Five generations. Social history, micro society and sociology.  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81285
Type K
Principal investigator Somlai, Péter
Title in Hungarian Öt nemzedék. Társadalomtörténet, mikro-világ és szociológia.
Title in English Five generations. Social history, micro society and sociology.
Keywords in Hungarian nemzedékek, család, szocializáció, társadalmi változások, huszadik század, mikrotörténelem, életstílus
Keywords in English generations, family, socialization, social changes, 20th century, microhistory, lifestyle
Discipline
Sociology (Council of Humanities and Social Sciences)60 %
Ortelius classification: Social changes
History (Council of Humanities and Social Sciences)40 %
Ortelius classification: Social history
Panel Society
Department or equivalent Institute of Sociology (Eötvös Loránd University)
Starting date 2010-02-01
Closing date 2013-12-31
Funding (in million HUF) 10.109
FTE (full time equivalent) 1.64
state closed project
Summary in Hungarian
Kutatásom célja az lesz, hogy a szocializáció, a családi kapcsolatok és a jelenkori életformák hosszabb távú változásait tárjam fel öt nemzedék sorsán keresztül. Szociológiai szempontok szerint kívánom újraértelmezni a huszadik századi magyar társadalom alakulását és történeti szempontok szerint megközelíteni a jelenkori szocializáció problémáit.
Vizsgálataim során arra fogok törekedni, hogy egybekapcsoljam a nemzedéki életformák makro- és mikro szintjét. Ehhez a rendelkezésre álló szakirodalom feldolgozása mellett különféle személyes dokumentumokat, írott, hang- és képi emlékeket kívánok összegyűjteni. Elemzésükhöz a családszociológiai és szociálpszichológiai szempontok mellett használni kívánom a társadalomtörténet, művelődéstörténet, a történeti demográfia és a mikrotörténelem újabb keletű eljárásait.
Summary
Social scientists made few research about how the socialization process changed from generation to generation in Hungary, in the long run during the 20. century. I would like to know more about this changes in socialization, family process and life-styles. This is why I will make historical and sociological research about five generations.
My purpose is to understand the changes in macro- and micro-level. I will collect personal documents in written, in audio and in visual forms. I will use the knowledge and methods of family sociology, social psychology, social history and „microstoria”.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatásunkat 2010-2013 között folytattuk. Célunk az volt, hogy a szocializáció és az életformák hosszabb távú változásait ismerjük meg a huszadik század különböző korszakaiban élt magyarországi ifjúsági nemzedékek összehasonlító elemzésével. Szociológiai, szociálpszichológiai és történeti vizsgálódásaink fontos különbségeket tártak fel a nemzedéki szocializációban. Lényeges okait és körülményeit tudtuk megvilágítani például annak, hogy a jövő miért volt előreláthatóbb a múlt fiataljai számára és hogy a bizonytalanság hogyan fakad a jelenkori ifjúság helyzetéből. Egyes céljainkat viszont nem tudtuk elérni. Például nem jutottunk közelebb olyan általános érvényű szabályszerűségekhez, amelyek a szocializációs minták történeti változásaira vonatkoznak.
Results in English
Peter Somlai Five generations. Social history, micro-world and sociology We made this research from 2010 to 2013. The focus of our work was how the socialization process of youth changed from generation to generation in Hungary, in the long run during the 20. century, from 1910 to 2010. In the analysis of socialization patterns we used personal and public documents in written, in audio and in visual forms. We united different research methods of the social sciences (sociology, social psychology as well as historical micro- and macro-analysis). We have some results. One example is the comparison of the insecurity of present generation with the more calculable future of some earlier generations. But we can not elaborate good explanations of the changing patterns of socialization.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81285
Decision
Yes

 

List of publications

 
Somlai Péter: Változó ifjúság, „Educatio”, XIX. 2. sz. 175-190., 2010
Somlai Péter: A ’Sturm und Drang’-tól a jelenkorig, Kiss László (szerk.) A cselekvő értelmiségi. Tanulmányok Huszár Tibor 80. születésnapjára. Bp. Argumentum – ELTE Társadalomtudományi Kara. 314-325., 2010
Somlai Péter: Nemzedéki konfliktusok és kötelékek, In: Bauer Béla, Szabó Andrea (szerk.) (szerk.) Arctalan (?) nemzedék: Ifjúság 2000-2010. Budapest: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 2011. pp. 25-36., 2011
Somlai Péter: Fiúk és apák., Géczi János – Makai Péter (szerk.) Utánad olvasó! A 70 éves Kamarás István tiszteletére. Veszprém, Pannon Egyetem. 111-120. old., 2011
Somlai Péter: Az átmenet kora. (Kommentárok Némedi Dénes „Durkheim és az innováció” című kéziratáról.), Szociológiai Szemle, 21 (2011) Nr. 1. 84-89., 2011
Somlai Péter: Nemzedéki konfliktusok és kötelékek, Bauer B. – Szabó A. (szerk.) Arctalan (?) nemzedék. Bp. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 25-36., 2011
Somlai Péter: Gyengék-e az erős kötések?, In: Kmetty Z. – Koltai J. (szerk.) Változó képletek, változatos perspektívák. Tanulmánykötet Tardos Róbert 65. születésnapjára. Bp, Háttér Kiadó, 75-91., 2012
Somlai Péter: Fejlődési zavarok., „Replika” 78. szám, 135-144., 2012
Somlai Péter: A nemzedékekről. Dilemmák az általános szociológia köréből., Balog I. – Balogh P. – Jancsák Cs. – Lőrincz J. – Rácz A. – Vincze A. (szerk.) A szociológia szemüvegén keresztül. Tanulmányok Feleky Gábor 60. születésnapjára. Szeged, 2, 2012
Somlai Péter: Generations of Progress, Előadás a Magyar Szociológiai Társaság „Progresszió – Regresszió” című Vándorgyűlésének „Socialization, Developmental Psychology and the Concept of Development” című pane, 2012
Somlai Péter: Család 2.0., Budapest: Napvilág, 227 old. p., 2013
Somlai Péter: Nemzedékektől életszakaszokig. (Történeti vizsgálódás eltolódó szociológiai témákról és szempontokról), KSH Népességtudományi Kutatóintézet (publikációra elfogadva), 2014
Somlai Péter: Fiatalok történelmi nemzedékei: 1968, 1989, 2010, L’Harmattan kiadó és a Károli Gáspár Református Egyetem (közlésre elfogadva), 2014
Back »