Ancient magic, parallel researches: Curse tablets and magic gems  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81332
Type K
Principal investigator Németh, György
Title in Hungarian Párhuzamos kutatások az antik mágia köréből: az átoktáblák és a varázsgemmák
Title in English Ancient magic, parallel researches: Curse tablets and magic gems
Keywords in Hungarian antik mágia, tabulae defixionis, varázsgemma, átoktábla,
Keywords in English ancient magic, tabulae defixionis, magic gem, curse tablet
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)70 %
Ortelius classification: Greek civilization
History (Council of Humanities and Social Sciences)30 %
Ortelius classification: History of religions
Panel Culture
Department or equivalent Institute of History (Eötvös Loránd University)
Participants Nagy, Árpád Miklós
Starting date 2010-02-01
Closing date 2014-06-30
Funding (in million HUF) 16.568
FTE (full time equivalent) 1.66
state closed project
Summary in Hungarian
A gemmák és defixiók egységként kezelt, párhuzamos kutatása tágabb, nemzetközi keretbe helyezi a magyarországi leleteket, és csak így teszi őket valóban értelmezhetővé.
A cél: két jól definiálható, de önálló és különböző történettel rendelkező forráscsoport, a görög nyelvű gemmák és defixiók összehasonlító elemzése. Ezen belül a Musée Bargoin (Clermont-Ferrand) és a Magyar Nemzeti Múzeum publikálatlan defixio anyagát is feldolgoznánk. Erre Németh György rendelkezik engedéllyel.

Az elemzés súlypontjai:
a) A reáliák összehasonlító elemzése különösen a varázsgemmák esetén (kronológia, elterjedés, használók, a különböző ‘nemzeti’ hagyományok elemeinek jelenléte). Vezeti: Nagy Árpád Miklós.
b) egy közös elem, a mind a négy forráscsoportban (amulettek, papiruszok, gemmák, defixiók)megtalálható charaktérek (mágikus jelek) rendszerezése, katalogizálása; értelmezési kísérletek. Jellemző, hogy a régebbi kiadások nem is közölték e jeleket, csak odaírták: charaktérek. Évszázados desideratum valósulna meg ezzel az adatbázissal. Minden charaktér kap egy rendszámot, és az adatbázisban megtalálható lesz
– valamennyi előfordulási helye
– A forrás jellege, funkciója, kronológiai elhelyezése
– legalább 5 charaktérre menő kontextusa
– tipológiai elemzése (pl. eredetének elméletei)
– eddigi és új értelmezések
Vezeti: Németh György.
c) a Musée Bargoin (Clermont-Ferrand) és a MNM publikálatlan defixio anyagának kiadása.
Vezeti: Németh György
Summary
The united and parallel examination of gems and defixiones sets Hungarian finds into an international framework, which enables scholars to give a really thorough interpretation of them.
The aim: a comparative analysis of Greek gemstones and defixiones, which are two clearly definable yet independent groups of sources, with different histories. We plan to work on the unpublished defixiones of the Musée Bargoin (Clermont-Ferrand) and of the Hungarian National Museum (MNM). György Németh is provided with the appropriate permission for that work.

3. The main points of the analysis:
a) a comparative analysis of the realia, especially of magic gems (chronology, circulation, users, presence of different 'national' traditions). Head of research: Árpád Miklós Nagy.
b) Producing a system and a catalogue for the common point: the characters (magic symbols), which are to be found in all four groups of sources (amulets. papyri, gems, deficxiones); attempts at their interpretation. Earlier editions typically did not print these symbols but referred to them plainly as 'characters'. This database of magic characters would fulfil a century-old desideratum. Each character will be given a registration number, and the database will provide information about:
- every occurrence of the given item
- the type, function, chronological position of the source
- the context of the item (at least 5 neighbouring characters)
- the typological analysis (e.g. theories on its origin)
- earlier and new interpretations.
Head of research: György Németh.
c) Publication of the unpublished defixiones of the Musée Bargoin (Clermont-Ferrand) and of the MNM.
Head of research: György Németh

 

Final report

 
Results in Hungarian
A projekt négy és fél éves időtartama alatt három nagy nemzetközi konferenciát és egy nemzetközi kerekasztalt rendeztünk az antik mágiáról. Budapestet a nemzetközi mágiakutatás egyik fontos központjává tettük. Két könyvben publikáltuk eredményeinket. Az egyik: Nagy Árpád Miklós (szerk.): Az Olympos mellett. I-II. Gondolat Kiadó, Budapest, 2013. ISBN 9789636934033. A másik: Németh, György: Supplementum Audollentianum. Zaragoza-Budapest-Debrecen, 2013. ISBN 9789634736202. Készülünk egy további nemzetközi kötet megjelentetésére Rómában (Choosing Magic: Contexts, Objects, Meanings. The Archaeology of Instrumental Religion in the Latin West). Nemzetközi együttműködéssel létrehoztuk a világ legnagyobb, és tovább bővíthető open access adatbázisát az antik varázsgemmákról: http://www2.szepmuveszeti.hu/talismans/ Az elmúlt két évben mért adatok tanúsága szerint huszonkét országból 7.636 felhasználó nyitotta meg az adatbázist, a látogatások száma 17.820, az oldalmegnyitásoké 292.171. A projekt során, annak támogatásának feltüntetésével 32 folyóiratcikk jelent meg nemzetközi és hazai tudományos folyóiratokban, amelyek nyilvánosan hozzáférhetők az academia.edu adatbázisban (https://elte.academia.edu/GyörgyNémeth). A projekt segítségével létrehoztuk Magyarország legjelentősebb könyvtárát az antik mágia tárgykörében, amely az ELTE Ókortörténeti Tanszékén található, és bárki szabadon használhatja.
Results in English
During the four and a half years of the project we organized three major international conferences and an international round table on ancient magical traditions. Budapest has become an important internationally acclaimed centre of research in the field of ancient magic. We published our results in two volumes: Nagy, Árpád Miklós (ed.): Az Olympos mellett [Beside the Olympus]. Vols. I-II. Gondolat Kiadó, Budapest, 2013. and Németh, György: Supplementum Audollentianum. Zaragoza-Budapest, 2013. We plan to publish another international volume in Rome (Choosing Magic: Contexts, Objects, Meanings). Through international contribution we have built the world's greatest (and still extendible) open access database on ancient magical gemstones. http://www2.szepmuveszeti.hu/talismans/ Figures from the last two years indicate that 7.636 users from 22 countries have opened the database, visiting altogether 17.820 times with 292.171 page impressions. During the course of the project, altogether 32 articles were published in international and Hungarian scientific journals with the indication of the supporting fund. All articles are openly accessible (https://elte.academia.edu/GyörgyNémeth). With the help of the project, we managed to establish the most significant library in the field of ancient magic in Hungary. The library is located at the Department of Ancient History (ELTE University, Budapest), and it is open to all visitors.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81332
Decision
Yes

 

List of publications

 
Nagy Árpád: ’Étude sur la transmission du savoir magique. L’histoire post-antique du schéma Anguipède, Ve – XVIIe siècles’,, V. Dasen – J.-M. Spieser, éds., Les savoirs magiques et leur transmission de l’Antiuité à la Renaissance, Firenze, 2014
Németh György: EIN BLEITÄFELCHEN AUS APULUM, Z PAPYROL EPIGR (ZPE) 190: 311-312, 2014
Németh György: Átoktáblák kontextusai I., In: Nagy Árpád Miklós (szerk.) (szerk.) Az Olympos mellett: Mágikus hagyományok az ókori Mediterraneumban: 2. kötet: Hellas, Imperium Romanum, az ókor után. Budapest: Gondolat, 2013. pp. 611-621., 2013
Németh György: The Horse Head Demon, SYLLOGE EPIGR BARC 11: 153-162, 2013
Németh György: Textual sources of ancient magic in Pannonia, In: Piranomonte M, Simón F M (szerk.) (szerk.) Contesti magici: Contextos mágicos. Roma: De Luca Editori d'Arte, 2013. pp. 225-228., 2013
Németh György: Coins in Water, ACTA CLASS UNIV SCI DEBR 49: 55-63, 2013
Németh György: Audollent's Demons, EIRENE 49: 123-134, 2013
Németh György: The Corpse Demon Antinoos, ARCHIV RELIGIONSGESCHICHTE 14: (1) 145-154, 2013
Németh György: Nekydaimones, In: Moga Iulian (szerk.) (szerk.) Angels, Demons ans Representations of Afterlife within the Jewish, Pagan and Christian Imagery. Iasi: Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", 2013. pp. 293-300., 2013
Németh György: Curses in the box, MHNH 13: 69-74, 2013
Németh György, George Valentin Bounegru: Cursing the nomen, Z PAPYROL EPIGR (ZPE) 184: 238-242, 2013
Németh György: Helioros, SYLLOGE EPIGR BARC 10: 423-435, 2012
Németh György: The Snake-Headed Demon, MHNH 12: 53-61, 2012
Németh György: Il demone e Gesú Cristo, In: Friggeri Rosanna, Granino Cecere, Maria Grazia, Gregori, Gian Luca (szerk.) (szerk.) Terme di Diocleziano: La collezione epigrafica. Milano: Electa, 2012. pp. 619., 2012
Nagy Árpád Miklós: Daktylios pharmakites. Magical healing gems and rings in the Graeco-Roman world, Ch. Burnett – I. Csepregi (eds.), Ritual Healing in Antiquity and the Middle Ages. Micrologus’ Library, Firenze: Sismel, Edizione Del Galluzzo, 2011
Nagy Árpád Miklós: Két könyv a mágiáról, Buksz 2010:4, 299-304, 2010
Nagy Árpád Miklós: Magical Gems and Classical Archaeology. Some remarks on defining magical gems, Ch. Entwistle (ed.), Recent Research on Engraved Gemstones in Late Antiquity, AD 200-600, London: The British Museum, 2011
Németh György: Migrations of a Goddess: Ereschigal., Science of Religion in Hungary. Ed. by Hoppál Mihály – S. Szabó Péter. Budapest, 112–118., 2011
Németh György: Sequences of charakteres in some circus defixiones in Latin from Hadrumetum, ACD, 47, 2011, 95–110., 2011
Németh György: Parallel research. Tabulae defixionis and magic gems., ACD, 47, 2011, 7–8., 2011
Németh György: Egy istenség azonosítása., Ókor, 10, 2011, 83–87., 2011
Nagy Árpád, Dági Mariann: Amulettékszerek. (Dági Mariannal, magyarul és angolul), Az évszak műtárgya. Szépművészeti Múzeum, 2011 tél., 2011
Németh György: Helioros, Syllogae Epigraphica Barcinonensis, 10, 423–435, 2012
Németh György: Audollentiana, Acta Classica Univ. Scient. Debreceniensis, 48, 2012, 141–148., 2012
Németh György: Sötét varázslatok. Az antik átoktáblák két korszaka., Vallástudományi szemle, 6, 2012, 71–104., 2012
Németh György: Il demone e Gesú Cristo, Friggeri Rosanna; Granino Cecere, Maria Grazia; Gregori, Gian Luca (szerk.) Terme di Diocleziano: La collezione epigrafica. Milano: Electa, 2012. p. 619. (ISBN:978-8-370-, 2012
Németh György: The Snake-Headed Demon, MHNH: REVISTA INTERNACIONAL DE INVESTIGACION SOBRE MAGIA Y ASTROLOGIA ANTIGUAS (ISSN: 1578-4517) 12: pp. 53-61., 2012
Németh György: Magical Gems in Contexts, ÓKORTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ (ISSN: 1417-8532) 23: pp. 20-21. (2012), 2012
Németh György: Magical Contexts, ÓKORTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ (ISSN: 1417-8532) 23: pp. 16-17. (2012), 2012
Nagy Árpád: Amulettékszerek, Az Évszak műtárgya 2011. tél (Dági Mariannal), 2012
Nagy Árpád: Magical Gems and Classical Archaeology, Ch. Entwistle - N. Adams, 'Gems of Heaven'. Recent Research on Engraved Gemstones in Late Antiquity c. AD 200-600, London, The Trustees of British Museum, 75-, 2011
Nagy Árpád Miklós (szerk.): Az Olympos mellett. Mágikus hagyományok az ókori Mediterraneumban. 1-2., Budapest: Gondolat Kiadó, 2013. 440, 624 p. ISBN 978-963-69, 2013
Németh György: Supplementum Audollentianum, HPS 20. Zaragoza–Budapest, 2013. ISBN 978-963-473-620-2., 2013
Németh György: Nekydaimones, In: Moga Iulian (szerk.) Angels, Demons ans Representations of Afterlife within the Jewish, Pagan and Christian Imagery Iasi: Editura Universitatii "Alexandr, 2013
Németh György: The Horse Head Demon, SYLLOGE EPIGRAPHICA BARCINONENSIS 11: pp. 153-162., 2013
Németh György: Üzenet a démonoknak, SZÁZADVÉG 70:(4) pp. 45-54., 2013
Németh György – Valentin Bounegru: Cursing the nomen, ZEITSCHRIFT FUR PAPYROLOGIE UND EPIGRAPHIK 184: pp. 238-242., 2013
Németh György: Egy ólomkapszula azonosítása, STUDIA EPIGRAPHICA PANNONICA 5: pp. 147-152., 2013
Németh György: Coins in water, ACTA CLASSICA UNIVERSITATIS SCIENTIARUM DEBRECENIENSIS 49: pp. 55-63., 2013
Németh György: Audollent démonai, In: Tóth Orsolya, Forisek Péter (szerk.) Ünnepi kötet Gesztelyi Tamás 70. születésnapjára Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, 129, 2013
Németh György: Audollents Demons, EIRENE : STUDIA GRAECA ET LATINA 49: pp. 123-134., 2013
Németh György: Textual sources of ancient magic in Pannonia, Piranomonte, M. - F. M. Simón (eds): Contesti magici, Roma, ISBN 978-88-6557-099-9., 2012
Németh György: Jewish elements in the Greek magic of Pannonia, Journal of Ancient Judaism, 1, 2010, 181–188., 2010
Németh György: Ereschigal – Ereškigal. Migrations of a goddess, MHNH, 10, 199–205, 2010
Németh György, Szabó Ádám: To a beautiful soul. Inscriptions on lead mirrors (Collection of Roman Antiquities, Hungarian National Museum), ACD, 45, 101–113., 2010
Németh György: Írd rá szamárvérrel. Egy Kr. u. 4. századi varázspapirusz (PGM 36.), Vallástudományi Szemle, 6/4, 77–79., 2010
Németh György: Gorgonia és a fürdős asszony., Xenia. Tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére. Debrecen, 145–152., 2010
Németh György: Fejfájás ellen. Gyógyító varázslatok., Kaleidoscope, 1/1, 21–24., 2010
Németh György: Sequences of charakteres in some circus defixiones in Latin from Hadrumetum, ACTA CLASS UNIV SCI DEBR 47: 95-110, 2011
Back »