invariants (term by Iu. Levin), the concept of memory as Weltanschauung and as the special behavior of émigré writer, transcendency and irony, motifs of antiquity, the philosophy of eroticism, mythical and ritual patterns in his texts.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatásom a tervezett beosztásnak megfelelően zajlott, a négy kutatóhelyen, amelyből kettő, hat hónap időtartamban külföldön történt. Termékeny és tanulságos volt a külföldi egyetemi életbe belekóstolni. Nagy élmény volt minden külföldi könyvtár. A tervezettnél többet olvastam és kevesebbet írtam, aminek oka a több évtizedes szakirodalmi elmaradás, illetve az idegen nyelvi környezet és a magyar nyelvű (idézendő) elsődleges szövegforrások hiánya. Ennek következménye egy munkás nyár és intenzív poszt-sabbatical év lesz. A Collegium Budapestben kértem és kaptam két hónap hosszabbítást. Könyvem bevezetője, előszava, vázlata, szerkezete, bibliográfiái, táblázata, függeléke, lábjegyzet rendszere készen van, és a törzsét képező elemzések kb. egy ötöde, összesen 5-6 ív anyag. A könyv várható terjedelme kb. 1 millió karakter, 25 ív.
Results in English
My research year passed according to planned schedule. I spent my time in four places, sharing it between foreign and domestic institutions. My two academic quarters abroad was fruitful and illuminating, instructive. Foreign libraries marked a wonderful experience. I read more and wrote less than intended, due to the great reading lag accumulated during many years and also because of the setback caused by the foreign language surroundings and lack of primary sources in Hungarian to be quoted. That will draw as a consequence an additional working summer and busy post-sabbatical academic year. I asked and was given an additional 2-months stay at Collegium Budapest. The following parts of my book are ready: Preface, Introduction, Bibliographies, Figures, and also its table of contents, plan and structure, system of footnoting. One fifth of the "body", that is of the analytic chapters are ready, about 200 000 signs. The full volume is expected to be of 1 million signs, 25 sheets.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81212
Decision
Yes

 

List of publications

 
Hetényi Zsuzsa: Mythical paradigms of femininity: transitions between earthly and heavenly in Nabokov’s Lolita, L’ordre du chaos - le chaos de l’ordre. Andrei Dobritsyn, Ekaterina Velmezova (éds). Hommages à Leonid Heller. Peter Lang, Bern, 2010. 225-233, 2010
Hetényi Zsuzsa: Csehov-csapongások, nabokovos nézőpontból, Holmi 2010. október, 1277-1288., 2010
Hetényi Zsuzsa: What parts is made a live dog? Along the pedigree line of Nabokovian dogs, Representations de l’animal dans la culture russe. Actes du colloque de Lausanne 2007. Ed. par L. Heller et A. Vinogradova de la Fortelle. Université de Lausanne,, 2010
Hetényi Zsuzsa: Visual associations and images of memory in Nabokov’s narration (in Russian)), Ekfrasis ,StPetersburg, Pushkin House, NLO, 2011., 2011
Hetényi Zsuzsa: Lionized in Berlin. Translating “A Guide to Berlin” by Vladimir Nabokov and the writer’s road to be published in Hungary, L'Harmattan, köszöntő kötet, előkészületben, 2011
Hetényi Zsuzsa: Nabokov’s The Enchanted Hunters and Homer’s and Joyce’s Palace of Kirke. Polygenetical parallelities and tranfigurative topoi of mutation, pig/hog and dog) (in Russian), Russian Literature, Elsevier. LXIX-I, 1 January 2011, Special Issue. The Zagreb Symposia XVII – Transfer. 39-55., 2011
Hetényi Zsuzsa: North-West and East: Nabokov’s dislocations and hybridization of languages (in Russian), Vostok i Zapad. Prostranstvo prirody i prostranstvo kultury v russkoi literature i folkloreBudapest-Volgograd, 2011. Ed. by A. Goldenberg and Zs. Hetényi, 2011
Hetényi Zsuzsa, Arkady Goldenberg: Vostok i Zapad. Prostranstvo prirody i prostranstvo kultury v russkoi literature i folklore, Budapest-Volgograd, 2011. Ed. by A. Goldenberg and Zs. Hetényi, 2011
Hetényi Zsuzsa: Baljós kanyar, Élet és Irodalom, LV. évfolyam 8. szám. 2011. február 25. 10., 2011
Vladimir Nabokov. Ford. Hetényi Zsuzsa: Másenyka, Európa könyvkiadó, 2011
Hetényi Zsuzsa: Nabokov Berlinben, ELTE BTK, Tanévzáró orosz tanszéki konferencia , 2011. május 20, 2011
Hetényi Zsuzsa: A szótól a betűig. Literátus litera-túra a transzlációban (Nabokov szinesztetikus és többnyelvű szövegei), Modern Filológiai Társaság konferenciája, 2011. június 21, 2011
Hetényi Zsuzsa: Laura modellje, MR3 Bartók Rádió, 2011. április 30. Irodalmi Újság, 2011
Hetényi Zsuzsa: Kiradírozott önélet. Vladimir Nabokov: Laura modellje, Magyar Narancs XXIII. 21. 2011.05.26., 2011
Hetényi Zsuzsa: „Az élet moslék, a világ bordélyház, az emberek szélhámosok”. Babel Odesszája: mese, idill, groteszk és más történetek, Holmi, 2011 július, 2011
Back »