Archaeological systematic survey in Pest County (Gödöllő Hills and Galga Valley)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81222
Type K
Principal investigator Miklós, Zsuzsa
Title in Hungarian Régészeti topográfiai kutatások Pest megyében (Gödöllői-dombvidék és Galga-völgye)
Title in English Archaeological systematic survey in Pest County (Gödöllő Hills and Galga Valley)
Keywords in Hungarian régészeti topográfia, légi fotózás
Keywords in English archaeological systematic survey, aerial archaeology
Discipline
Archeology (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Comparative archaeology
Panel Archeology
Department or equivalent MTA Régészeti Intézet
Participants Dinnyés, István
Kővári, Klára
Kvassay, Judit
Torma, István
Starting date 2010-04-01
Closing date 2011-03-31
Funding (in million HUF) 2.532
FTE (full time equivalent) 1.61
state closed project
Summary in Hungarian
A magyar régészet mindmáig egyedülálló teljesítménye a Magyarország Régészeti Topográfiája sorozat, amelynek eddig 10 kötete jelent meg. Jelen pályázatban a 11. kötet – Pest megye volt aszódi és gödöllői járása – befejezéséhez (még elvégzendő terepi ellenőrző kutatások, kézirat befejezése, illusztrációk megtervezése, elkészítése) kérjük a támogatást. A kötet munkálatai az anyagi és személyi feltételek hiánya miatt a 2000-es évek legelején kb. 50%-os készültségi foknál megszakadtak. Az MTA Régészeti Intézete és a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága között létrejött együttműködési megállapodás keretében és finanszírozásával 2007-től az eredeti szerzők részvételével folytatódik a munka. Jelenleg a kézirat 85-90%-a kész. Az illusztrációk közül elkészültek az őskortól a török kor végéig terjedő lelőhelyeket feltüntető községtérképek (28 db), folyamatban van a földvárak, középkori templomok felmérését ábrázoló rajzok készítése (kb. 20 db). Az általános pénzügyi nehézségek miatt a kötet befejezése ismét veszélybe került. A szakmai szempontból rendkívül fontos terület Pest megye ÉK-i része települési viszonyairól, a három nagy régió találkozási pontjánál fekvő terület kapcsolatrendszeréről nyújt átfogó képet mintegy 900 lelőhely forrásanyagának feldolgozásával valamennyi régészeti korban. A pályázati támogatás elnyerése esetén 2011 első negyedévének végéig elkészül a teljes kézirat és illusztrációs anyag. Ezt követően a kötet megjelentetésére kívánunk pályázni.
Summary
The series of the Archaeological Topography of Hungary, of which ten volumes have been published so far, is a still unique achievement of Hungarian archaeology. The aim of our proposal is to obtain funding for the finalization of the eleventh volume (control surveys, finalization of the manuscript, preparation of the illustrations). Due to the lack of appropriate financial and personnel conditions, the work on this volume was stalled at the beginning of the 2000s, at 50% completion. Since 2007, the work has been taken up again within the framework, and with the financial support, of the agreement between the Archaeological Institute of the Hungarian Academy of Sciences and the Directorate of the Pest County Museums. At present, 85-90% of the project has been accomplished. Among the illustrations, the maps of villages with the location of archaeological sites from prehistory till the Ottoman Period (28 maps) and the plans of hillforts and medieval churches (ca. 20 drawings) have already been prepared. Due to the general financial difficulties, the finalization of the volume is in danger again. The volume will provide a comprehensive review of the settlement patterns of an archaeologically very important region, the north-eastern part of Pest County, and of the connections of an area lying at the juncture of three large regions, through the analysis of the sources on 900 sites from all archaeological periods. In case of a successful application, the full manuscript and the illustrations will be finished by the end of the first quarter of 2011. After that we will apply again for funding for the publication of the volume.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az OTKA-támogatás felhasználásával az MTA Régészeti Intézete és a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága együttműködésével készült el a volt Aszódi és Gödöllői Járás régészeti lelőhelyeit bemutató kötet. A kutatás során a Magyarország Régészeti Topográfiája sorozat módszereit alkalmaztuk; a feldolgozásra kiválasztott terület régészeti emlékanyagát és történeti forrásait a jelen kötet is helységenként, lelőhelyek szerinti csoportosításban tárgyalja az őskortól a török kor végéig terjedő időből. A teljességre törekvő múzeumi és szakirodalmi adatgyűjtés eredményeinek kritikai értékelésén túl az emberi megtelepülésre alkalmas területek terepbejárásokkal történő átkutatására törekedtünk. A mintegy 900 régészeti lelőhely átfogó képet nyújt az Alföld és az Északi Középhegység, valamint a legtöbb korszakban a Dunántúlról idáig kiterjedő nyugati régió találkozásánál fekvő változatos adottságú táj települési viszonyairól, a három nagy régió találkozási pontjánál fekvő terület kapcsolatrendszeréről a régészeti korokban. A térképekkel, lelőhelyfelmérésekkel és a jellemzőbb leletek fényképével gazdagon illusztrált mű alapvető forrásként használható egyebek között a környezetrégészeti és helytörténeti kutatásokhoz, valamint a beruházásokat, építkezéseket megelőző hatósági munkához. A monográfia megjelentetésére 2011. máciusában OTKA publikációs pályázatot nyújtottunk be.
Results in English
The volume presenting the archaeological sites of the former Aszód and Gödöllő Districts were completed in cooperation between the Archaeological Institute of the Hungarian Academy of Sciences and the Directorate of the County Pest Museum. During the research on the archaeological sites we employed the procedures followed in the already published volumes of the Archaeological Topography of Hungary (MRT) series: the archaeological sites and historical sources from the period between the Palaeolithic and the Ottoman Age in the area surveyed are grouped and discussed according to the modern settlements. In addition to gathering and critically reviewing the relevant data from various archival sources in museums and in the archaeological publications, we also conducted field surveys in the areas suitable for human settlement. Lying at the meeting point of three major regions, the roughly 900 sites in the study area and its richly diverse landscapes offer a comprehensive picture of the area's settlement patterns and the contacts between the Hungarian Plain, the Northern Mountain Range and Transdanubia during the successive archaeological periods. The book is richly illustrated with maps, site survey plans and the most distinctive finds of each period, and will thus serve as an indispensable handbook for further studies on local and regional history, for palaeoenvironmental studies and for the necessary impact studies preceding major construction projects.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81222
Decision
Yes

 

List of publications

 
Dinnyés István–Kővári Klára–Kvassay Judit–Miklós Zsuzsa–Tettamanti Sarolta–Torma István (szerk.): Pest megye régészeti topográfiája. A volt aszódi és gödöllői járás. Terjedelem: 60 szerzői ív szöveg, 40 fekete-fehér szövegközti illusztráció és 28 fekete-fehér térkép, 65 fényképes tábla, mellékletként 8 db. színes térkép., Budapest, 2012
Back »