Comparative studies on Dinophyta species of Hungarian and Croatian standing and running waters  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81459
Type SAB
Principal investigator Grigorszky, István
Title in Hungarian Összehasonlító vizsgálatok Magyarország és Horvátország állóvizeinek és vízfolyásainak Dinophyta fajaira vonatkozóan
Title in English Comparative studies on Dinophyta species of Hungarian and Croatian standing and running waters
Keywords in Hungarian Dinophyta, állóvíz, vízfolyás, vízminősítés
Keywords in English Dinophyta, running waters, standing waters, water quality assessment
Discipline
Hydrobiology, ecological status assessment, applied ecology (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Panel Sabbatical
Department or equivalent Department of Hidrobiology (University of Debrecen)
Starting date 2010-05-01
Closing date 2011-05-31
Funding (in million HUF) 15.359
FTE (full time equivalent) 1.08
state closed project
Summary in Hungarian
A biodiverzitás megőrzése korunk egyik legfontosabb kihívása. Ennek alapfeltétele az, hogy az adott régió élőlény-együtteseit, azon belül a szennyezéseket jól indikáló élőlényeket, jelen esetben a Dinophyta (páncélos-ostoros alga) fajokat a állóvizeinkben és vízfolyásainkban ismerjük. Az együttműködés haszna a hazai és külföldi fél, és a tágabb szakma szempontjából az, hogy a Dinophyta fajokra vonatkozó ökológiai kutatások közelebb visznek bennünket az adott faj bioindikációs szerepének megismeréséhez. A pályázat sabbatical jellege folytán a vezetőkutatónak megfelelő ideje lenne az eddigi együttműködések eredményeiből megfelelő publikációk elkészítése. A befogadó intézmények számára a publikációk jelentik "várható haszon" kategóriáját.
Az elvégzendő munkánk eredményeképpen megfelelő információ állna rendelkezésre „Magyarország és Horvátország Dinophyta fajainak monográfiájának” elkészítéséhez. Alkalmazott kutatás tekintetében a Dinophyta fajok indikációs sajátságait vizsgáljuk kiemelve szennyezések detektálását és kidolgozzuk az alkalmazhatóságát a EU Vízgazdálkodási Keretirányelv szerinti monitorozás során.
Summary
The conservation of biodiversity is one of the more important goals for the future. In order to achieve this goal we should know flora and fauna in as much as detail as possible. Dinophyta is one of the most important group of aquatic organisms, therefore the studies are important concerning their biodiversity. The aim of the project outlined in the proposal is to study the Dinophyta species living in Croatian’s and Hungary’s major running and standing waters, and thereby produce results that would benefit both basic and applied research. Based on the sabbatical features of this grant, the applicant would be appropriate time to prepare manuscript comes from the cooperation. The papers published in scientific journals are “expected advantages” host institution.
This grant give us an opportunity to publish the „Monograph of the Hungarian and Croatian Dinophyta Species”. The project would contribute to applied research by studying the indicational characteristics of the Dinophyta species with special emphasis on detecting pollution furthermore, by developing ways of using this knowledge for over the monitoring program set by the Water Framework Directive.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A biodiverzitás megőrzése korunk egyik legfontosabb kihívása. Ennek jelen projektben alapkutatás és alkalmazott kutatás szempontjából különös jelentősége az, hogy az adott régió élőlény-együtteseit, azon belül a szennyezéseket jól indikáló élőlényeket, jelen esetben a Dinophyta (páncélos-ostoros alga) fajokat a állóvizeinkben és vízfolyásainkban ismerjük és előfordulási törvényszerűségeiket értelmezve indikációs jelentőségüket megértve felhasználjuk mindezen ismereteket a természetvédelem, környezetvédelem terén. A hazai és külföldi partnerek együttműködése révén mindez megvalósult. A pályázat sabbatical jellege folytán az együttműködések eredményeiből alapkutatás tekintetében megfelelő publikációk készültek és nemzetközi konferencián tartottunk előadást. A befogadó intézmények számára a publikációk jelentették "várható haszon" kategóriáját. Az elvégzendő munkánk eredményeképpen megfelelő információ áll rendelkezésre „Magyarország és Horvátország Dinophyta fajainak monográfiájának” elkészítéséhez. A hazai fajokat felölelő monográfia kiadása 2012-ben várható, horvát fajokról összefoglaló jellegű tudományos cikk készül, melynek anyaga 2011 augusztusában egy nemzetközi konferencián már bemutatásra került. Alkalmazott kutatás tekintetében a Dinophyta fajok indikációs sajátságait vizsgáltuk kiemelve szennyezések detektálását és kidolgoztuk az egyes fajok különböző víztípusokban való alkalmazhatóságának lehetőségeit a EU Vízgazdálkodási Keretirányelv szerinti monitorozás során.
Results in English
The conservation of biodiversity is one of the more important goals for the future. The aim of the project outlined in the proposal is to study the Dinophyta species living in Croatian’s and Hungary’s major running and standing waters, and thereby produce results that would benefit both basic and applied research in water quality point of view. Altogether with Hungarian and foreign partners it came true. Based on the sabbatical features of this grant, the manuscripts published and presentation were presented in international congress comes from the successful cooperation. The papers published in scientific journals are “expected advantages” host institutions. This grant gives us an opportunity to publish the „Monograph of the Hungarian and Croatian Dinophyta Species”. The Hungarian monograph will be published as book form in 2012. The Croatian result presented on an interntional congress in Aug, 2011 and after will be published in an international journal. The project contributed to applied research by studying the indicational characteristics of the Dinophyta species with special emphasis on detecting pollution furthermore, using this knowledge for over the monitoring program set by the Water Framework Directive.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81459
Decision
Yes

 

List of publications

 
Borics G., Abonyi A., Krasznai E., Várbíró G., Grigorszky I., Szabó S., Deák Cs., Tóthmérész B.: Small-scale patchiness of the phytoplankton in a lentic oxbow., Journal of Plankton Research. doi:10.1093/plankt/fbq166., 2011
Grigorszky I., Dévai Gy., Kiss K. T., Tóthmérész B., Gligora M., Plenkovic-Moraj A., Kralj K., Béres B. V., Schnitchen Cs., Borics G., Nagy S. A.: Importance of acidic phosphatase activity in P supply and Gonyostomum semen Ehrenbergh (Raphidophyta) occurrence in a Hungarian peat bog, Keleméri Kis-Mohos (Ne Hungary)., Acta Biol. Hungarica 61:(1) pp. 111-121., 2010
Várbíró, G., Borics, G., Csányi, B., Fehér, G., Grigorszky, I., Kiss, K.T., Tóth, A., Ács, É.: Improvement of the ecological water qualification system of rivers based on first results of the Hungarian phytobenthos surveillance monitoring., Hydrobiologia (accepted), 2011
Back »