Foreign Investors' Trading, Stock Market Returns and Macroeconomic Activity in European Emerging Markets  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81343
Type K
Principal investigator Ulku, Numan Mustafa
Title in Hungarian A fejlődő európai piacok tőzsdei hozama, külföldi befektetők kereskedése és makrogazdasági teljesítménye
Title in English Foreign Investors' Trading, Stock Market Returns and Macroeconomic Activity in European Emerging Markets
Keywords in Hungarian kulfoldiek netto vasarlasa a fejlodo orszagok tozsdepiacain; "visszajelzesu adasok es vetelek"; transakciok hatasa az arra; ar-nyomas versus informacios hipotezis; kulfoldi tranz
Keywords in English Foreigners' net purchases in emerging stock markets, positive feedback trading, price impact, price pressure vs. information hypothesis, predictive content of foreign flows, macroeconomic indicators
Discipline
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Financial science
Panel Economics
Department or equivalent Department of Economics and Business (Central European University)
Participants Demirci, Ebru
Farkas, Péter
Porras, Eva
Starting date 2010-04-01
Closing date 2010-12-31
Funding (in million HUF) 2.343
FTE (full time equivalent) 0.66
state closed project
Summary in Hungarian
A fejlődő országok részvénypiacaira áramló külföldi tőke kapcsolt dinamikáját vizsgáló irodalom meglepően kevesen foglalkozik az európai fejlődő piacokkal annak ellenére, hogy ezek az országok magas külkereskedelmi hiányuk miatt nagymértékben függnek a külföldi tőke beáramlásától.

Egy nemrégiben elkészült átfogó tanulmány (melyet jelenleg a Journal of Banking and Finance szerkesztősége ellenőriz) strukturális VAR módszertan felhasználásával érdekes eredményekre jutott. Ezek az eredmények ellentmondanak nagyszámú korábbi empirikus tanulmánynak és elméletnek, amelyek a külföldi befektetőknél rosszul informált pozitív visszacsatoláson alapuló kereskedési stratégiát azonosítottak. (A cikk azt találta, hogy a külföldi befektetők negatív visszacsatoláson alapuló kereskedelmi stratégiát folytatnak a helyi piaci hozamokat illetően, de jellemzően emelkedő piacokon teszik mindezt)

Kutatási programunk célja, hogy a török piacon végzett vizsgálatot az összes olyan európai országra megismételjük, ahol külföldi tőkeáramlásra statisztikai adat fellelhető. A külföldi befektetések mögötti kereskedési stratégia dinamikája nem érthető meg anélkül, hogy a krónikusan magas külkereskedelmi hiánnyal rendelkező fejlődő európai gazdaságokat tanulmányoznánk, ezért a kutatás egy hiányterület betöltésére hivatott. A kutatás megmutatja majd, hogy a török piacokon elért eredmények valamilyen a fejlődő európai piacokon megfigyelhető közös tényező (pl. külkereskedelmi hiány) eredményezi-e. Megvizsgáljuk továbbá a külföldi befektetők kereskedési stratégiája hogyan hat a helyi tőkepiacok volatilitására.

Kutatásunk második része feltárja a tőkepiacokat meghatározó külföldi tőkeáramlás és a gazdasági aktivitás közötti dinamikus összefüggéseket (ipari termelés, fogyasztói bizalom, GDP növekedés stb.). Legjobb tudásunk szerint kijelenthetjük, hogy meglévő irodalom nem tanulmányozta érdemben ezt a kérdést. Mivel az előzetes feltevések szerint a külföldi tőkeáramlás a helyi tőkepiaci hozamokon kívül további információkat is szolgáltat, ezért abban bízunk, hogy kutatásunk eredményeként akár makrogazdasági aktivitást előrejelző modellt is létrehozhatunk.
Summary
The literature investigating the joint dynamics of foreign flows in emerging stock markets and stock returns surprisingly neglects the European emerging markets, which, due to huge external deficits, are most dependant on foreign capital inflows.

In a recent comprehensive study on Turkish stock market using structural VAR methodology (submitted to Journal of Banking and Finance, now under review), we document interesting findings which contradict almost all previous empirical findings and theory that have characterized foreigners as uninformed positive feedback traders (specifically, we find that foreigners exhibit negative feedback trading with respect to local market return, but only in rising markets).

In this research program, we plan to replicate the same study for a Pan-European sample of emerging stock markets (including all markets where foreign flows data are available). Foreigners’ trading behavior cannot be adequately characterized without studying the high-external-deficit economies in emerging Europe, hence our study will fill an important gap. We will find out whether our surprising results on Turkey reflect a factor (i.e., high external deficits) common to all European emerging markets. We will also examine the impact of foreigners’ trading on domestic stock market volatility.

The more-important second part of our study will characterize the joint dynamics of foreign flows in stock markets and macroeconomic activity (industrial production, consumer sentiment, GDP growth, etc.). To our knowledge, there are no studies of this type in the extant literature. As foreign flows appear to have some information content beyond local stock markets returns, we hope to develop a predictive model of macroeconomic activity.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Despite project duration shortened from 22 to 9 months and problems in accessing data, we finalized the project in full content as in proposal, obtaining all desired outcomes. In addition, we submitted 4 other papers, byproduct of project work. 3-4 more papers, the output of main project work, are to follow. We covered 11 European markets in Part I (Interaction between Foreign Investors’ Trading and Stock Market Returns) and 5 in Part II (Interaction between Foreign Equity Portfolio Flows and Macroeconomic Activity). Our findings, new to the world literature, include: 1) Foreign investors do positive (negative) feedback trade at the daily (monthly) frequency. 2) Monthly negative feedback trading is asymmetric in large-external-deficit economies: foreigners sell following rises, but not buy following falls. 3) Foreigners’ trading is positively correlated with information, which implies local investors’ trading is negatively correlated with information. 4) Foreigners are more likely to follow than lead returns. Developing a new methodology, we found that even the contemporaneous association of foreign flows with returns is more likely to reflect returns’ effect on flows. 5) Both world returns and net foreign flows are positively associated with current and future economic activity. 6) Net foreign flows mainly forecast rather than cause economic activity. Where credit availability is a bottleneck, they may cause (foreign flows lead credit volume).
Results in English
A kutatási idő 22 hónapról 9-re történő lerövidítése és az adatokhoz való nehézkes hozzáférés ellenére sikerült a kutatást a kívánt eredményekkel időben lezárni. A kutatás mellékes folyományaként 4 tanulmányt nyújtottunk be, amelyet a fő kutatási munka eredményeként további 3-4 tanulmány fog követni. Az első részben 11 európai részvénypiacot követtünk nyomon (Külföldi befektetők kereskedései és a részvénypiaci hozamok kölcsönhatásai), a másodikban 5-re fókuszáltunk (A külföldi tőkeportfólió áramlások és a makroökonómiai folyamatok kölcsönhatásai). Fő, a mai szakirodalom számára új következtetéseink: 1. a külföldi befektetők napi (havi) rendszerességgel pozitív (negatív) feedback kereskedési stratégiát követnek 2. a jelentős külső deficittel küzdő gazdaságokban a havi negatív feedback kereskedés aszimmetrikus: áremelkedés esetén eladnak, csökkenés esetén viszont nem vásárolnak 3. a külföldi kereskedés pozitívan korrelál az információval, ebből következik, hogy a belföldi kereskedés negatívan korrelál az információval 4. a külföldiek nagyobb valószínűséggel követik, mint vezetik a hozamok alakulását 5. mind a világpiaci részvény hozamok mind a nettó külföldi tőkeáramlás (ha figyelembe vesszük az előbbit) együtt mozog a múltbeli és jövőbeli makroökonómiai folyamatokkal 6. a nettó külföldi tőkeáramlás elsősorban előrejelzi mintsem okozza a makroökonómiai folyamatok alakulását; ha a hitelfelvétel szűk keresztmetszetnek bizonyul, a külföldi tőkeáramlás okozóvá is válhat.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81343
Decision
Yes

 

List of publications

 
Numan Ulku: Foreigners’ Trading, Stock Market Returns and Macroeconomic Activity in European Emerging Stock Markets, Warsaw International Economic Conference, 2010
Deniz Ikizlerli and Numan Ulku: Political Risk and Foreigners' Trading: Evidence from an Emerging Stock Market, MIBES conference, Kavala, 2010
D. Ikizlerli and Numan Ulku: The Interaction between Foreigners' Trading, emerging Stock Market Returns and Macroeconomic Activity, Finance and Growth in CEE conference in Zagrab, 2010

 

Events of the project

 
2010-12-08 10:25:20
Résztvevők változása
Back »