Comparative study of the Upper Permian and Triassic dolomites of the Transdanubian Range and interpretation of their origin  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81296
Type K
Principal investigator Haas, János
Title in Hungarian Dunántúli-középhegységi felső-perm és triász dolomitok összehasonlító vizsgálata és genetikai értelmezésük
Title in English Comparative study of the Upper Permian and Triassic dolomites of the Transdanubian Range and interpretation of their origin
Keywords in Hungarian perm, triász, dolomit, pertográfia, geokémia, diagenezis
Keywords in English Permian, Triassic, dolomite, petrography, geochemistry, diagenesis
Discipline
Geology, Tectonics, Vulcanology (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Ortelius classification: Sedimentology
Panel Earth sciences 1
Department or equivalent Geological, Geophysical and Space Science Research Group (Eötvös Loránd University)
Participants Bajnóczi, Bernadett
Budai, Tamás
Demény, Attila
Hips, Kinga
Horváth, Balázs
Kele, Sándor
Kövér, Szilvia
Péró, Csaba
Starting date 2010-07-01
Closing date 2015-06-30
Funding (in million HUF) 13.624
FTE (full time equivalent) 9.66
state closed project
Summary in Hungarian
A 2,5–3 km vasagságot elérő dolomit kőzetfajták meghatározó szerepet játszanak a Dunántúli-Középhegységi egység (DKH) felépítésében. Ezek a kőzetek a késő-perm és a késő-triász közötti 60 millió eves időintervallumban képződtek, jelezve, hogy a DKH ősföldrajzi helyzete különösen kedvező lehetett a dolomitképződés szempontjából. A DKH dolomit képződményeinek rétegtanát illetően megfelelő adatokkal rendelkezünk és ősföldrajzi helyzetükről is megfelelően alátámasztott elképzeléseink vannak. Mindez egyedülálló lehetőséget kínál a dolomitok összehasonlító vizsgálatára a korábbi vizsgálatok adatainak újraértelmezésével és egységes módszerekkel végzett új vizsgálatokkal. A project célja a különböző dolomitfajták sokoldalú vizsgálata az eredeti üledékösszetétel, a petrográfiai és a geokémiai jellemzők és a diegenetikus folyamatok nyomainak felismerése érdekében. Az összehasonlító vizsgálatok a nyugati Tethys régiónak a szerkezeti egységen kívüli egyidős dolomitjaira is kiterjednek. Bár a dolomitképződést régóta intenzíven kutatják, néhány alapvető probléma még ma is nyitott. A tervezett projekt ezek közül némelyik megoldásához közelebb vihet. A dolomitok gyakorlati jelentősége is számottevő a DKH-ben, hiszen karszvíz és szénhidrogén tárolókőzetek. Tekintetbe véve, hogy a dolomitok genetikája befolyásolja tárolási sajátosságaikat, a részletes és korszerű kutatás hidroogeológiai és szénhidrogén-kutatási szempontból is jelentős.
Summary
Dolomites, 2.5–3 km in thickness, play a significant role in the geological build-up of the Transdanubian Range Unit (TR). They were formed in a 60 My long interval from the Late Permian to the Late Triassic suggesting that in this period the paleogeographic setting of this unit may have been particularly favourable for the dolomite formation. Reliable data are available for stratigraphy of the dolomite formations of the TR and fairly evidenced interpretations on their paleogeographic setting. This situation offers a unique possibility for comparative studies on various dolomite formations on the basis of re-evaluation of data of the previous investigations and new studies applying unified methodology. The aim of the project is the multiple analyses of various dolomites in the TR in order to recognise the differences in their original sedimentary composition, petrographical and geochemical characteristics, and records of the diagenetic processes. The comparison also involves coeval dolomites of other structural units of the western Tethyan realm. Although the dolomite genesis has been intensively studied for a long time, some fundamental problems are still open. The proposed project may contribute to the solution some of them. Dolomites of the TR have great practical importance; they serve as reservoirs of karstic waters and hydrocarbons. Considering that genesis of the dolomites influences their reservoir properties, detailed and up-to-date investigations are crucial for hydrogeological researches and hydrocarbon prospection.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A program célja a Dunántúli-középhegység dolomit kőzeteinek és dolomit-tartalmú kőzetfajtáinak átfogó vizsgálata volt, elsősorban a dolomitképződési folyamatok kiderítése és a dolomitképződést meghatározó tényezők tisztázása érdekében. A munka során mintegy 30 felszíni szelvényből és 13 fúrásból 180 kőzetmintát vettünk. Az ezekből készített, továbbá mintegy 1600, korábbi kutatásokból származó, vékonycsiszolat petrográfiai vizsgálatát végeztük el. Mintegy 135 mintán, 270 mintavételi pontból történtek stabil szén és oxigén izotóp mérések és egyéb műszeres ásvány–kőzettani és geokémiai vizsgálatokra is sor került. A kutatás eredményeként tisztázódott, hogy a késő-permtől a késő-triászig terjedő intervallumban létrejött dolomitok képződése különböző üledékképződési és diagenetikus folyamatok eredménye. Több esetben megtaláltuk az üledékképződéssel egyidejű dolomit képződés nyomait. Kimutattuk, hogy a dolomitosodás többnyire döntő részben a felszíni folyamatok által meghatározott felszínközeli diagenetikus zónában ment végbe. Ezekben az esetekben a sekélytengeri környezetek ismétlődő szárazra kerülése (tengerszint ingadozás) és a klíma volt a dolomitosodás fő meghatározója. Más esetekben a dolomitosodás a mélyebb betemetődés során történt és törési zónák menti fluidum áramlás volt a dolomitosodás fő meghatározója. A kutatások eredményeit hazai folyóiratokban megjelent és nemzetközi konferenciákon bemutatott közlemények mellett 8 nemzetközi folyóirat közleményben publikáltuk.
Results in English
Based on comprehensive studies of dolomites in the Transdanubian Range, interpretation of the dolomite forming processes and the main controlling factors of the dolomite genesis were the aims of the project. In the course of the work 180 samples were taken form 30 outcrops and 13 cores. In addition to the thin sections made from these samples 1600 thin sections derived from previous studies were also used for the petrographic investigations. Stable carbon and oxygen isotope measurements were carried out on 135 samples from 270 sampling points and other petrographical and geochemical studies were also performed. Our studies revealed that the genesis of dolomites formed during the Late Permian to Late Triassic interval was the result of various sedimentological and diagenetic processes. In several cases we detected the traces of the synsedimentary dolomite formation. We pointed out that the dolomitization is commonly the result of near-surface diagenetic processes, which were controlled by the surficial conditions. In these cases recurring subaerial exposures of the shallow marine deposits and the climate were the critical factors of the dolomite formation. In other cases the dolomitization took place in the course of deeper burial and the fluid circulation along fracture zones governed the critical dolomitizing mechanism. The results of the research were presented in international conferences, domestic periodicals; and 8 papers were published in international journals.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81296
Decision
Yes

 

List of publications

 
Haas J., Pomoni-Papaioannou F, Kostoulou V.: Comparison of the Late Triassic carbonateplatform evolution and lofer cyclicity in the Transdanubian Range, Hungary and Pelagonian Zone, Greece., Central European Geology, 52, 153–184, 2010
Budai T., Haas J., Piros O: Újabb adatok a Pilis triász képződményeinek földtani és őslénytani ismeretéhez., 13. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés. Csákvár Program, előadáskivonatok, kirándulásvezető. 8–9, 2010
Piros O, Budai T., Haas J.: Upper Triassic platfor, slope and basin facies oft he Pilis Mountains (Transdanubian Range, Hungary), Geologica Balcanica (Abstract volume XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, Thessaloniki, Greece) 39, 319., 2010
Haas J, Budai T, Piros O, Szeitz P, Görög Á.: Late Triassic platform, slope and basin deposits in the Pilis Mountains, Transdanubian Range,, Central European Geology 53/2-3, 233–259, 2010
Haas J, Budai T: Tectonic, eustatic and climatic control on the Dachstein platform development in the Transdanubian Range, Hungary., Geophysical Research Abstract, 13, EGU2011-2444, 2011
Poros Zs, Mindszenty A, Machel H.G:, Ronchi P., Molnár F.:: Powderization of Triassic dolostones in the Buda Hills, Hungary., IAS 2011, 28th Meeting of Sedimentologists – Book of Abstracts, 535., 2011
Budai T., Haas J., Piros O. (2012): A Pilis-vonulat triász képződményeinek földtani kutatása, Magyar Állami Földtani Intézet Évi jelenése, 2010-ről, 55–62, 2012
Kovács S., Sudar M., Grădinaru E, Karamata S., Gawlick H.-J., Haas J., Péró Cs.,Gaetani M., Mello J., Polák M., Aljinovic D., Ogorelec B., Kollar-Jurkovsek T., Jurkovsek, B., Buser S.: Triassic evolution of the tectonostratigraphic units in the Circum-Pannonian region, . Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 151/ 3-4, 199–280, 2011
Haas J., Budai T., Raucsik B.: Climatic controls on sedimentary environments in the Triassic of the Transdanubian Range (Western Hungary)., Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. doi: 10.1016/j.palaeo.1012.06.013. 1-61, 2012
Poros Zs., Machel H.G., Mindszenty A., Molnár F.: Cryogenic powderization of Triassic dolostones in the Buda Hills, Hungary, International Journal of Earth Sciences DOI 10.1007/s00531-013-0883-7, 2013
Haas J., Győri O., Budai T., Kele S.: Multiphase partial dolomitization of Carnian reef limestones in the southwestern part of the Transdanubian Range, Hungary, 29th IAS Meeting of Sedimentology, Abstract 310p, 2012
Poros Zs., Machel H.G., Mindszenty A., Molnár F.: Cryogenic powderization of Triassic dolostones in the Buda Hills, Hungary, International Journal of Earth Sciences 102, 1513-1539. DOI 10.1007/s00531-013-0883-7, 2013
Haas J, Budai T, Gyori O, Kele S: Multiphase partial and selective dolomitization of Carnian reef limestone (Transdanubian Range, Hungary), SEDIMENTOLOGY 61: (3) 836-859, 2014
Haas J, Budai T, Győri O, Kele S: Similarities and differences in the dolomitization history of two coeval Middle Triassic carbonate platforms, Balaton Highland, Hungary, FACIES 60: (2) 581-602, 2014
Haas J, Budai T, Raucsik B: Climatic controls on sedimentary environments in the Triassic of the Transdanubian Range (Western Hungary), PALAEOGEOGR PALAEOCL 353-355: 31-44, 2012
Haas J, Budai T, Raucsik B: Climatic controls on sedimentary environments in the Triassic of the Transdanubian Range (Western Hungary), PALAEOGEOGR PALAEOCL 353-355: 31-44, 2012
Haas J, Budai T, Raucsik B: Climatic controls on sedimentary environments in the Triassic of the Transdanubian Range (Western Hungary), PALAEOGEOGR PALAEOCL 353-355: 31-44, 2012
Budai T, Haas J, Piros O: Új rétegtani adatok a Zsámbéki-medence triász aljzatából – szerkezetföldtani következtetések, FÖLDTANI KÖZLÖNY 145: (3) 247-257, 2015
Haas J, Lukoczki G, Budai T, Demény A: Genesis of Upper Triassic peritidal dolomites in the Transdanubian Range, Hungary, FACIES 61: (3) 1-28, 2015
Hips K, Haas J, Győri O: Hydrothermal dolomitization of basinal deposits controlled by a synsedimentary fault system in Triassic extensional setting, Hungary, INT J EARTH SCI : , 2015
Hips K, Haas J, Poros Zs, Kele S, Budai T: Dolomitization of Triassic microbial mat deposits (Hungary): Origin of microcrystalline dolomite, SEDIMENT GEOL 318: 113-129, 2015
Haas J, Budai T: A Dunántúli-középhegység felső-triász képződményeinek rétegtani- és fácieskérdései. Régi problémák újragondolása újabb ismeretek alapján., FÖLDTANI KÖZLÖNY 144: (2) 125-142, 2014
Haas J, Budai T, Demény A: Partial dolomitization of foreslope and toe-of-slope facies of a Carnian carbonate platform, Transdanubian Range, Hungary, CENT EUR GEOL 57: (1) 1-19, 2014
Haas J, Budai T, Győri O, Kele S: Similarities and differences in the dolomitization history of two coeval Middle Triassic carbonate platforms, Balaton Highland, Hungary, FACIES 60: (2) 581-602, 2014
Haas J, Budai T, Gyori O, Kele S: Multiphase partial and selective dolomitization of Carnian reef limestone (Transdanubian Range, Hungary), SEDIMENTOLOGY 61: (3) 836-859, 2014
Horváth R, Haas J: A Dachsteini Mészkő szedimentológiai jellegei és képződésének körülményei a Budai-hegységben, FÖLDTANI KÖZLÖNY 144: (2) 143-154, 2014
Haas J, Budai T, Raucsik B: Climatic controls on sedimentary environments in the Triassic of the Transdanubian Range (Western Hungary), PALAEOGEOGR PALAEOCL 353-355: 31-44, 2012

 

Events of the project

 
2014-12-09 13:20:07
Résztvevők változása
Back »