Arany János Studies  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81405
Type SAB
Principal investigator Tarjányi, Eszter
Title in Hungarian Arany János tanulmányok
Title in English Arany János Studies
Keywords in Hungarian Önreflekciós sajátosságok Arany János költészetében
Keywords in English The self-reflexive features in the poetry of Arany János
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Hungarian literature
Panel Sabbatical
Department or equivalent Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet (Pázmány Péter Catholic University)
Starting date 2010-06-01
Closing date 2011-05-31
Funding (in million HUF) 6.324
FTE (full time equivalent) 1.00
state closed project
Summary in Hungarian
Az egyéves időszakban az Arany Jánosról írt korábbi és a most megírandó dolgozataimat szeretném egy kötetté szerkeszteni.
Nem hagyományos Arany monográfia lenne, hanem az egyes csomópontokat többnyire műfajközpontúan vitatná meg, felhívva a figyelmet egy másfajta - reményeim szerint újszerűbb - szövegértés lehetőségére. A gyakran disszonáns eszközökhöz folyamodó Arany költészetnek a tradícióra rájátszó, de azt átíró, önreflektív eljárásmódjai, játékos megoldásai kerülnének elő.
Jelentősége az lenne, hogy felfrissítené, új szempontokkal gazdagítaná az Arany-kutatást. Az eddigi szakirodalom által sugallt tanáros Arany képpel szemben egy szórakoztatóbb, a mai olvasó számára szimpatikusabb Arany-értést kínálna fel, amely az újabb filológiai és értelmezői elvárásoknak egyaránt megfelelne. Legjelentősebb a drámai monológ szereplíraként tudatosított kidolgozása, mert nemcsak az Arany-kutatás érdekébe vág, hanem a magyar irodalomban eddig többnyire előzmény nélkülinek tartott lírai beszédmód gyökerei tárulnának fel általa.
Summary
During my scholarship year I would like to arrange all of my studies on János Arany in one volume. I want to unite my previously published essays with new ones.
The book would not be a monograph in the traditional sense, but a collection of studies around certain poetical problems. I hope that in this book I could reveal the self-reflexive side of János Arany's poetry and demonstrate the playful, ambiguous features of his poems.
The importance of my work is to replace the traditional idea about János Arany with an unaffected one to meet the contemporary reader's expectations. The essential chapter would be about the genre of dramatic monologue, because this is not only belongs to the research of Arany, but could improve the conception of Hungarian poetry, as well.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az egyéves kutatómunka alatt sikerült teljesítenem a Kutatási tervben magam elé tűzött feladatokat. Elkészültem a kötettel, amely jelenlegi állapotában 22,5 ív terjedelmű. A munkámból azokat a részeket, amelyek a koncepcióból kivehetőek – vagyis önálló publikációként is megállják a helyüket – publikáltam, illetve leadtam publikálásra. Így már megjelent az Kutatási terv megírandó témának a felsorolásában 2. pontként megjelölt Tengeri-hántás értelmezés (Tarjányi Eszter: Nagy dobozban kis doboz. A rekurzív szerkezet Arany János Tengeri-hántásában, in. Retorika-Irodalom-Poétika, szerk. Radvánszky Anikó, Piliscsaba, 2011. 288-293.). Az Irodalomtörténeti Közleményekbe is leadtam egy másfél ív terjedelmű dolgozatot, amelyet az elkészítendők listájának első pontjaként tüntettem fel (Tarjányi Eszter: Ars poeticák szonettformában. Az ihlet perce és a Naturam furcâ expellas… mint rejtőzködő metavers). Erről azonban még nem kaptam visszajelzést. A további pontokban felsoroltakkal is elkészültem. Ezek a részek különálló tanulmányként nem jelentethetőek meg, mert erősebben kapcsolódnak az egész kötet észjárásához, illetve leválaszthatatlanok a már korábban megjelent részektől. A kötet szerkesztését is elvégeztem. Jelenleg az átfésülés fázisában vagyok, egységesítem a lábjegyzeteket, valamint kiadót és lektort keresek.
Results in English
I have managed to finish a booklength study on Arany János’s self reflecting and imitation methods. It takes approximately 900 000 characters. I have performed all the tasks what I set myself in the Researching Plan. I have just published one part of this treatise (Tarjányi Eszter: Nagy dobozban kis doboz. A rekurzív szerkezet Arany János Tengeri-hántásában, in. Retorika-Irodalom-Poétika, szerk. Radvánszky Anikó, Piliscsaba, 2011. 288-293.) and I have given for publishing another part of it (Tarjányi Eszter: Ars poeticák szonettformában. Az ihlet perce és a Naturam furcâ expellas… mint rejtőzködő metavers) but this is not issued yet. I have brought to end with the constructional and editorial work too. So I am looking for publisher and I am in the phase of self-control.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81405
Decision
Yes

 

List of publications

 
Tarjányi Eszter: Nagy dobozban kis doboz. A rekurzív szerkezet Arany János Tengeri-hántásában, Retorika-Irodalom-Poétika, szerk. Radvánszky Anikó, Piliscsaba, 288-293., 2011
Back »